Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Domstolsnej till överklagande i Blekingeupphandling

Förvaltningsrätten i Växjö säger nej till Bergkvarabuss överklagande av Blekingetrafikens stora upphandling av busstrafik. Foto: Sveriges Domstolar.

Bergkvarabuss får nej på sitt överklagande av Blekingetrafikens stora upphandling av all busstrafik i Blekinge. Förvaltningsrätten i Växjö avslår företagets begäran om överprövning av upphandlingen. Där tilldelades Connect Bus Sandarna både linjetrafiken samt skolskjutsarna i Karlshamn. Avtalet har ett totalt värde på cirka tre miljarder kronor.

Det var i januari som Blekingetrafiken avgjorde upphandlingen som innebär att minst 50 procent av trafiken kommer att köras med elbussar.

Konkurrensen om Blekingetrafikens upphandling var hård. Sex företag lämnade anbud på hela eller delar av trafiken. Connect Bus Sandarnas kombinationsanbud för både linjetrafiken och skolskjutsarna bedömdes av Blekingetrafiken vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för Region Blekinge och företaget tilldelades all trafik.

Connect Bus Sandarnas kombinationsanbud på båda trafikuppdragen landade på 289 404 839 kronor per år. Bergkvarabuss kombinationsanbud var 293 770 736 kronor/år.

Bergkvarabuss gick till förvaltningsrätten i Växjö och begärde att upphandlingen skulle överprövas (klicka här).

Bergkvarabuss hävdade i sin begäran om överprövning  att Connect Bus´ anbud inte uppfyllde alla obligatoriska krav (”skallkrav”) i upphandlingen.

Bergkvarabuss hävdade dessutom att Blekingetrafiken i upphandlingen hade ställt krav som strider mot den så kallade proportionalitetsprincipen i LUF, lagen om upphandlingar i försörjningssektorn. Där sköt Bergkvarabuss in sig på de viten som trafikföretaget måste betala för turer som avgår för tidigt. Enligt Bergkvarabuss´ advokater skulle det kunna handla om ett miljardbelopp under den tioåriga avtalsperioden.

Men förvaltningsrätten avslog på tisdagen Bergkvarabuss´ begäran om överprövning. Domstolen anser att vitesbestämmelserna inte strider mot proportionalitetsprincipen. Domstolen anser också att Connect Bus Sandarna har uppfyllt skallkraven i upphandlingen.

– Även att förkasta ett anbud måste vara förenligt med de grundläggande upphandlings­rätts­liga principerna. Att göra det  trots att anbudsgivaren i fråga uppfyllt de obligatoriska kraven i upphandlingen skulle strida mot de grundläggande principerna, företrädesvis öppenhetsprincipen och proportionalitetsprincipen, komnmenterar rådman Noah Tunbjer vid förvaltningsrätten i Växjö.

Bergkvarabuss´ begäran om överprövning gjorde att Blekingetrafiken bedömde att det vinnande företaget skulle hinna etablera sig i tid för en lyckad trafikstart som var tänkt att ske i augusti nästa år. Därför upphandlade Blekingetrafiken busstrafiken på ett korttidsavtal som löper från augusti 2024 till augusti 2025.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)