Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ökade utsläpp från kommersiell busstrafik

Sveriges Bussföretag har kartlagt utsläppen av växthusgaser från den kommersiella linjetrafiken med buss. Foto: Ulo Maasing.

Utsläppen av växthusgaser från den kommersiella linjetrafiken med buss har ökat från 2019 till 2022. Men i förhållande till resandet minskade utsläppen av växthusgaser något under perioden 2019 – 2022. Det visar nya siffror som Sveriges Bussföretag tagit fram för expressbussar, flygbussar och annan linjetrafik med buss som körs utan skattestöd. Några siffror för 2023 och 2024 finns ännu inte, men utsläppen väntas öka på grund av de kraftiga prisökningarna på HVO och den sänkta reduktionsplikten.

Sveriges Bussföretag tar vart tredje år fram siffror på utsläppen för den kommersiella busstrafiken. Första gången siffrorna togs fram var 2022.

Fem företag i Sveriges Bussföretag har levererat data till undersökningen. Företagen representerar en majoritet av den kommersiella busstrafiken. Därmed bygger undersökningen på faktiska data.

Samtidigt är de siffror som undersökningen kommer fram till ett genomsnitt. Beroende på vilket drivmedel som används kan utsläppen på enskilda sträckor vara så mycket som 70 – 80 procent lägre.

De fem bussföretagen har redovisat sin användning av drivmedel för den kommersiella trafiken, fördelat på reduktionspliktig diesel, HVO100, flytande biogas (LBG), och drivmedel som HVO97, Bio97 och liknande drivmedel.

Företagen har också redovisat medelförbrukningen per kilometer av drivmedlen, körsträckan för bussarna samt hur beläggningen, alltså hur många personer som har transporterats.

Utifrån dessa siffror har man räknat fram utsläppen, dels i absoluta tal, dels i förhållande till hur många resenärer som funnits i bussarna och hur långt de har rest, alltså trafikarbetet. Det måttet kallas personkilometer.

Just trafikarbetet skiljer sig kraftigt mellan de båda år som mätningarna gjorts. 2019 var företagens trafikarbete 333 miljoner personkilometer, år 2022 var det mer än dubbelt så stort, 771 miljoner personkilometer.

Utsläppen fördubblades samtidigt, från att motsvara 5 459 ton till 11 817 ton koldioxid. Men om man räknar utsläppen per personkilometer sjönk dessa från att motsvara 16 till 15 gram koldioxid.

Mycket tyder dock på att utsläppsnivåerna kommer att öka. Till det bidrar de kraftigt höjda priserna på HVO100 som gör att bussföretagen använder mer reduktionspliktig diesel. Dessutom ändrades reduktionsplikten i år till sex procent mot tidigare 30,5 procent.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)