Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Fredrik Jonsson’

Snålblåst kring Hybricon

Det blåser snålt kring elbusstillverkaren Hybricon i Umeå. Västerbotten-Kuriren har talat med flera tidigare anställda som hävdar att företagets verksamhet präglas av arbetsmiljöproblem, dålig kvalitetssäkring och bussar som inte fungerar.

Hybricon bort från obslista

Elbusstillverkaren Hybricon flyttas från Aktietorgets observationslista och åter till den ordinarie listan. Aktien har varit listad på AktieTorgets observationslista sedan den 31 augusti 2016.

Hybricon bantar

Elbusstillverkaren Hybricon minskar kostymen. På onsdagen avslutade företaget de förhandlingar man haft med de fackliga organisationerna. Syftet har enligt företaget varit att säkra bolagets långsiktiga överlevnad och skapa uthållighet genom att anpassa personalstyrkan till rådande produktionsläge.

Hybricon förhandlar med facket

Elbusstillverkaren Hybricon inleder förhandlingar med de fackliga organisationerna om möjligheterna att anpassa personalstyrkan till rådande produktionsläge. Syftet är, enligt företagsledningen, att säkra bolagets långsiktiga överlevnad och skapa uthållighet.

Hybricons nya styr företaget ut i hetluften

I dagarna levererar den Umeåbaserade elbusstillverkaren Hybricon två 18-meters ledbussar till lokaltrafiken i Umeå. Leveransen signalerar också att Hybricon på allvar ta steget ut i hetluften och ska konkurrera med andra leverantörer på marknaden. De bussar man fram till nu har levererat är kärnan i ett utvecklingsprojekt i Umeå som är svensk föregångsstad när det gäller elbussar. Vi har sett närmare på den nya ledbussen och samtalat med Hybricons vd Fredrik Jonsson om hur han ser på företaget idag och i framtiden.

Elbusstillverkare skaffar mer kapital

Elbusstillverkaren Hybricon i Umeå skaffar mer kapital. Företaget ska genomföra en företrädesemission på 30 – 35 miljoner kronor. Syftet är, uppger Hybricon, ”att säkra vår finansiella situation fram tills att vi får nya order och kan inleda nästa produktionsfas”. Teckningstiden för nyemissionen är planerad att vara från slutet av februari till början av mars 2017.

Hybriconchef: ”Vi har underskattat marknadens tröghet”

Den Umeåbaserade elbusstillverkaren redovisar ett negativt rörelseresultat på sju miljoner kronor för det första halvåret i år enligt bolagets delårsrapport som blev offentlig på måndagen. Samma tid förra året blev rörelseresultatet 1,8 miljoner kronor. Rörelseintäkterna blev 38,1 miljoner mot 25,2 samma tid förra året. Trots förlusten är företagsledningens framtidstro stark.

Vd-skifte hos elbusstillverkaren Hybricon

Den Umeåbaserade elbusstillverkaren Hybricon byter vd. Hybricons styrelse utsåg på fredagen Fredrik Jonsson till ny vd för företaget. Han tar över efter den hittillsvarande vd:n Jonas Hansson.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)