Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bara var femte upphandling följer branschens rekommendationer

Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag har sammanställt den nya rapporten ”Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder”. Foto: Ulo Maasing.

Endast i 20 procent av de upphandlingar av busstrafik som inleddes förra året följdes branschens gemensamma rekommendationer när det gäller hur bussar ska vara utformade. Syndarna är Västtrafik, Skånetrafiken och SL som ställer en rad extra krav på bussarna, utöver de som branschen har enats om. Det bidrar till att kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka. Rekommendationerna, som är gemensamma för Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, syftar till att minska kostnadsdrivande detaljkrav. Det konstaterar Sveriges Bussföretag i en ny rapport.

Sveriges Bussföretag gör varje år en analys av hur kostnader och resande utvecklas i kollektivtrafiken. En av de faktorer man granskar är hur upphandlarna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) följer branschens gemensamma rekommendationer i samband med upphandlingarna.

Syftet med rekommendationerna är att hålla igen de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken.

När det gäller de upphandlingar som inleddes förra året följer RKM i allmänhet rekommendationerna väl. Men inte på en punkt – själva bussarna. Där finns ett gemensamt dokument som branschen har tagit fram, Buss 2014. Där har branschen, inräknat RKM:s egen branschorganisation, enats om standardiserade krav för att minimera restvärdesrisker, fördyrade inköpskostnader med mera.

Men Skånetrafiken, Västtrafik och SL ställer i sina upphandlingar en rad extra krav, utöver de som branschen har enats om. Eftersom de tre kollektivtrafikmyndigheterna svarar för en stor del av landets busstrafik får det också ett stort genomslag för hela landet när de inte följer rekommendationerna. Och kostnaderna för kollektivtrafiken riskerar att öka mer än nödvändigt.

– Att de tre största kollektivtrafikmyndigheterna ställer en rad extrakrav är mycket märkligt, i synnerhet med tanke på att just de tre stora är de som ingår i branscharbetet och har störst möjlighet att påverka resultatet i Buss 2014. Arbetsgruppen för upphandlad linjetrafik & skolskjuts inom Sveriges Bussföretag ser med förvåning på detta och förväntar sig en förbättring på detta område, skriver Sveriges Bussföretag i sin analys av upphandlingarna.

Att SL, Västtrafik och Skånetrafiken inte följer Buss 2014 innebär i praktiken att de struntar i rekommendationer som de själva aktivt har varit med om att utforma.

Rapporten konstaterar också att bilden är fortsatt mörk när det gäller kollektivtrafikbranschens ekonomiska utveckling. Fortfarande ökar kostnaderna betydligt snabbare än resandet. Och skillnaderna i landet är stora, ibland mycket stora. Ett exempel bland många är att kostnaderna per resa under perioden 2007 – 2016 har ökat med nio procent i Gävleborg, medan grannlänet Västernorrland har haft en kostnadsökning per resa på 39 procent. Rekordet slås av Örebro län med en kostnadsökning på 68 procent, tätt följd av Blekinge med 50 procent.

– Helt klart finns det en stor effektiviseringspotential inom kollektivtrafikbranschen när man ser dessa siffror. Allt kan inte förklaras med att det råder ”speciella förutsättningar här, därför är det stora kostnadsökningar”, konstaterar rapporten lite spydigt.

Rapporten tar också upp argumenten att satsningar på miljövänligare trafik och ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta har ökat kostnaderna.

– Sådana satsningar kan ske med funktionella krav och inte med detaljkrav, det ger mer trafik för pengarna, slår rapporten fast.

Standardisering och att upphandlarna följer branschens rekommendationer bidrar till sänkta kostnader som gör det möjligt att satsa på mer trafik. Det får i sin tur fler att välja att resa kollektivt, eftersom ett större och relevant utbud lockar fler resenärer. Förutom ett större utbud skulle fler busskörfält i våra städer göra kollektivtrafiken mer attraktiv och sänka kostnaderna för samhället. Fler busskörfält ger bussarna möjligheten att öka hastigheten, vilket betyder att det behövs färre fordon och förare för att klara samma turtäthet och det minskar kostnaderna för trafiken, konstateras det i rapporten.

– Om vi ska öka antalet resenärer i kollektivtrafiken utan att kostnaderna ökar mer måste vi använda både samhällets pengar och företagens resurser på ett kostnadseffektivt och klokt sätt.

– Med tanke på att drygt hälften av resorna i kollektivtrafiken sker med buss är det viktigt att göra kloka upphandlingar av busstrafik, eftersom det bidrar till att vi får mer kollektivtrafik för pengarna. Årets resultat är en försämring jämfört med läget tidigare år, säger Anna Grönlund, vice vd vid Sveriges Bussföretag.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)