Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘budget’

Vårbudgeten: Inga nya satsningar på transporter eller infrastruktur

Regeringens vårändringsbudget, som lämnades till riksdagen på måndagen, innehåller inga nya satsningar när det gäller transporter eller infrastruktur. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen anser att ”regeringens senfärdighet utgör en flaskhals när det gäller den gröna omställningen där Transportföretagen tagit ledartröjan”. Man välkomnar dock satsningar på yrkesvux för att möta kompetensbristen inom transportsektorn, samtidigt som man varnar för att kollektivtrafiken riskerar allvarliga konsekvenser om inte staten satsar mer på regioner och kommuner.

Minskad turismsatsning från regeringen får kritik

Regeringens förslag att ytterligare minska anslaget till Visit Sweden får kritik från flera håll, bland annat från Svensk Turism AB som samlar den privata delen av svensk besöksnäring. Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turistfrågor. I budgeten skär regeringen ner anslaget till Visit Sweden, som marknadsför Sverige som turistdestination till 104,6 miljoner kronor. I fjol var anslaget 154,6 miljoner.

Bussföretagen: Regeringen öppnar för fortsatt miljardfusk och missgynnad kollektivtrafik

”Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som presenterades idag att backa och riva upp tidigare riksdagsbeslut om att införa en neutral skattereduktion oavsett färdmedel.” Det skriver Sveriges Bussföretag i en kommentar till den budget som regeringen presenterade på tisdagsförmiddagen. ”När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade reseavdraget gynnas de som fuskar och felar”, skriver bussföretagen som pekar på att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel enligt Skatteverket. Det kostar samhället 3,1 miljarder om året.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

”Tufft för SL-trafiken även 2021”

2020 är det tuffaste året i SL:s historia. Ett lika tufft år är att vänta. Kollektivtrafiken i Stockholm beräknas förlora över 3,5 miljarder kronor i biljettintäkter bara i år och pandemiplankningen i kollektivtrafiken saknar motstycke. Nästa år väntar ett intäktsfall på 2,2 miljarder i SL-trafiken. Och vi vet inte när, om eller hur staten är villiga att kompensera kollektivtrafiken för sin samhällsinsats. Tuffa tag väntar fuskare, biljettpriserna höjs, konsulterna blir färre och en rad åtgärder sätts in för att säkra intäkterna. Det skriver trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i Region Stockholm i samband med att den blågröna koalitionen i regionen nu har presenterat sin budget för 2021.

Bred kritik mot transportsatsningarna i budgeten

Från flera håll får regeringen nu kritik för bristande satsningar på kollektivtrafik och busstrafik. Som vi tidigare rapporterat anser såväl Sveriges Bussföretag som Transportföretagen att buss- och kollektivtrafiken behöver större stödinsatser. Taxiförbundet anser att regeringen kastar pengar omkring sig men lämnar taxi i sticket. Irene Svenonius (M), finansregionråd, talar om löftesbrott när det gäller kollektivtrafiken och Jens Holm (V), ordförande i Riksdagens trafikutskott, är besviken.

Bussbranschen efterlyser riktade stödåtgärder

Väldigt mycket i den budget som regeringen idag presenterade var känt sedan tidigare, konstaterar Sveriges Bussföretag. Flera satsningar välkomnas av organisationen som dock samtidigt efterlyser fler offensiva och riktade satsningar för den av coronakrisen hårt drabbade busstrafiken.

Transportföretagen: Långsiktighet för transportsektorn saknas i budgeten

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, är måttligt entusiastiska över budgetpropositionen för 2021 som presenterades på måndagen. För att både överleva coronakrisen och samtidigt bli mer hållbar, krävs kraftfullare satsningar och långsiktigare planer, anser Transportföretagen. Bland det som Transportföretagen efterlyser är bättre stöd till såväl kollektivtrafiken som till turist- och beställningstrafikföretag i bussbranschen.

Elsatsning välkomnas av Bil Sweden

De svenska fordonsleverantörernas branschorganisation välkomnar de satsningar på elektrifiering som regeringen föreslår i budgetpropositionen. Regeringen har där aviserat olika satsningar i budgeten för att påskynda elektrifieringen och underlätta användandet av laddbara fordon.

Transportföretagen: Stora grepp saknas från regeringen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, ser flera positiva satsningar i regeringens budgetproposition som utbyggd laddinfrastruktur i glesbygd, en elektrifieringskommission och lastbilsbonus men det krävs större grepp än så om Sveriges världsledande mål med minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030, anser Transportföretagen. Bland annat anser man regeringens satsning på elbusspremien otillräcklig, likaså att regeringen drar ner stödet till yrkesvux.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)