Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

Biogasbesked välkomnas av bussföretagen – ännu oklart om HVO

Måndagens beslut av EU-kommissionen, som vi tidigare rapporterat om, att Sverige ska få fortsätta med skattebefrielse för biogas till fordonsdrift välkomnas av Sveriges Bussföretag. Däremot är det ännu oklart hur det blir med HVO, konstaterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Fortsatt skattebefrielse för biogas

EU-kommissionen godkände på måndagen att Sverige får skattebefria biogas och biogasol som drivmedel för fordon och för uppvärmning under tio år. Sverige hade ansökt om statsstödsgodkännande för en sådan skattebefrielse som enligt EU:s regelverk utgör ett statsstöd. Men nu har alltså EU-kommissionen godkänt befrielse från energi- och koldioxidskatt för icke grödobaserad biogas och biogasol.

EU presenterade rese- och turistpaket i pandemins spår

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett paket med riktlinjer och rekommendationer som ska hjälpa medlemsländerna att lyfta de restriktioner som har införts på grund av covid-19-pandemin. Men det handlar inte om att EU:s gränser ska öppnas på ett givet datum, utan om stegvisa åtgärder för att åtminstone till en del göra det möjligt med turism inom EU i sommar.

EU-paket om resor och turism

Mot bakgrund av att covid-19-pandemin har slagit extremt hårt mot rese- och turistnäringen i hela världen väntas EU-kommissionen på onsdagen anta ett brett åtgärdspaket som omfattar turism, transporter och resande. Paketet kan möjligen göra det något klarare för vad som kommer att gälla i sommar, rapporterar nyhetsbrevet Euractiv som bevakar EU-frågor. Euractiv har tagit del av interna dokument från EU-kommissionen.

”Grön omställning kärnan i omstarten efter corona”

En grön omställning bör vara kärnan i en plan för den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronakrisen. Det skriver Svenskt Näringsliv i ett dokument som organisationen har lämnat över till EU-kommissionen. Batterier för gröna transporter är ett inslag i den gröna omställningen, en ”European Green Deal”, pekar Svenskt Näringsliv på. ”En viktig signal. Nu finns möjligheten att skynda på skiftet till en grön och elektrifierad kollektivtrafik”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Grönt hos EU för kontantstöd till krisande företag – i Danmark

EU-kommissionen godkände på onsdagen det danska kontantstödet till företag som drabbats av stora minskningar i omsättningen på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. I Sverige har Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begärt ett liknande stöd men hittills har regeringen enbart hänvisat företagen till att låna pengar.

“Öppning men fortsatt osäkerhet om rena biodrivmedel”

Regeringens besked att man hos EU-kommissionen ska ansöka om en förlängning av HVO och andra flytande biodrivmedel är en öppning, men osäkerheten om framtiden finns kvar. Det anser Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. “Ett mycket bra besked, anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Svensk Kollektivtrafik anser att regeringens ansökan är ett stort steg framåt.

Regeringen vlll ha HVO skattebefriat även 2021

Det finns nu goda möjligheter att biodrivmedlet HVO kan bli skattebefriat även år 2021. Regeringen har nu i en så kallad pre-notifiering meddelat EU att Sverige avser att komma in med en ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel där HVO ingår. I nuläget har Sverige ett undantag från EU:s statsstödsregler när det gäller både flytande biodrivmedel, men det undantaget går ut vid årsskiftet.

Grönt ljus för center för elektromobilitet

EU-kommissionen har nu godkänt statligt svenskt stöd för att bygga upp ett laboratorium för elektromobilitet, Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL). Laboratoriet bedöms av EU vara ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Bussföretagen: Viktigt få EU förstå bussbranschens villkor

“Det är ett både viktigt och tidskrävande arbete att få nyvalda politiker och nya tjänstemän inom EUs olika organ att förstå bussbranschens villkor.” Det säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag mot bakgrund av att det i höst finns många nyvalda politiker och tjänstemän i EU:s olika organ. Anna Grönlund konstaterar också att EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen redan satt miljöfrågor i fokus i sitt öppningstal.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)