Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

Göteborgsföretag hyllas av EU för system för hållplatsskötsel

Göteborgsföretaget Jetas Quality Systems har tilldelats utmärkelsen Seal of excellence av EU för sitt system för tillsyn, skötsel och reparation av hållplatser, väderskydd och stationer i kollektivtrafiken. Systemet har utvecklats under tjugo år och är ett papperslöst ärendehanteringssystem för företag med många anställda ute på fältet.

Internationell branschkritik mot EU-kommissionen om HVO

EU-kommissionens förslag till lagstiftning som reglerar vilka fordonstekniker som ska godkännas som rena och klimatsmarta får nu bred, internationell kritik. Det gäller bland annat om HVO i framtiden ska vara godkänt som ett rent drivmedel. EU-kommissionens lagförslag får nu hård kritik från den internationella kollektivtrafikunionen, UITP. Sveriges Bussföretag konstaterar att den europeiska kollektivtrafikbranschen står bakom den kritik som de svenska branschorganisationerna tidigare riktat mot EU-kommissionens förslag.

EU förbereder ändrade kör- och vilotidsregler – flexibilitet ett nyckelord (April, April!)

Samtidigt som arbetet pågår med EU:s vägtrafikpaket, Mobility Package” i EU-högkvarteret kommer ett av de viktigaste inslagen, kör- och vilotider för yrkesförare, att brytas loss ur paketet. Det är branschorganisationer i södra Europa som har övertygat EU-kommissionen om att det behövs ett nytänkande när det gäller kör- och vilotiderna. De nya regler som EU nu förbereder syftar enligt den italienska EU-parlamentarikern Toni Schonfeldi till att ”åstadkomma ett regelverk som är mer verklighetsförankrat än dagens”.

”Unik möjlighet till förbättringar för bussbranschen”

EU har nu en unik möjlighet att förbättra villkoren för bussnäringen och att möta de särskilda behoven hos bussföretagen, både när det gäller linjetrafik och turisttrafik. Det hävdar IRU, den internationella vägtransportunionen där bland andra Sveriges Bussföretag är medlem. Om bussresandet i EU ökar med en enda procent kommer det att ha en stor, positiv effekt för samhället, konstaterar EU-kommissionen i sitt mobilitetspaket som nu går vidare till Europaparlamentet och ministerrådet för beslut.

Förlängd skattebefrielse för HVO

Biodrivmedlet HVO kommer att vara helt skattebefriat till och med år 2020. Detta sedan Sverige har fått tillstånd av EU-kommissionen att förlänga dagens skattebefrielse för höginblandad HVO. Tidigare var det klart att skattebefrielsen skulle gälla det här året ut. Från Sveriges Bussföretag framhåller man att EU-kommissionens ställningstagande har stor betydelse för den svenska bussbranschen där HVO snabbt har blivit det främsta förnybara drivmedlet.

EU undersöker misstänkt prisdumpning av bussdäck

EU-kommissionen har inlett en undersökning av misstänkt prisdumpning (underprissättning) av buss- och lastbilsdäck från Kina. Utredningen har startats efter anmälan till EU-kommissionen från tillverkare som svarar för 45 procent av produktionen av nya och regummerade däck inom EU.

Europeisk offensiv för tystare och renare bussar

EU-kommissionen går nu till offensiv för att skynda på övergången till elbussar och andra renare och tystare bussar. På torsdagen samlas en rad städer, regioner, fordonstillverkare, bussföretag och kollektivtrafikutövare i ett gemensamt upprop för att öka mängden rena, tysta och klimatsmarta fordon i Europa. Göteborgs stad är en av undertecknarna, likaså Kungsbacka och Svensk Kollektivtrafik. Men i övrigt är det svenska deltagandet klent.

Förstår sig Kommunal på beställningstrafiken?

Är Kommunal säkert på att man företräder de bussförare som kör beställningstrafik när det gäller ett förslag från EU-kommissionen när det gäller kör- och vilotider. Det frågar bussföraren P-O Ängegärd i den här debattartikeln.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet. För dem som arbetar med att göra den redan idag gröna busstrafiken i Sverige ännu grönare är det så kallade vinterpaketet ingen munter läsning. Kommissionen vill nämligen att biodrivmedel från grödor ska fasas ut.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)