Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Förarbrist het fråga i hett Almedalen

Bussförarbristen – en het fråga i ett hett Almedalen som diskuterade av bussbranschen och trafikpolitiker i riksdagen. Foto: Ulo Maasing.

Samtidigt som hettan dallrade i Visby diskuterades en av de hetaste utmaningarna för bussbranschen på ett av seminarierna i Almedalen – bristen på bussförare. ”Pensionsavgångarna de närmaste åren är dramatiska. Förarbristen hotar att få ekonomiska konsekvenser för hela samhället”, varnade Caj Luoma, chef för frågor om kompetensförsörjning på Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Två företagsledare i bussbranschen berättade om hur förarbristen påverkar deras företag. Riksdagsledamöter från flera partier fick svara på hur de tänker tackla problemet.

– Bristen på bussförare riskerar att förvärras om vi inte kommer tillrätta med regelverk som idag hindrar rekrytering till bussföraryrket, varnade Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Under hösten förra året gjorde Svenskt Näringsliv en undersökning bland sina 27 medlemsorganisationer. Syftet var att få en bild av hur lätt eller svårt det är för företagen i organisationerna att rekrytera medarbetare.

Caj Luoma, chef kompensförsörjning, Transportföretagen. Foto: Ulo Maasing.

Undersökningen visar att Sveriges Bussföretag ligger i topp när det gäller svårigheten för medlemsföretagen att rekrytera medarbetare. 88 procent av företagen uppger att de har svårt att rekrytera personal.

– Ökningen är dessutom dramatisk. Jag har inte sett en enda näring som har den här typen av alarmerande siffror, kommenterade Caj Luoma.

Förra året konstaterade branschen också att man under en treårsperiod behöver rekrytera 8 600 bussförare och 500 bussmekaniker. Svårast är läget i storstadsregionerna. Var tredje bussförare är dessutom över 61 år.

– Branschen står inför dramatiska pensionsavgångar, kommenterade Caj Luoma. En satsning på bussförarutbildningar skapar många möjligheter. Dit hör en snabb etablering på arbetsmarknaden samt arbetstillfällen över hela landet. Utbildning som är riktad bidrar också till en ökad integration i samhället.

Robert Nyberg, vd, Vy Buss: Kör- och vilotidsreglerna är en utmaning i expfressbusstrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Företagsledare
Robert Nyberg, vd för Vy Buss, konstaterade att bussföretagen själva måste arbeta för att lätta förarbristen, förutom alla de åtgärder som kärvs när det gäller regelverk, utbildningar med mera.

– Siffrorna är ju deprimerande. Vi måste jobba hårt själva, ha ett närvarande ledarskap som gör att våra medarbetare känner sig välkomna, bekräftade och sedda, sa Robert Nyberg.

Han tog också upp körkortsåldern.

– Den är ett stort bekymmer. Hot- och våldssituationerna ökar dramatiskt i samhället. Det försvåras av att vi har ökade krav från dem som handlar upp trafiken att vi ska se till att säkra intäkterna, att alla har giltig biljett. Det är ett stort problem för våra förare.

Kör- och vilotidsreglerna är också en utmaning, menade Robert Nyberg. Inte när det gäller trafiksäkerhetsaspekten eller de sociala aspekterna för förarna. Men i expressbusstrafiken slår de snett ibland, hävdade Robert Nyberg.

– Där kan det hända att körtiden tar slut och vi får stanna på första bästa ställe, kanske fem minuter innan vi är framme på resmålet. Det är ingen enkel sak för en förare som kanske har 60 gäster i bussen.

– Och om föraren ändå kör till Nils Ericsonterminalen i Göteborg kan han sedan inte köra till depån, tre minuter bort. Istället måste föraren vänta i 45 minuter. Annars är det en allvarlig avvikelse som kan göra att vi förlorar vårt trafiktillstånd.

Göran Hult, vd, Gotlandsbuss: Vi behöver långsiktiga lösningar. Foto: Ulo Maasing.

Långsiktiga lösningar
Förra sommaren tog Gotlandsbuss över busstrafiken på Gotland i ett nytt trafikavtal. Göran Hult, vd för Gotlandsbuss berättade om en tuff sommar då antalet förare inte räckte till. Man fick också besked om att det inte hade kommit in något anbud som gällde Gotland när Arbetsförmedlingen upphandlade förarutbildningar.

– Då blev jag verkligt orolig och tog kontakt med regionen och vuxenutbildning. De tog oss på stort allvar, lyssnade på oss och ordnade en bussförarutbildning. Det löste frågan den gången.

– Men vi behöver mer långsiktiga lösningar. Vi behöver nyrekrytera tio procent av förarkåren varje år. Det måste det allmänna ta ansvar för, även om vi gärna hjälper till. Men körkortsåldern för bussförare är ett problem, likaså den så kallade 50-kilometersregeln.

Regeln innebär att unga förare inte får köra linjer som är längre än 50 kilometer.

Erika Heie (C), ordförande, trafikutskottet. Foto: Ulo Maasing.

Politikerna
I den politikerpanel som deltog i seminariet sa samtliga att de kände igen problemen.

Ulrika Heie (C), ordförande i riksdagens trafikutskott: Vi måste fortsätta arbetet med EU:s körkortsdirektiv. Det är helt uppenbart att det krävs.

Bussförarutbildning är ju en gymnasieutbildning. Att det då ska finnas en åldersgräns på 24 år är inte rimligt. Att omställningsstöd ska kunna användas om man vill bli bussförare är också viktigt. Det behövs helt enkelt en rad åtgärder. Ett problem är också att den så kallade NY-utbildningarna ännu inte fungerar.

Maria Stockhaus (M). Foto: Ulo Maasing.

NY-utbildning, nationell yrkesutbildning, är en ny utbildningsform på gymnasienivå för vuxna. Utbildningen riktar in sig på bristyrken. De studerande har rätt till studiemedel. En tvåårig pilotverksamhet inleds i år.

Maria Stockhaus (M), ledamot, trafikutskottet: Det behövs en bättre samordning mellan olika insatser. Det gäller inte bara bussförare utan också lastbilsförare, sjökaptener, fartygspersonal och så vidare.

Linda Snecker,(V). Foto: Ulo Maasing.

Linda Snecker (V), ledamot, trafikutskottet: Vänsterpartiet älskar kollektivtrafik. Läget är jätteallvarligt. Vi måste återinföra körkortslånet för arbetslösa, men man måste kunna låna mer än 15 000 kronor. De pengarna räcker inte. Dessutom måste lånen även gälla C- och D-körkort. Vi måste också ha mer enhetliga regler för hela transportsektorn så att man har en ingång till transportyrkena, inklusive sänkt åldersgräns.

Johanna Harladsson (S). Foto: Ulo Maasing.

Johanna Haraldsson (S), arbetsmarknadsutskottet: Om man har så stora problem med yrkesutbildningarna måste vi vara kreativa. Ska vi exempelvis ha dem i egen regi inom Arbetsförmedlingen? Vi vill ha fler platser på yrkesutbildningarna och återinföra körkortslånen.

Ingen av oss i panelen tycker att 24-årsgränsen är rimlig. Det är också viktigt att branschen är med när man utformar utbildningarna.

Magnus Jakobsson (KD). Foto: Ulo Maasing.

Magnus Jakobsson (KD), arbetsmarknadsutskottet: Ett svårt problem är den ettårsregel som gäller för finansiering av vuxenutbildningen och som hänger samman med att kommuner och regering arbetar med ettårsbudget. Det gör att man har svårt att planera på längre sikt.

Ett problem är också spretigheten, att ansvaret för utbildningarna är utspritt på en mängd instanser och faktiskt tre utskott i riksdagen.

– Alla politiker jag hört här i Almedalen talar positivt om samverkan. Men för att få en samverkan till stånd krävs statlig finansiering så att man kan ha personer som driver frågan dit, kommenterade Caj Luoma från Transportföretagen.

EU:s nya körkortsdirektiv togs upp av flera seminariedeltagare. När frågan först var uppe i EU röstade Sverige nej till direktivet. Bussmagasinets Ulo Maasing fick tillfälle att fråga infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KDI om direktivet. ”När vi först röstade nej var det på grund av helheten. I trepartsförhandlingarna i EU nu ställer vi oss bakom direktivet”, förklarade statsrådet.

Politikerna fick också frågan vad de konkret kommer att göra under det närmaste året när det gäller bussförarbristen

Ulrika Heie: Jag kommer att påverka våra EU-parlamentariker och dessutom följa upp NY-utbildningarna.

Maria Stockhaus: Jätteviktigt att ta kontakt med de nyvalda EU-parlamentarikerna. Jag kommer också att jobba med samordningen, att ta ett helhetsgrepp när det gäller kompetensförsörjningen för transportbranschen.

Linda Snecker: Vi måste börja med att fler tar körkort för att de ska kunna komma in i transportnäringen.

Johanna Haraldsson: Samverkansfrågorna. Och jag tar med mig frågorna till andra utskott i riksdagen.

Magnus Jakobsson: Jag har ett inbokat möte med infrastrukturministern efter sommaren. Där tänker jag ta upp de frågor som vi har diskuterat här idag.

Taggat som: , , , , , , , , ,

13 kommentarer »

 1. Väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad som vanligt. Se till att börja betala bättre löner och tillse en bättre arbetsmiljö med bra villkor så har ni kommit en bra bit på vägen. Istället sitter branschen och diskuterar lägre antagnings- och kunskapskrav för att få in flera i köttkvarnen. Blir bara så trött på att ingen journalist eller motsvarande verkar våga ställa lite tuffare frågor till branschens företrädare.

 2. Jag skulle önska att någon i beslutsfattande ställning tar sig en rejäl funderare på varför man inte kan behålla den personal man en gång utbildat!Det är massor av människor i samhället som har körkort för buss, men som inte jobbar kvar i yrket.
  Varför? Jo, det handlar naturligtvis om pengar och vunna eller förlorade anbud. För att vinna anbud för busstrafik i en region eller stad, så måste bussbolagen hitta det absolut billigaste sättet att utföra trafiken på, ganska självklart, eller hur?
  Vad sparar man då in pengar på? Man låter en dator räkna ut de allra billigaste scheman, tjänster, effektiviserar verkstad, tvätthallar så långt bara kollektivavtalet tillåter!
  Hur personalen mår eller ska få ihop livspusslet i största allmänhet struntar man fullständigt i, tyvärr.
  Vi som jobbar inom den här sektorn (och andra upphandlade sektorer) ska bara springa snabbare och snabbare, vara mer effektiva på alla plan och dessutom le och vara vänlig mot resenärerna (som bussförare).
  En liten gnutta självreflektion i branschen skulle vara välkommet, istället för att klaga på alla regler som sätter stopp för företagen att anställa ny personal!

  Ta bättre hand om den personal ni redan har och se till så att fler ORKAR köra dessa tjänster och scheman. Dessutom borde det ligga i branschens intresse, att förarna som går i pension orkar fortsätta som timanställda. Som det är nu är det inte många som har kraft kvar när pensionen äntligen infinner sig!

  Mvh
  Christer Swanson, yrkeschaufför som längtar till pensionen!

 3. Hur svårt kan det vara att förstå orsaken till förarbristen?
  Det handlar om dåliga avtal och usla löner, det ger många tusen mer i månaden att köra sopbil med skräp an en buss med 50 människor i, fundera på det!

 4. Håller med Christer, det finns typ 140.000 utfärdande D kort i Sverige.
  Det är arbetsvillkoren som gör att ingen vill köra buss. Orymliga långa tjänster, låga pensionsgrundande löner och för lite differens i lönerna.

 5. Jag anser att det räcker med en kurs för ykb
  Jag har kört tung trafik i ca 40 år men kan inte fortsätta pga ingen är intresserad av att bekosta ykb ca 20000 kr inte ens arbetsförmedlingen märkligt men sant

  • Ett stort problem för branschen idag är att man i denna typ av anbud, som är väldigt, väldigt lukrativa i och med längden på avtalet och att den grundläggande investeringen är väldigt låg!!! Bussarna leasas, de oftast befintliga paus/rastlokalerna tas över och man räknar väl på en vinst på ca:7%, vilket är riktigt, riktigt bra med tanke på att den ursprungliga insatsen är nästan noll. Speciellt när det handlar om miljarder på totalen över 10år(oftast)!!!

   Och det jag missade i mitt första inlägg är att politikerna som handhar/handlägger dessa anbud oftast går på det billigaste, utan att ställa den viktigaste frågan : hur kommer de anställda behandlas när budet är så lågt? Var kommer trafikhuvudmannens ansvar in? Jo, det lämnas över till entreprenörerna som använder BBA-avtalet som arbetsmiljöhandbok , vilket innebär att varje gång facket vill ha arbetsmiljöförbättringar som kostar pengar, så hänvisar de till detta! Problemet är att de yttre gränserna i kollektivavtalet är den absoluta yttre gränsen som facket kan gå med på. När företagen hela tiden ligger på eller nära dessa gränser, så är det helt ok enligt deras ”arbetsmiljölagbok”, och ska facket försöka förbättra en del tokigheter(enligt logik från förarhåll) så måste de koppla in Arbetsmiljöverket… Och det kan gå hur som helst pga att det är svårt att bevisa ”framtida bekymmer och problem” eftersom de inte har ”hänt än”
   .Var kommer detta företag spara in dessa 10-tals miljoner på 8-10år?
   De anställda är ju faktiskt skattebetalare som i slutändan bidrar din sin nuvarande, och framtida USLA arbetsmiljö pga att det billigaste anbudet vinner.

   Nä, politiker och anbudsavdelningar. Bättre duediligens inför beslut och ta lite ansvar för era skattebetalande bussförare!!!! Vi betalar, iofs lägre skatt för vår usla arbetsmiljö, men skulle nog vara beredda att betala nån krona mer för att få drägliga arbetstider!
   .
   Med vänlig hälsning,
   Christer Swanson /Yrkeschaufför sedan 36år

 6. Det näststörsta partiet…

 7. Håller med alla ovanstående debattörer!
  Alla politiker och VD:ar pratar om bussföraren, men aldrig med bussföraren. Så, hur skall de då veta var skon klämmer? Nu tror man en hel massa, men man vet ingenting om verkligheten?
  När SL körde i egen regi och hade ett eget avtal med Kommunal, det bästa i Sverige, så hade man också en egen skola med kontinuerlig utbildning av förare. Att folk kommer och går i bussbranschen är inte märkligt, det är inte alla som är av rätta virket och klarar jobbet. Men idag har man ingen utbildning att tala om, då de privata bussbolagen inte anser att de ska betala och utbilda förare till nästa segrare av anbudet? Man har alltså bundit ris för egen rygg? Det man sparat på karusellen har man även förlorat på gungorna?
  Att låta skattebetalarna via AF betala kalaset är bara för trist. Politikerna borde istället kräva att den som vinner anbudet också utbildar bussförare, minst 100 om året per trafikområde. Inte möjligt? Nä, utan vilja är inget möjligt.
  Då återstår att skriva ett avtal som gör att folk köar för att köra buss. Tid, pengar och förmåner som på den gamla goda tiden när folk köade till SL Av de över 100 000 bussförare som finns i Sverige idag skulle nog flera återvända om avtalet var bättre. Bristen beror på ju helt klart på att ingen vill ha ett dåligt avlönat jobb, och då också få en ännu sämre pension på köpet. Bristen på förmåner, typ frikort på SL, gör inte jobbet intressantare. Vi skriver 2024 och nästa generation lär vara ännu mindre intresserade av ett 24/7-jobb när det inte ger vare sig pengar eller glamour!
  Den enkla lösningen på ert problem är att fråga folk vad som skulle få dem att sätta sig bakom en bussratt, ja då vet ni vad som krävs för att bussarna inte ska stå kvar i garagen i framtiden när den siste bussföraren lagt sig till ro på Skogskyrkogården!!!

  • Jo en sak till, fråga också AF vilken av deras arbetsmarknadsutbildningar som har flest respektive minst antal sökande. När arbetslösa kan välja utbildning så väljer man kanske inte Bussförarutbildningen, och fråga dem då varför? Är man inte intresserad eller har man inte rätt kompetens, typ B-körkort i ett år och god körvana, goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, varit arbetslös tillräckligt länge för att vara berättigad till utbildning? Många som gått utbildningen får efter 6 månader inte fast anställning utan erbjuds bara att bli behovare, och den osäkerheten vill inte folk ha, och så sprids ryktet i allt vidare kretsar och allt färre söker sig till branschen.
   Ja, och AF kan inte trolla med knäna eller ens tvinga folk att gå Bussförarutbildningen, än?

 8. Jag får en känsla av att bussmagasinet ägs av Bussbranchen

  • Så är inte fallet.

  • Hej Abbe! Egentligen spelar det väl ingen roll vem som äger Bussmagasinet, vi får ju en möjlighet att gå i svaromål på tossigheterna!
   /Christer Swanson

 9. Sedan är det ju en annan sak om inläggen här ”tas omhand” på något sätt. Kopplat till detta ämne fanns ju även paneldebatten angående ”självkörande bussar” som jag personligen besökte. Jag försökte få in min syn i debatten där men även här i Bussmagasinet. En ”självkörande buss” är ingen lösning på förarbristen då det handlar om så mycket mer än bara ”köra buss” att vara bussförare. Det finns en service-del med som inte alltid en förarlös buss klarar. Den biten måste in i debatten den med..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)