Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Caj Luoma’

Fler tjejer till fordons- och transportprogrammet

Fler elever har antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram det här läsåret. Samtidigt ökar andelen tjejer som söker sig till programmet. Antalet tjejer som har antagits till fordons- och transportprogrammet ökade med hela 11,5 procent till läsåret 2021/2022, medan det totala antalet elever som antagits ökade med 2,6 procent till 3 645 elever. Det visar färsk statistik från Skolverket.

”Nödvändigt anpassa utbildning till elfordon”

Marknaden för elektrifierade fordon utvecklas nu i mycket snabb takt, likaså antalet uppkopplade fordon. Därför måste utbildningen inom ellära och elbilsteknik samt kunskap om digitala system, sensorer och avancerad felsökning bli obligatorisk på gymnasieskolans fordonsinriktning av Fordon- och transportprogrammet. Samtidigt behöver kurserna i förbränningsmotorer och växellåda fasas ut. Det konstaterar en ny rapport från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Svår brist på bussförare, mekaniker och trafikledare

Om inte bussföretagen lyckas rekrytera fler bussförare, mekaniker och trafikledare väntar samhällsekonomiska konsekvenser. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, i en ny rapport – Tempen på bussbranschen. Rapporten visar att rekryteringsbehovet i branschen trots pandemin är fortsatt högt. Under perioden 2021 – 2023 behöver branschen rekrytera 4 700 medarbetare.

Transportföretagen: Överklagade upphandlingar hot mot personalrekrytering

Två stora upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi har överklagats. Det riskerar att kraftigt försämra transportbranschens möjligheter att anställa personal. Det varnar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. I synnerhet bussbranschen drabbas, anser Transportföretagen som vill ha ett bättre system än dagens för arbetsmarknadsutbildningar.

”Lån även till C- och D-körkort”

Regeringen beslutade häromdagen att utvidga möjligheten att söka körkortslån till personer i åldern 19 – 20 år med fullföljd gymnasieutbildning. Välkommet, men nästa steg bör vara att även den som vill ta ett C- eller D-körkort ska kunna få ett körkortslån, anser Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Överklagade upphandlingar kan leda till förarbrist

Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar inom såväl persontrafik- som godstransportområdena har överklagats. Det riskerar att leda till en brist på förare. Pandemin kan övergå i en kompetenskris för transportsektorn, varnar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Regeringen förlänger YKB igen

Regeringen beslutade på onsdagen att till riksdagen lägga fram ett förslag om att förlänga giltigheten för YKB, yrkesförarkompetensbevis med sex månader från och med det datum då bevisen går ut. Syftet är att göra det lättare för såväl transportföretag som yrkesförare att verka under pandemin. Ändringen ska gälla fram till den 1 januari 2022. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar förlängningen.

Fler tjejer till transportsektorn

Både gymnasieskolans fordons- och transportprogram och sjöfartsprogram har ökat i popularitet skolåret 2020/2021. Det visar färsk statistik från Skolverket som presenterades på torsdagen. Antalet tjejer som söker sig till programmen ökar rejält.

Klart med förlängning av YKB

Riksdagen beslutade på onsdagen att förlänga giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, för landets yrkesförare med sex månader. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar beslutet men hade önskat att förlängningen skulle gällt året ut eftersom man bedömer att konsekvenserna av covid-19-pandemin kommer att vara längre än till sommaren.

Förlängt YKB välkommet men otillräckligt anser Transportföretagen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar regeringens förslag om en nationell förlängning av yrkeskompetensbevisen (YKB) som vi rapporterade om i lördags. Men Transportföretagen anser inte att förslaget går tillräckligt långt. Ett riksdagsbeslut väntas i närtid.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)