Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

Grönt ljus för center för elektromobilitet

EU-kommissionen har nu godkänt statligt svenskt stöd för att bygga upp ett laboratorium för elektromobilitet, Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL). Laboratoriet bedöms av EU vara ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Bussföretagen: Viktigt få EU förstå bussbranschens villkor

“Det är ett både viktigt och tidskrävande arbete att få nyvalda politiker och nya tjänstemän inom EUs olika organ att förstå bussbranschens villkor.” Det säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag mot bakgrund av att det i höst finns många nyvalda politiker och tjänstemän i EU:s olika organ. Anna Grönlund konstaterar också att EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen redan satt miljöfrågor i fokus i sitt öppningstal.

EU förbereder standard för batterier

EU-kommissionen vill just nu ha in synpunkter på en gemensam europeisk standard, bland annat för batterier i elbussar. Förra året antog EU-kommissionen en strategisk handlingsplan som siktar till att säkra att batterier som utvecklas och används i Europa är säkra, effektiva och följer miljömässiga och sociala standarder för tillverkning, användning och destruktion.

Öppning för HVO i EU

EU-kommissionens hårdnackade motstånd mot att godkänna biodrivmedel som HVO som rena verkar vara på väg att luckras upp. Kommissionens förslag har tidigare mött stark kritik från den samlade kollektivtrafikbranschen, bland annat Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, den internationella vägtransportunionen IRU och UITP, den internationella kollektivtrafikorganisationen.

Göteborgsföretag hyllas av EU för system för hållplatsskötsel

Göteborgsföretaget Jetas Quality Systems har tilldelats utmärkelsen Seal of excellence av EU för sitt system för tillsyn, skötsel och reparation av hållplatser, väderskydd och stationer i kollektivtrafiken. Systemet har utvecklats under tjugo år och är ett papperslöst ärendehanteringssystem för företag med många anställda ute på fältet.

Internationell branschkritik mot EU-kommissionen om HVO

EU-kommissionens förslag till lagstiftning som reglerar vilka fordonstekniker som ska godkännas som rena och klimatsmarta får nu bred, internationell kritik. Det gäller bland annat om HVO i framtiden ska vara godkänt som ett rent drivmedel. EU-kommissionens lagförslag får nu hård kritik från den internationella kollektivtrafikunionen, UITP. Sveriges Bussföretag konstaterar att den europeiska kollektivtrafikbranschen står bakom den kritik som de svenska branschorganisationerna tidigare riktat mot EU-kommissionens förslag.

EU förbereder ändrade kör- och vilotidsregler – flexibilitet ett nyckelord (April, April!)

Samtidigt som arbetet pågår med EU:s vägtrafikpaket, Mobility Package” i EU-högkvarteret kommer ett av de viktigaste inslagen, kör- och vilotider för yrkesförare, att brytas loss ur paketet. Det är branschorganisationer i södra Europa som har övertygat EU-kommissionen om att det behövs ett nytänkande när det gäller kör- och vilotiderna. De nya regler som EU nu förbereder syftar enligt den italienska EU-parlamentarikern Toni Schonfeldi till att ”åstadkomma ett regelverk som är mer verklighetsförankrat än dagens”.

”Unik möjlighet till förbättringar för bussbranschen”

EU har nu en unik möjlighet att förbättra villkoren för bussnäringen och att möta de särskilda behoven hos bussföretagen, både när det gäller linjetrafik och turisttrafik. Det hävdar IRU, den internationella vägtransportunionen där bland andra Sveriges Bussföretag är medlem. Om bussresandet i EU ökar med en enda procent kommer det att ha en stor, positiv effekt för samhället, konstaterar EU-kommissionen i sitt mobilitetspaket som nu går vidare till Europaparlamentet och ministerrådet för beslut.

Förlängd skattebefrielse för HVO

Biodrivmedlet HVO kommer att vara helt skattebefriat till och med år 2020. Detta sedan Sverige har fått tillstånd av EU-kommissionen att förlänga dagens skattebefrielse för höginblandad HVO. Tidigare var det klart att skattebefrielsen skulle gälla det här året ut. Från Sveriges Bussföretag framhåller man att EU-kommissionens ställningstagande har stor betydelse för den svenska bussbranschen där HVO snabbt har blivit det främsta förnybara drivmedlet.

EU undersöker misstänkt prisdumpning av bussdäck

EU-kommissionen har inlett en undersökning av misstänkt prisdumpning (underprissättning) av buss- och lastbilsdäck från Kina. Utredningen har startats efter anmälan till EU-kommissionen från tillverkare som svarar för 45 procent av produktionen av nya och regummerade däck inom EU.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)