Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Buss 2014’

Bara var femte upphandling följer branschens rekommendationer

Endast i 20 procent av de upphandlingar av busstrafik som inleddes förra året följdes branschens gemensamma rekommendationer när det gäller hur bussar ska vara utformade. Syndarna är Västtrafik, Skånetrafiken och SL som ställer en rad extra krav på bussarna, utöver de som branschen har enats om. Det bidrar till att kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka. Rekommendationerna, som är gemensamma för Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, syftar till att minska kostnadsdrivande detaljkrav.

Nordisk busstandard snart klar

En gemensam standard för bussar i upphandlad trafik, Bus Nordic, väntas vara klar till årsskiftet. När Bus Nordic i Sverige är antaget av styrelserna för Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, liksom av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting kommer det att som rekommendation ersätta dagens Buss 2014 i offentliga upphandlingar av kollektivtrafik.

Nytt liv åt äldre bussar

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har startat ett gemensam projekt för att kartlägga möjligheterna att renovera äldre bussar och för att hitta kriterier för att avtalsmässigt kunna betrakta fordonen som yngre eller rent av som nya. Syftet är naturligtvis bland annat att minska den kapitalförstöring som det innebär att bussar måste utrangeras långt innan deras verkliga livstid har gått ut.

Svensk premiär för OmniExpress lågentré

Sedan Scania tagit över Lahden Autokoris bussfabrik i Lahtis, Finland, lanserade man i somras sin linjevagn OmniExpress även i lågentréversion, OmniExpress 320LE. Men först nu är det dags för modellen att göra entré i Sverige. Först ut blir Omnibusinjen Habo Hjo, ett snart 90-årigt bussföretag i Södra Vätterbygden. Företaget ska använda bussen i körningar för Jönköpings Länstrafik.

Uppkoppling och luftkonditionering i nya bussrekommendationer

Nu kommer Buss 2014 med nya rekommendationer för vilka krav som ska ställas på bussar i samband med trafikupphandlingar. Buss 2014 ersätter de nuvarande rekommendationerna i Buss 2010. Rekommendationerna har tagits fram inom Partnersamverkan. De båda branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag rekommenderar starkt att trafikbeställare inte gör några undantag från Buss 2014.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)