Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Branschen mötte EU-kommissionen om nya körkortsregler

Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund samt Transportstyrelsen representerade Sverige på fredagens möte med EU-kommissionen.

EU–kommissionen har nu inlett en granskning och utredning när det gäller en översyn av EUs körkortsdirektiv. Som ett led i arbetet genomförde EU-kommissionen på fredagen oktober en workshop med särskilt inbjudna gäster från EU:s medlemsländer, både ansvariga myndigheter och särskilt utpekade branschorganisationer. Från Sverige medverkade företrädare för Transportstyrelsen samt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, som också är ordförande i den internationella vägtransportorganisationen IRU:s passagerarkommitté, IRU CPT.

Sveriges Bussföretag har tillsammans med systerförbund inom bland annat den internationella vägtransportunionen IRU drivit på för en översyn. Det är framförallt två frågor som Sveriges Bussföretag lyft som viktiga:

Ta bort den s.k. 50-kilometersgränsen för unga bussförare.

Sänk minimiålder för nya bussförare så att åldersgränsen 18 år blir norm oavsett om föraren fått sin behörighet via gymnasieutbildning eller annan genom en annan utbildningsform.

En sänkning av minimiåldern för nya bussförare skulle också innebära en harmonisering av föraråldern mellan gods- och persontransporter.

IRU har också lyft behovet av att uppdatera direktivet så att det anpassas till moderna fordon med inslag av automation och uppkopplade system, tekniska lösningar som underlättar för föraren och höjer säkerheten i transportsystemet.

I workshopen den 16 oktober presenterade EU-kommissionen studier när det gäller trafiksäkerhet och olycksstatistik inom vägtransporter inom hela EU.

EU-kommissionen redogjorde också för kopplingar till närliggande regelverk som den europeiska lagstiftningen rörande YKB. Man hade också avsatt långa pass för att låta de inbjudna företrädarna ge erfarenheter, reflektioner och förslag inför det fortsatta arbetet.

– Det är positivt att EU-kommissionen på detta sätt bjuder in till dialog med myndigheter och bransch i ett tidigt skede. Jag fick möjlighet att lyfta situationen i Sverige och beskriva det faktum att vi ofta har längre linjer än 50 kilometer vilket gör regelverket som det ser ut idag märkligt i ett nordiskt perspektiv, kommenterade Anna Grönlund.

– Sveriges Bussföretag fortsätter nu att tillsammans med Transportföretagen noga bevaka frågan, i nära samverkan med IRU.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)