Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IRU’

Förarbristen allt större

Bristen på yrkesförare förvärras stadigt, både när det gäller bussförare och lastbilsförare. Det rapporterar den internationella vägtransportunionen IRU. Organisationen har kartlagt läget för mer än 1 500 företag som arbetar med vägtransporter i 25 länder i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Efterlyser bättre infrastruktur för laddning av elbussar i kommersiell trafik

Kollektivtrafikbranschens internationella organisation IRU och de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA vill att EU skyndar på införandet av in infrastruktur för alternativa drivmedel. ”Bra att organisationerna gör gemensam sak i frågan”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Transportföretagens internationella organisation bryter inte med Ryssland

Den internationella vägtransportbranschen bryter inte med Ryssland och Moskva. Medan massor av europeiska och nordamerikanska företag i olika branscher lämnar Moskva och Ryssland, likaså organisationer inom exempelvis idrott, näringsliv och turism fortsätter den internationella vägtransportunionen IRU att hålla sitt Moskvakontor öppet. Någon brytning med Ryssland är inte aktuell, trots det brutala ryska anfallskriget mot Ukraina. Svenska medlemmar i IRU är bland andra Sveriges Bussföretag/Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag samt buss- och lastbilstillverkaren Scania.

Branschorganisation satsar på att hjälpa flyktingar

Den internationella vägtransportunionen IRU:s medlemmar i EU har mötts i Bryssel för att med FN:s flyktingorganisation UNHCR samordna de insatser som privata bussföretag gör för att transportera flyktingar från Ukraina. Bland medlemmarna i IRU finns Sveriges Bussföretag.

Anna Grönlund: Så påverkar EU svensk bussbransch 2022

Varför vill krafter inom EU försvåra för svensk bussbransch att köra på fossilfria drivmedel? Hur kan enskilda städer i Europa få sätta upp egna regler för tillträde och miljökrav för bussar när vi genom EU har en gemensam inre marknad? Nu, i början av 2022, passade vi på att fråga Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, tillika vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté och del av den svenska delegationen i UITP:s EU-kommitté, om status i aktuella EU-frågor som påverkar den svenska bussbranschen.

Anna Grönlund omvald i internationell organisation

Sveriges Bussföretags branschchef Annan Grönlund omvaldes på torsdagen som vice ordförande för persontransportavdelningen i den internationella vägtransportunionen IRU. Till ordförande omvaldes Patrick Westelinck, vd för den belgiska bussbranschorganisationen FBAA och till vice ordförande tillsammans med Anna Grönlund omvaldes Michael Möller Nielsen, vd för Dansk PersonTransport.

Förarbrist och ändrade krav för bussförare

Förarbristen är fortfarande en stor utmaning för många bussföretag i Sverige och övriga Europa. Många förare går snart i pension, samtidigt som få unga söker sig till föraryrket, både när det gäller person- och godstrafik. EU ser därtill nu över det så kallade körkortsdirektivet, vilket innebär en möjlighet för branschen att påverka regelverket så att fler söker sig till föraryrket. Det är bakgrunden till att den internationella vägtransportorganisationen IRU på morgonen den 8 september arrangerar ett webseminarium om förarbristen inom EU.

IRU:Covid-19-pandemin kostar europeisk bussbransch 850 miljarder

Covid-19-pandemin slår hårt mot transportbranschen i Europa. Bussföretagen i EU beräknas minska sin omsättning med 57 procent under 2020, jämfört med förra året. Det innebär en minskning med 81 miljarder euro, cirka 850 miljarder SEK. Motsvarande siffror för godstransporter på väg i EU är en omsättningsminskning med 17 procent eller 64 miljarder euro (cirka 670 miljarder SEK). Därför måste EU i sin kommande budget avsätta minst tio procent, det vill säga 75 miljarder euro (784 miljarder SEK) till olika former av stöd för den kommersiella vägtrafiken. Det skriver den internationella vägtransportunionen IRU i ett brev till Europeiska Rådets ordförande Charles Michel samt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Global kris för bussföretagen – ”statligt stöd behövs”

I land efter land, världsdel efter världsdel, är bussbranschen i djup kris som en följd av covid-19-pandemin. Och när krisen är över kommer det inte att bli som förr. Den bilden framträdde tydligt på det internationella webinarium som Busworld arrangerade på skärtorsdagens eftermiddag med deltagare från Europa, Nordamerika och Indien. Överallt har resandet störtdykt och bussföretagen är i akut behov av finansiell hjälp.

Covid-19: Internationellt webseminarium om bussbranschens utmaningar

På skärtorsdagens eftermiddag arrangerar bussmässan BusWorlds kunskapsforum BusWorld Academy ett internationellt webbinarium (alltså ett webbaserat seminarium) om bussbranschens globala utmaningar med anledning av coronakrisen. Webbinariet hålls i samarbete med UN Habitat, FN:s organ för hållbar utveckling i urbana miljöer. Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund representerar Europa genom sin roll som vice ordförande i IRU:s passgerarkommitté.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)