Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

”Nödvändigt med långsiktig skattebefrielse för biodrivmedel”

En långsiktig skattebefrielse för alla hållbara biodrivmedel är en förutsättning för att transportsektorn i Sverige ska kunna nå sina högt uppsatta klimatmål. Det skriver branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i ett brev till EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Utan klara och gynnsamma förutsättningar och ett långsiktigt tänkande kommer varken EU:s medlemsstater eller näringslivet att kunna tackla klimatutmaningen, heter det i brevet.

Bussföretagen: Glädjande besked om biodrivmedel

Sverige får fortsatt skattebefrielse för höginblandade, flytande biodrivmedel, meddelade EU-kommissionen på fredagen. ”Ett glädjande besked som är viktigt för den svenska bussbranschen”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Protester mot EU-förslag om skatt på biobränslen

Alla typer sv biobränslen ska beskattas. Det skriver EU-kommissionen i det förslag till energiskattedirektiv som man presenterade i veckan. EU-kommissionen vill att såväl flytande som fasta biobränslen beskattas. Förslaget möts av starka protester från svenskt håll.

”Underkänt – EU-kommissionen motarbetar biodrivmedel”

EU-kommissionen får skarp kritik från flera håll i Sverige. Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när det gäller EU:s så kallade taxonomi. Sveriges Bussföretag instämmer i kritiken. ”Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel”, skriver Svebio i ett pressmeddelande där man pekar på att taxonomin kan innebära ett stopp för tillverkning av fordon för biodrivmedel.

Regeringen förlänger omställningsstödet

Det ordinarie omställningsstödet till företag med anledning av covid-19-pandemin förlängs ytterligare två månader så att det omfattar även maj och juni 2021. Det meddelade regeringen på onsdagseftermiddagen.

EU-kommissionen presenterar förslag till vaccinpass

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen kommissionens förslag till ett ”vaccinpass”, eller som ”digital green certificate” som EU kallar dem. Från rese- och turistnäringen har många pressat på för ett sådant certifikat för att resandet ska kunna öppna upp igen. I Sverige har bland andra Sveriges Bussföretag argumenterat starkt för ett ”vaccinpass”.

Förstärkt omställningsstöd välkomnas av branschen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar att EU-kommissionen har godkänt regeringens ansökan om ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. ”Men riktade och branschspecifika stöd behövs också”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Grönt ljus för omställningsstöd

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021. Det innebär att ansökningarna för de två stödperioderna öppna redan 6 april respektive 3 maj.

Bussföretagen: Bra att regeringen agerar i EU om biodrivmedel

Tillsammans med ministrar från nio andra EU-länder skriver energiminister Anders Ygeman (S) till EU-kommissionen att man inte stöder kommissionens förslag om bioenergi. I brevet framhåller ministrarna att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s direktiv om förnybar energi också klassas som en hållbar investering. Sveriges Bussföretag välkomnar aktionen från Anders Ygeman och de övriga ministrarna.

Ändrat igen om YKB

Nu ändras regelverket för YKB, yrkeskompetensbevis, igen. I januari beslutade riksdagen att regeringen skulle få förlänga giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, för landets yrkesförare med sex månader på grund av covid-19-pandemin. Distansundervisning för YKB skulle också tillåtas under hela fortbildningen, fram till och med den 31 juli. Men nu kommer nya besked. Regeringens beslut om ändring i förordningen rörande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens gäller inte från och med den 6 mars 2021. Istället ska en ny EU-förordning, Omnibus 2, tillämpas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)