Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Caj Luoma’

Förlängning av YKB välkomnas av branschen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar att regeringen föreslår en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB, vilket vi tidigare under torsdagen rapporterat om. Men det är bråttom att genomföra förändringen, manar Transportföretagen som har arbetat med frågan sedan covid-19-pandemin bröt ut.

Transportföretagen: Förläng giltigheten för YKB

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, vill att giltigheten av yrkesförares yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Det skriver Transportföretagen i ett remissvar till regeringen på tisdagsmorgonen. Förutom förlängd giltighet för YKB vill Transportföretagen också att det ska finnas möjlighet till distansundervisning. Allt för att klara den rådande coronasituationen.

Transportföretagen välkomnar satsning på kompetensförsörjning

Regeringen presenterade tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna på måndagseftermiddagen ytterligare ett krispaket med anledning av covid-19-pandemin. Fokus i det senaste krispaketet ligger på jobben och en omställning på arbetsmarknaden, bland annat med omfattande satsningar på utbildning. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar den satsning på långsiktig kompetensutveckling som finns i paketet.

Transportföretagen: Förläng giltigheten för YKB

Med anledning av coronakrisen vill Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, att giltighetstiden för YKB förlängs. Skyndsamma ändringar i YKB-reglerna, det vill säga reglerna om yrkeskompetensbevis, är nödvändiga för att såväl person- som godstransporter ska kunna fortsätta att fungera, anser Transportföretagen.

Transportföretagen: Gör det lättare för unga att bli yrkesförare

Transportnäringen är i stort behov av yrkesförare, både för buss och lastbil. För att underlätta utbildning och rekrytering av unga till yrket vill Transportföretagen att det ska vara möjligt för den som vill utbilda sig till yrket att få studielån för C- och D-behörighet, likaså att unga förare ska få köra även långa busslinjer. Det skriver Anna Grönlund och Caj Luoma från Transportföretagen i den här debattartikeln.

Transportföretagen välkomnar ny myndighet

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar en ny myndighet i regeringens reformförslag av svensk arbetsmarknadspolitik. Den nya kompetensförsörjningsmyndigheten ska samordna och främja kompetensförsörjningsarbetet genom att vara ett rådgivande organ till regeringen och andra relevanta myndigheter eftersom frågan rör sig över flera politikområden.

Flest får jobb efter fordons- och transportprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att elever från gymnasieskolans fordons- och transportprogram har lättast att få jobb efter avslutad examen. 61,3 procent får nu arbete direkt efter skolan, vilket är en ökning med nästan 14 procent i jämförelse med förra mätningen. ”Ett mycket glädjande besked”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Stark ökning för fordons- och transportprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att gymnasieskolans fordons- och transportprogram i höst har fått 1 100 fler sökande än under läsåret 2017/2018, vilket motsvarar en ökning om 20,7 procent. Totalt sökte 6 383 elever till fordons- och transportprogrammet. På Transportföretagen är man entusiastisk över ökningen och menar att arbetet att få upp intresset för programmet nu börjar ge resultat.

Beröm till regeringen för pengar till förarutbildning

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, applåderar att regeringen har beslutat att ge ytterligare 30 miljoner kronor till utbildningen av yrkesförare. Bakgrunden är att ansökningarna om statsbidrag för yrkesförarutbildningar 2018 översteg den avsatta budgeten. Regeringen har därför utökat statsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor.

Fler söker sig till fordons- och transportutbildning

Preliminär statistik för läsåret 2017/18 redovisar sex procent fler elever på gymnasieskolans fordons- och transportprogram än i fjol. Transportnäringen har ett skriande behov av nya medarbetare. Samtidigt stannar ökningen för alla typer av yrkesutbildningar på 0,5 procent jämfört med året innan.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)