Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

EU-kommissionen: Ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafik

EU-kommissionen klubbade på torsdagen sitt förslag om ändrade kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik, det som formellt kallas tillfällig busstrafik. EU-kommissionen motiverar sitt förslag med att förare i turist- och beställningstrafik har en annan rytm i arbetet än förare i linjetrafik eller lastbilsförare, beroende på stora säsongsvariationer, längden på resorna och karaktär på köruppdragen. Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag.

EU ingriper mot tuffare cabotageregler för turistbussar

De tuffare regler för cabotage med turistbussar som Danmark införde för några år sedan dras nu av EU-kommissionen inför EU-domstolen. Kommissonen anser att de danska reglerna är oförenliga med EU:s regler. Kommissionens agerande har väckt oro i den norska bussbranschen som vill se tuffare cabotageregler även i Norge. Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Miljardsmäll för biogasdrivna bussar och lastbilar

En rejäl ekonomisk smäll hotar bussföretag, åkerier och andra som använder biogas. Detta, sedan EU-domstolen har underkänt Sveriges tioåriga skattebefrielse från EU-kommissionen. Enligt TT stoppas alla avdrag och återbetalningar från och med tisdagen. Branschorganisationen Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, uppger att kostnaden för att köra bussar och lastbilar på biogas ökar med tio kronor per mil till följd av domen. ”Ett hårt slag för den gröna omställningen”, kommenterar Transportföretagen. Regeringen lovar att arbeta aktivt för att snabbt få nya skattebefrielser för biogas på plats.

B-körkort för att köra tyngre rullstolsbuss eller skolbuss

De ändringar i EU:s körkortsdirektiv som EU-kommissionen presenterade i förra veckan gör det, om förslaget går igenom, möjligt att köra en rullstolsbuss eller skolskjuts för max 8 passagerare med B-körkort, även om den med eldrift skulle bli tyngre än 3.5 ton.

EU-kommissionen: Nya körkortsregler för alla utom buss – hård kritik från branschen

Ungdomar ska få övningsköra både personbil och lastbil vid sjutton års ålder. Klarar de därefter körkortsprovet får de börja arbeta som lastbilsförare den dag de fyller arton. Men för bussförare blir det ingen ändring mot idag enligt det förslag till körkortsdirektiv som EU-kommissionen presenterade på onsdagen. ”Illa. Bussförarbristen i Sverige och i större delen av EU riskerar att förvärras. Människor som behöver kollektivtrafiken kommer att drabbas”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. Även den internationella vägtransportunionen, IRU, riktar kritik mot förslaget när det gäller busstrafik: ”Beklämmande otillräckligt”.

Europafack: ”Ändrade kör- och vilotider förvärrar förarbristen”

Över hela Europa är bristen på buss- och lastbilsförare stor och på väg att bli värre. Men det kan bli ännu värre om EU-kommissionens förslag till ändrade kör- och vilotidsregler genomförs, varnar det europeiska transportfacket, European Transport Workers Federation (ETF). ETF har reagerat på två förslag till ändringar för turistbussförare, dels när det gäller raster, dels när det gäller antal arbetsdagar i en följd.

Bussföretagen om biodrivmedlen: ”En välkommen och glädjande julklapp”

EU-kommissionens beslut på onsdagen att godkänna Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringen ansökte tidigare i år om fortsatt skattebefrielse för åren 2023 – 2033, men EU-kommissionen har nu förlängt skattebefrielsen under fyra år, till och med 2026.

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen meddelade på onsdagen att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Skattesmäll kan tvinga bussbranschen att backa från nyår

Oron är stor inom Sveriges Bussföretag för att den svenska bussbranschen redan vid årsskiftet kan tvingas backa när det gäller miljöarbetet. Bussbranschen i Sverige leder idag omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Men EU-kommissionen ska nu fatta beslut om Sverige ska få fortsatt skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel, exempelvis HVO. Skattebefrielsen är en grund för att den svenska bussbranschen idag till över 85 procent kör på förnyelsebara drivmedel.

Företagsledare manar EU-kommissionen att satsa på bioenergi

Både biodrivmedel och fasta biobränslen måste ha en central roll när EU arbetar för att bli oberoende av den ryska gasen, oljan och kolet. Det skriver över 500 företagsledare, varav drygt 100 svenska, från 26 länder till EU-kommissionen. De konstaterar att Rysslands anfallskrig på Ukraina tydligt har visat på brister i EU:s energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen, varav en stor del kommer från Ryssland.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)