Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportföretagen: Långsiktighet för transportsektorn saknas i budgeten

Både kollektivtrafiken och beställningstrafiken med buss bör få mer stöd, anser Transportföretagen i sin kommentar till regeringens budget.

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, är måttligt entusiastiska över budgetpropositionen för 2021 som presenterades på måndagen. För att både överleva coronakrisen och samtidigt bli mer hållbar, krävs kraftfullare satsningar och långsiktigare planer, anser Transportföretagen. Bland det som Transportföretagen efterlyser är bättre stöd till såväl kollektivtrafiken som till turist- och beställningstrafikföretag i bussbranschen.

”För att landets bussar ska kunna fortsätta transportera oss, behöver stödet för den regionala kollektivtrafiken ökas och utformas så att det också når fram till trafikföretagen som kör. De fem miljarder som hittills anslagits täcker knappt hälften av de förlorade biljettintäkterna i regiontrafiken. För turistbussar behövs ett riktat stöd för avställda bussar som sträcker sig över årsskiftet. Då kan dessa företag överleva och också bistå den allmänna kollektivtrafiken om det blir trångt ombord eller om tågen står still”, skriver Transportföretagen i sin kommentar till budgetpropositionen.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Foto: Transportföretagen.

– Persontransportsektorn var först att drabbas av coronakrisen och riskerar att vara den som kommer sist ut. Det är svårt att förstå varför regeringen inte föreslår några reformer för flyget i det svåra läge branschen befinner sig i. Det är även mycket märkligt att kollektivtrafiken bara får en droppe i havet av vad den behöver för att köra oss till jobb och skola.

– Här behövs utökat stöd till den regionala kollektivtrafiken, ett stöd som också når ända fram till trafikföretagen. Företagen som kör turistbuss behöver direkta stöd nu – annars blir det svårare för idrottslagen, konferensgästerna och teaterbesökarna att resa klimatsmart tillsammans framöver, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

Transportföretagen efterlyser också en förlängning av omställningsstödet.

”När omställningsstödet infördes var vår bedömning att det behövde gälla i sex månader. Sedan dess har krisen fortsatt. Regeringen har nu föreslagit sammanlagt fem månaders stöd, men för att täcka sommarens omsättningsfall behöver även augusti och september ingå i stödperioden. Ytterligare förlängning kan även behövas så länge restriktioner finns kvar. Med tanke på att krisen fortsatt är tuff för många företag och branscher kan korttidspermitteringar behöva förlängas bortom årsskiftet”, kommenterar Transportföretagen.

Organisationen säger samtidigt att man välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget men saknar en långsiktig strategi och planering. Det skapar, menar Transportföretagen, osäkra villkor för svensk transportsektor att kunna ställa om. Dessutom har branschen fortfarande stora utmaningar med att klara sig igenom pandemin.

– Transportsektorn har enorma utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som den ska uppnå hållbarhetsmålen. Därför hade vi velat se kraftfullare och mera långsiktiga investeringar i budgeten, så att företagen vet vad de har att förhålla sig till. En större strategi och ett helhetstänk saknas, nu vet vi inte vad vi kommer att ha för transportsektor när krisen är över. Svenska transportföretag skulle kunna vara ledande i sitt hållbarhetsarbete men som det ser ut finns en stor risk att de slås ut av utländska konkurrenter där hållbarhet inte är lika självklart, säger Marcus Dahlsten.

När det gäller flyget välkomnas satsningarna på forskning och utveckling av elflyg, men samtidigt anser Transportföretagen att regeringen borde föreslagit lättnader i skatter och avgifter för att luftfartssektorn ska klara sig igenom coronakrisen. Likaså efterlyser man större anslag till de regionala flygplatserna.

Transportföretagen välkomnar också att regeringen vill satsa pengar på elektrifiering av vägtransporterna men efterlyser större insatser, bland annat när det gäller utbyggnaden av elvägar. Transportföretagen efterlyser också investerings- och produktionsstöd för inhemsk bränsleproduktion liksom en effektivare tillståndsprocess för bioraffinaderier.

– Ska vi förvänta oss en hållbar och konkurrenskraftig svensk transportsektor för hela landet i närtid och framtid skulle regeringens budgetsatsningar ha behövt vara kraftfullare. Transporterna är samhällets blodomlopp, utan fungerande transporter stannar hela samhället, säger Marcus Dahlsten.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)