Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

Förstår sig Kommunal på beställningstrafiken?

Är Kommunal säkert på att man företräder de bussförare som kör beställningstrafik när det gäller ett förslag från EU-kommissionen när det gäller kör- och vilotider. Det frågar bussföraren P-O Ängegärd i den här debattartikeln.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet. För dem som arbetar med att göra den redan idag gröna busstrafiken i Sverige ännu grönare är det så kallade vinterpaketet ingen munter läsning. Kommissionen vill nämligen att biodrivmedel från grödor ska fasas ut.

EU-kommissionen: Tyck till om kör- och vilotider

EU-kommissionen vill nu ha in synpunkter på kör- och vilotidsreglerna från både trafikföretag och förare. Anledningen är att det pågår en översyn av ett antal lagar när det gäller vägtransporter inom EU. Genom en webbaserad enkät öppnar EU-kommissionen för dem som direkt berörs av lagarna att påverka dem. Men det är bråttom. Senast den 11 december ska svaren vara inne och registrerade hos EU-kommissionen.

Utsläppsfria bussar mål för EU-kommissionen

EU-kommissionen har presenterat en strategi för lågutsläpps- och utsläppsfria fordon. Kommissionen vill bland annat ha ett effektivare transportsystem, snabbare övergång till lågemissionsfordon och fordon som körs på elektricitet och förnyelsebara syntetiska drivmedel och att de hinder som bromsar en övergång till elektrifierade transporter ska undanröjas.

Bara detaljändringar av kör- och vilotidsregler

När EU-kommissionen nu ser över bland annat kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken diskuterar man endast marginella förändringar. ”´Beklagligt”, säger Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag. ”Nu blir det ännu viktigare att Transportstyrelsen ändrar sin tillsyn av r

Glöm inte bussarna, Trafikutskottet!

Inte bara lastbilstransporterna har problem med otillåten cabotage i Sverige. Det gäller även bussnäringen. Därför bör riksdagens trafikutskott se till att även busstrafiken omfattas när EU-kommissionen reviderar regelverket om cabotage. Det skriver busschauffören P-O Ängegärd.

Klartecken från EU om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med år 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas, det vill säga HVO/FAME har godkänts till utgången av 2018. Regeringen får nu beröm från Sveriges Bussföretag.

Stena protesterar mot dansk-tysk förbindelse

Stena Line protesterar mot EU-kommissionens beslut att godkänna statliga garantier för bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen. Det är en kombinerad järnvägs- och vägförbindelse mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Idag trafikerar Stenaägda Scandlines förbindelsen med färja. Stena anser att statligt stöd till tunnelbygget strider mot EU:s regler om statsstöd.

Sista chansen för bussföretag om kör- och vilotidsregler

Tidsfristen börjar rinna ut för bussföretag att påverka EU-kommissionen så att kör- och vilotidsreglerna ses över. Fram till den 3 juli kan varje bussföretag göra sin röst hörd i frågan. EU-kommissionen genomför sedan en tid en undersökning av regelverket och dess konsekvenser när det gäller den sociala lagstiftningen när det gäller vägtransporter.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)