Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Caj Luoma’

Transportföretagen välkomnar YKB på distans

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar det besked som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav tidigare i veckan om att han kommer att lägga ett förslag om YKB (yrkeskompetensbevis) på distans. ”En välkommen kursändring som många företag har efterfrågat”, säger Transportföretagen.

Förarbrist kan stoppa kollektivtrafiken

Förarbristen när det gäller buss- och lastbilstrafik är skriande, framför allt i Europa och i bussbranschen är läget redan kritiskt och ett reellt hot mot kollektivtrafiken. Det skriver Transportföretagens Caj Luoma och Sveriges Bussföretags Anna Grönlund i den här debattartikeln där de också föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen.

Toppbetyg till regeringen från Tansportföretagen

Regeringen får högsta betyg, A, från Tranmsportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Bakgrunden är att regeringen på måndagen la fram ett lagförslag som innebär att arbetsmarknadens behov ska få större betydelse när huvudmännen väljer hur man ska satsa på inriktningar av antal platser inom gymnasial utbildning. Grundtanken med det lagförslag som utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterade på måndagen är att fler gymnasieelever ska gå utbildningar som leder till jobb som verkligen behövs på arbetsmarknaden.

– Plötsligt händer det! På kort tid har vi sett tre initiativ från regeringen som vi verkligen välkomnar. Det rör satsning på validering, införandet av högskolebehörighet för yrkesutbildningar och nu idag ett lagförslag om dimensionering av gymnasial utbildning. Det är mycket glädjande och jag tycker regeringen förtjänar A i betyg när det gäller dimensionering och högskolebehörighet, säger Caj Luoma, Transportföretagens chef för kompetensförsörjning.

Förslaget ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen.

– Vi kommer att sätta arbetsmarknadens behov i centrum. Förslaget bidrar till en bättre kompetensförsörjning och bättre etablering, sa utbildningsministern i samband med att lagförslaget presenterades.

–En av transportsektorns stora utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Att i ljuset av det få ett gymnasialt system som bättre svarar mot framtidens behov på arbetsmarknaden är mycket välkommet, säger Caj Luoma.

Det lagförslag som regeringen la fram på måndagen innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Vidare ska kommunerna samverka enom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.

Dessutom ska ett godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan förutsätta att utbildningen dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov.

De ändringar som behövs i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Fler tjejer till fordons- och transportprogrammet

Fler elever har antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram det här läsåret. Samtidigt ökar andelen tjejer som söker sig till programmet. Antalet tjejer som har antagits till fordons- och transportprogrammet ökade med hela 11,5 procent till läsåret 2021/2022, medan det totala antalet elever som antagits ökade med 2,6 procent till 3 645 elever. Det visar färsk statistik från Skolverket.

”Nödvändigt anpassa utbildning till elfordon”

Marknaden för elektrifierade fordon utvecklas nu i mycket snabb takt, likaså antalet uppkopplade fordon. Därför måste utbildningen inom ellära och elbilsteknik samt kunskap om digitala system, sensorer och avancerad felsökning bli obligatorisk på gymnasieskolans fordonsinriktning av Fordon- och transportprogrammet. Samtidigt behöver kurserna i förbränningsmotorer och växellåda fasas ut. Det konstaterar en ny rapport från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Svår brist på bussförare, mekaniker och trafikledare

Om inte bussföretagen lyckas rekrytera fler bussförare, mekaniker och trafikledare väntar samhällsekonomiska konsekvenser. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, i en ny rapport – Tempen på bussbranschen. Rapporten visar att rekryteringsbehovet i branschen trots pandemin är fortsatt högt. Under perioden 2021 – 2023 behöver branschen rekrytera 4 700 medarbetare.

Transportföretagen: Överklagade upphandlingar hot mot personalrekrytering

Två stora upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi har överklagats. Det riskerar att kraftigt försämra transportbranschens möjligheter att anställa personal. Det varnar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. I synnerhet bussbranschen drabbas, anser Transportföretagen som vill ha ett bättre system än dagens för arbetsmarknadsutbildningar.

”Lån även till C- och D-körkort”

Regeringen beslutade häromdagen att utvidga möjligheten att söka körkortslån till personer i åldern 19 – 20 år med fullföljd gymnasieutbildning. Välkommet, men nästa steg bör vara att även den som vill ta ett C- eller D-körkort ska kunna få ett körkortslån, anser Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Överklagade upphandlingar kan leda till förarbrist

Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar inom såväl persontrafik- som godstransportområdena har överklagats. Det riskerar att leda till en brist på förare. Pandemin kan övergå i en kompetenskris för transportsektorn, varnar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Regeringen förlänger YKB igen

Regeringen beslutade på onsdagen att till riksdagen lägga fram ett förslag om att förlänga giltigheten för YKB, yrkesförarkompetensbevis med sex månader från och med det datum då bevisen går ut. Syftet är att göra det lättare för såväl transportföretag som yrkesförare att verka under pandemin. Ändringen ska gälla fram till den 1 januari 2022. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar förlängningen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)