Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biljettkontroller’

Ökad biljettförsäljning när kontrollanterna blev civila

Sedan Västtrafik den femte februari infört civila biljettkontrollanter har biljettförsäljningen och biljettintäkterna ökat markant. Västtrafik varnar dock för att övertolka siffrorna och menar att den kraftiga ökningen kan bero på en rad faktorer, rapporterar SvT Nyheter Väst.

Västtrafik: Fler kontroller och civila biljettkontrollanter

Civilklädda bijettkontrollanter och nästan fyra gånger så många kontroller som idag. Västtrafik, som svarar för kollektivtraifken i Västra Götaland, satsar nu på att minska fuskåkandet i kollektivtrafiken. Bakgrunden är att Västtrafik varje år förlorar flera hundra miljoner kronor i uteblivna intäkter därför att en del resenärer väljer att inte köpa giltig biljett.

Fler biljettkontroller i Örebro län

Länstrafiken i Örebro län har tecknat nytt avtal med säkerhetsföretaget Q Security AB om biljettkontrollerna i länets kollektivtrafik. Det nya avtalet börjar gälla vid årsskiftet och innebär tre gånger så många biljetter som idag.

Tuffare för fuskåkare i Örebro län

Det ska bli svårare för fuskåkare i kollektivtrafiken i Region Örebro län. Regionens samhällsbyggnadsnämnd fattade på torsdagen beslut om att på sikt utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg.

Fuskmätare ska förmå resenärer att betala

Den internationella kollektivtrafikoperatören Keolis introducerar nu en ”fuskmätare” som ska förmå resenärer att validera sina biljetter när de åker kollektivt. Först ut med den nya fuskmätaren blir lokaltrafiken i den franska staden Besançon där Keolis kör stadstrafiken som har döpts till Ginko. Fuskmätaren har utvecklats av medarbetare vid Keolis i samarbete med ett företag i Lyon i Frankrike. Idén bakom fuskmätaren är att den som inte gör rätt för sig ska uppleva ett socialt tryck genom att alla i bussen eller spårvagnen kan se att vederbörande inte har validerat sin biljett.

Var femte resenär fast för biljettfusk

Nästan var femte bussresenär saknade giltig biljett visade det sig när SL i Storstockholm införde storkontroller vid Kista Busstorg i nordvästra Stockholm. Storkontrollerna är en del av en offensiv från när det gäller biljettkontroller. Den första mars genomfördes första kontrollen tillsammans med polis och ordningsvakter.

Dalatrafik börjar kontrollera – igen

Det är nu klart att Dalatrafik än en gång återinför biljettkontrollerna i kollektivtrafiken. Det är företaget Avarn Security som från och med onsdagen kommer att sköta kontrollantverksamheten på bussarna i Dalarna.

Nej till civilklädda kontrollanter

SL i Storstockholm säger nej till civilklädda biljettkontrollanter som standard. Uniformerade kontrollanter är effektivare och bidrar dessutom till att resenärerna upplever en större trygghet i kollektivtrafiken, anser SL:s ledning.

Skåne: Höjda böter i kostsamma biljettkontroller

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne vill höja tilläggsavgiften för de resenärer som inte har giltig biljett. Anledningen är att kontrollverksamheten kostar mer än dubbelt så mycket som den drar in i intäkter. Nu vill nämnden på att höja ”böterna”.

Biljettkontroller i Köpenhamn inte lockande

Att kontrollera färdbevis är föga lockande i Köpenhamnsregionen. Det har trafikhuvudmannen i den danska huvudstaden och region Själland, Movia, fått erfara. Movia har nu beslutat att avbryta en pågående offentlig upphandling av ett fyraårigt kontrakt på biljettkontroller på Movias bussar. Orsaken: bristande konkurrens. Movia fattade sitt beslut sedan man endast fått in ett enda anbud.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)