Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Persontrafik rss

Branschen tyckte till om pågående lagförslag och utredningar

Under tisdagen på Persontrafik i Stockholm fick branschens företrädare säga sitt om olika aktuella lagförslag och utredningar som påverkar kollektivtrafiken både idag och i framtiden. Mest motstånd hos paneldeltagarna mötte den nya regeringens förslag om sänkt reseavdrag.

Prisade uppsatser om framkomlighet för bussar och bra resecentrum

Priset för årets bästa examensarbete om kollektivtrafik på väg delades på onsdagen ut på mässan Persontrafik i Stockholm. Uppsatser om attraktivt resecentrum, framkomlighet för stadsbussar och pandemins påverkan på kollektivtrafiken belönades vid årets prisutdelning. Priset delas ut vartannat år till examensarbete som skrivits på kandidat- eller mastersnivå vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om kollektivtrafik på väg. Bedömningskriterierna är relevans för branschen samt akademisk kvalitet.

Persontrafik: Visionen om ökat resande ska bli verklighet

Under pandemin genomgick kollektivtrafikbranschen ett stålbad. Men nu ska resenärerna vinnas tillbaka igen genom en nystart med olika satsningar som ska öka kollektivtrafikens attraktivitet. På Persontrafikmässans första dag presenterade branschen sin programförklaring om hur de tänker sig att föra satsningen i mål.

Persontrafik rycker närmare: ”Vågar lova bra utställning”

Om mindre än två veckor öppnar mässan Persontrafik 2022 i Stockholm. Mässan, som hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö den 25 – 27 oktober, är Nordens största mässa när det gäller kollektivtrafik, buss, taxi, skolskjuts och färdtjänst. Vi ringde upp projektledaren Anders Rudestad på Stockholmsmässan för att höra hur läget är.

Persontrafik vill locka unga innovativa företag

Årets stora nordiska mässa för buss- och kollektivtrafikbranschen, Persontrafik, vill i år locka unga, innovativa företag att presentera sig. Tillsammans med medarrangörerna, bland andra Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, har mässan därför skapat ett särskilt innovationstorg för sådana företag och till ett lågt pris. Persontrafik äger rum på Stockholmsmässan den 25 – 27 oktober.

SL blir lokal värd för Persontrafikmässan

SL, det vill säga Trafikförvaltningen Region Stockholm, engagerar sig nu i den stora branschmässan Persontrafik 2022 och medverkar som lokal värd för mässan. Mässans seminarieprogram har i år stort fokus på utveckling av kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschens viktiga delaktighet i att bygga hållbara samhällen. I programmet ingår även Färdtjänst- och Skolskjutsdagarna. Persontrafik äger rum 25-27 oktober på Stockholmsmässan.

Persontrafik rycker allt närmare

Den 25–27 oktober i år är det äntligen dags för Nordens absolut viktigaste mötesplats för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen – Persontrafik. Dagsläget är cirka 110 utställare anmälda till mässan, uppger Anders Rudestad på Stockholmsmässan. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram under pandemin. Vi har talat med två företrädare för organisationerna bakom mässan, Anna Grönlund, branschchef och vice vd vid Sveriges Bussföretag samt Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik inför årets mässa.


Mercedes och Setra avstår Persontrafikmässan

Persontrafikmässan i Göteborg i januari nästa år. ”Det har varit ett tungt beslut att fatta, men i den nuvarande situationen med coronapandemin och dess konsekvenser behöver vi prioritera att använda våra resurser till att stötta och hjälpa våra kunder”, säger Pär Wik, försäljningschef coach på EvoBus Sverige i Vetlanda.

5000 på Persontrafik

Persontrafik 2014 som hölls i veckan på Stockholmsmässan samlade nästan 5000 besökare, närmare bestämt 4891 besökare, under de tre mässdagarna tisdag – torsdag. Antalet utställare var 189 och utställningsytan var 9953 kvadratmeter. Nästa gång Persontrafik äger rum är på Svenska Mässan i Göteborg, 18 – 20 oktober 2016.

Peñalosa lockade flest på Persontrafik

Årets Persontrafikmässa i Stockholm bjöd på ett digert seminarieprogram. Inte mindre än 100 seminarier under tre dagar hade besökarna att välja på. Många av dessa hade Sveriges Bussföretag som arrangör eller medarrangör. Här är listan på de tio populäraste seminarierna där bussföretagen var arrangörer eller medarrangörer:

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)