Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Göteborg & Co’

Tidigare S-minister ska sälja Göteborg

Göteborgs kommunägda destinationsbolag Göteborg & Co ska få ny styrelseordförande. Till posten föreslås Leif Pagrotsky som tidigare haft olika ministerposter i flera socialdemokratiska regeringar och dessutom varit generalkonsul i New York. Göteborg & Co har till uppgift att bidra till utvecklingen av Göteborg som en attraktiv destination.

Stark turistsommar i Göteborg

Hotellen i Göteborg har haft ett rejält högtryck i sommar, rapporterar stadens turistbyrå Göteborg&Co. I juni ökade gästnätterna i regionen med 2 procent och prognosen för juli pekar mot fortsatt ökning. USA, Norge och Sverige står för de största ökningarna hittills.

Ny chef för marknadsföringen av Göteborg

Till tillförordnad vd för Göteborg & Co har utsetts Anders Söderberg. Han tar över ledningen av bolaget den 26 november. Han tar över efter nuvarande vd:n Camilla Nyman som då lämnar sin tjänst. Göteborg & Co är Göteborgs marknadsföringsföretag för turism och besöksnäring.

Storstäderna lockar Sverigeturister

De svenska storstäderna är rena dragloken för turismen. Stockholm och Göteborg har haft en stark tillströmning av turister med en sammanlagd ökning av antalet gästnätter i juli med 363 000 gästnätter. Nästan hälften av ökningen är internationella besökare.

Kryssningsrekord ger miljoner till Göteborg

Kryssningsturismen slog nytt rekord i Göteborg i år. Under perioden april till oktober anlöpte 73 fartyg med sammanlagt 110 000 besökare till Göteborg. Totalt genererade kryssningsturismen omkring 60 miljoner kronor till staden i ren turistekonomisk omsättning, rapporterar Göteborgs Hamn.

Västsvensk satsning på ökad turism

40 procent högre intäkter på sex år. Det är målet för en satsning som VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co har enats om. Man har skapat en gemensam, övergripande plan , en masterplan, för att nå större internationellt genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till regionen.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)