Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Utredning: Tiotusentals fler kan få färdtjänst

Många fler än idag kan få rätt till Färdtjänst enligt en utredning från Trafikanalys. Foto: Wikimedia commons.

Antalet personer som har rätt till färdtjänst kan öka med omkring 10 000 per år under de kommande åren. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som på regeringens uppdrag har utrett kriterierna för att få färdtjänsttillstånd. På fredagen redovisade Trafikanalys ett antal förslag för att göra reglerna tydligare.

Utgångspunkten i utredningen har varit de mål och intentioner som finns i förarbetena till lagstiftningen, och med våra förslag tror vi att bedömningar om färdtjänsttillstånd kan göras mer i enlighet med dessa, säger Tom Petersen, projektledare på Trafikanalys.

Såväl antalet färdtjänsttillstånd som andelen av befolkningen med färdtjänsttillstånd har minskat kraftigt sedan färdtjänstlagens tillkomst. En stor del av minskningen var ursprungligen avsedd, men sedan har utvecklingen fortsatt.

Trafikanalys utredning visar att det varierar mycket hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter bedömer funktionshinder. Det har lett till en praxis som enligt Trafikanalys kan bero på olika tolkningar av begreppet funktionshinder, en överflyttning av ansvar för färdtjänst från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter och oklarheter i lagstiftningen.

Nu föreslår Trafikanalys bland annat ändringar i färdtjänstlagen. Dessa ska göra det tydligt att det är personers förmåga att självständigt anlita befintlig kollektivtrafik som ska bedömas, i bred bemärkelse och i ett hela resan-perspektiv, i varje del av resan, och utan att kräva någon resträning eller ledsagare.

Om regeringen säger ja till ändringarna kan antalet färdtjänsttillstånd bli som det var för tio år sedan, 75 000 – 115 000 fler än idag. Det skulle kosta i storleksordningen 800 miljoner till en miljard om året.

Trafikanalys rapport hittar du genom att klicka här.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)