Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

Regeringen förlänger YKB

Regeringen har beslutat att runda EU-kommissionen och förlänga giltigheten för YKB, yrkeskompetensbevis. Anledningen är att frågan har hamnat i långbänk hos EU-kommissionen. Denna har ännu inte gett besked om den så kallade Omnibusförordningen som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

Regeringen vill förlänga YKB

Regeringen föreslår att giltigheten för yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Förslaget innebär att YKB som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Transportföretagen: Förläng YKB

Mot bakgrund av covid-19-pandemin är det nödvändigt att förlänga yrkeskompetensbevisen, YKB. Det anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen har nu skrivit till regeringen och begärt att den agerar och lämnar in en ansökan till EU-kommissionen om en förlängning av perioden för att gå igenom fortbildning eller förnya yrkeskompetensbeviset för yrkesförar

Branschen mötte EU-kommissionen om nya körkortsregler

EU–kommissionen har nu inlett en granskning och utredning när det gäller en översyn av EUs körkortsdirektiv. Som ett led i arbetet genomförde EU-kommissionen på fredagen oktober en workshop med särskilt inbjudna gäster från EU:s medlemsländer, både ansvariga myndigheter och särskilt utpekade branschorganisationer. Från Sverige medverkade företrädare för Transportstyrelsen samt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, som också är ordförande i den internationella vägtransportorganisationen IRU:s passagerarkommitté, IRU CPT.

Fortsatt skattebefrielse för HVO välkomnas av bussföretagen

EU-kommissionen har beslutat att godkänna att Sverige fortsätter att befria rena och höginblandade biodrivmedel. Det innebär att biodrivmedel som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021. “Ett oerhört välkommet besked”, säger Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

Biogasbesked välkomnas av bussföretagen – ännu oklart om HVO

Måndagens beslut av EU-kommissionen, som vi tidigare rapporterat om, att Sverige ska få fortsätta med skattebefrielse för biogas till fordonsdrift välkomnas av Sveriges Bussföretag. Däremot är det ännu oklart hur det blir med HVO, konstaterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Fortsatt skattebefrielse för biogas

EU-kommissionen godkände på måndagen att Sverige får skattebefria biogas och biogasol som drivmedel för fordon och för uppvärmning under tio år. Sverige hade ansökt om statsstödsgodkännande för en sådan skattebefrielse som enligt EU:s regelverk utgör ett statsstöd. Men nu har alltså EU-kommissionen godkänt befrielse från energi- och koldioxidskatt för icke grödobaserad biogas och biogasol.

EU presenterade rese- och turistpaket i pandemins spår

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett paket med riktlinjer och rekommendationer som ska hjälpa medlemsländerna att lyfta de restriktioner som har införts på grund av covid-19-pandemin. Men det handlar inte om att EU:s gränser ska öppnas på ett givet datum, utan om stegvisa åtgärder för att åtminstone till en del göra det möjligt med turism inom EU i sommar.

EU-paket om resor och turism

Mot bakgrund av att covid-19-pandemin har slagit extremt hårt mot rese- och turistnäringen i hela världen väntas EU-kommissionen på onsdagen anta ett brett åtgärdspaket som omfattar turism, transporter och resande. Paketet kan möjligen göra det något klarare för vad som kommer att gälla i sommar, rapporterar nyhetsbrevet Euractiv som bevakar EU-frågor. Euractiv har tagit del av interna dokument från EU-kommissionen.

”Grön omställning kärnan i omstarten efter corona”

En grön omställning bör vara kärnan i en plan för den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronakrisen. Det skriver Svenskt Näringsliv i ett dokument som organisationen har lämnat över till EU-kommissionen. Batterier för gröna transporter är ett inslag i den gröna omställningen, en ”European Green Deal”, pekar Svenskt Näringsliv på. ”En viktig signal. Nu finns möjligheten att skynda på skiftet till en grön och elektrifierad kollektivtrafik”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)