Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biljettkontroller’

Tuffare för fuskåkare i Örebro län

Det ska bli svårare för fuskåkare i kollektivtrafiken i Region Örebro län. Regionens samhällsbyggnadsnämnd fattade på torsdagen beslut om att på sikt utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg.

Fuskmätare ska förmå resenärer att betala

Den internationella kollektivtrafikoperatören Keolis introducerar nu en ”fuskmätare” som ska förmå resenärer att validera sina biljetter när de åker kollektivt. Först ut med den nya fuskmätaren blir lokaltrafiken i den franska staden Besançon där Keolis kör stadstrafiken som har döpts till Ginko. Fuskmätaren har utvecklats av medarbetare vid Keolis i samarbete med ett företag i Lyon i Frankrike. Idén bakom fuskmätaren är att den som inte gör rätt för sig ska uppleva ett socialt tryck genom att alla i bussen eller spårvagnen kan se att vederbörande inte har validerat sin biljett.

Var femte resenär fast för biljettfusk

Nästan var femte bussresenär saknade giltig biljett visade det sig när SL i Storstockholm införde storkontroller vid Kista Busstorg i nordvästra Stockholm. Storkontrollerna är en del av en offensiv från när det gäller biljettkontroller. Den första mars genomfördes första kontrollen tillsammans med polis och ordningsvakter.

Dalatrafik börjar kontrollera – igen

Det är nu klart att Dalatrafik än en gång återinför biljettkontrollerna i kollektivtrafiken. Det är företaget Avarn Security som från och med onsdagen kommer att sköta kontrollantverksamheten på bussarna i Dalarna.

Nej till civilklädda kontrollanter

SL i Storstockholm säger nej till civilklädda biljettkontrollanter som standard. Uniformerade kontrollanter är effektivare och bidrar dessutom till att resenärerna upplever en större trygghet i kollektivtrafiken, anser SL:s ledning.

Skåne: Höjda böter i kostsamma biljettkontroller

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne vill höja tilläggsavgiften för de resenärer som inte har giltig biljett. Anledningen är att kontrollverksamheten kostar mer än dubbelt så mycket som den drar in i intäkter. Nu vill nämnden på att höja ”böterna”.

Biljettkontroller i Köpenhamn inte lockande

Att kontrollera färdbevis är föga lockande i Köpenhamnsregionen. Det har trafikhuvudmannen i den danska huvudstaden och region Själland, Movia, fått erfara. Movia har nu beslutat att avbryta en pågående offentlig upphandling av ett fyraårigt kontrakt på biljettkontroller på Movias bussar. Orsaken: bristande konkurrens. Movia fattade sitt beslut sedan man endast fått in ett enda anbud.

Västtrafik startar ombordkontroller igen

Nästa vecka börjar Västtrafik åter med kontroller ombord på bussar och tåg. Ombordkontrollerna har legat nere i ett halvår på grund av covid-19-pandemin. Under tiden har biljettkontroller endast gjorts vid dörrarna på fordonen, vilket har märkts i statistiken. Under februari skrevs 93 tilläggsavgifter om dagen ut, när ombordkontrollerna upphörde blev siffran mindre än en tilläggsavgift om dagen, skriver Göteborgs-Posten.

Ökade biljettkontroller minskar trängsel

För att minska trängseln på bussar och tåg samt för att säkra en del av intäkterna ökar nu UL i Uppland biljettkontrollerna. UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Region Uppsala och konstaterar att många resenärer under våren och sommaren har passat på att resa utan giltig biljett.

Biljettkontroller skärps i Skåne

Även Skånetrafiken skärper nu biljettkontrollerna i kollektivtrafiken. Sedan covid-19-pandemin tog fart i våras har Skånetrafikens biljettkontrollanter haft som uppdrag att räkna hur många som reser med våra bussar och tåg. Från och med nu ska de främst kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)