Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘utsläpp’

Två år efter Parisavtalet: “Glädjande minskning av utsläpp från transporter”

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskar trots fler transporter. Det är ett mycket positivt besked två år efter Parisavtalets tecknande, menar Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Euro VI-bussar håller måttet, bilar förorenar otillåtet mycket

Bussar med Euro VI-teknologi klarar utsläppsgränserna medan dieseldrivna personbilar släpper ut mycket mer än de godkända värdena av såväl kväveoxider som koldioxid. Det framgår av en ny rapport från det norska forskningsinstitutet TØI, Transportøkonomisk Institutt. Rapporten bygger på undersökningar som TØI har gjort tillsammans med finska VTT på uppdrag av det norska vägverket, Statens Vegvesen. Rapporten bygger på mätningar av fordonen i verklig trafik.

Bussföretagen: Fokusera på avgasröret

Sedan en tid pågår en diskussion i Skåne om vilka drivmedel som ska användas i kollektivtrafiken. Men de som upphandlar trafik bör ställa krav på vad som kommer ut ur avgasröret på bussarna, inte vad man häller i tanken, skriver Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund i en debattartikel i onsdagens Skånska Dagbladet.

Gapet ökar mellan mål och verklighet

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Det betyder att gapet mellan klimatmålen å ena sidan och utsläppsminskningen å den andra blir allt större. Det framgår av Transportstyrelsens officiella årsstatistik som i dagarna lämnats in till EU-kommissionen. Mer el och mer biodrivmedel fordras, menar Transportstyrelsen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)