Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IRU’

Kritik mot EU-beslut om utsläppsgränser

Onsdagens beslut i EU-parlamentet om tuffa begränsningar av utsläppen från bussar och lastbilar får kritik från flera håll. Från 2030 måste 90 procent av alla nya stadsbussar vara emissionsfria och 2035 måste alla vara helt fossilfria. När det gäller lastbilar och andra bussar går EU lite långsammare fram (klicka här). De europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA menar att det inte räcker att ställa krav på fordonstillverkarna. Nödvändig infrastruktur måste också komma på plats.

EU-parlamentet sa ja till nytt körkortsdirektiv

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till ett nytt körkortsdirektiv. För bussförare innebär det bland annat att medlemsstaterna har rätt att slopa den så kallade 50-kilometersgränsen för unga bussförare. Sveriges Bussföretag konstaterar att det förslag till ändrat körkortsdirektiv som Europaparlamentet antog innehåller flera och viktiga förändringar.

IRU manar EU-parlamentet: Lätta på körkortsregler för unga yrkesförare

Tro inte på myten att unga yrkesförare utgör en trafiksäkerhetsrisk. Den uppmaningen riktar den internationella vägtransportunionen IRU till ledamöterna i EU-parlamentet som den 27 februari röstar om EU:s nya körkortsdirektiv. IRU uppmanar parlamentet att gå på samma linje som dess transport- och turistutskott tidigare gjort.

EU-rapport: Svår förarbrist i hela Europa – omfattande åtgärder föreslås

Kollektivtrafiken i EU-länderna står inför en aldrig tidigare skådad kris med brist på arbetskraft. Åldrande medarbetare, konkurrens från andra branscher, covid-19-pandemin och en bild av en bransch med låga löner och dåliga anställningsförmåner bidrar till krisen. Förarbristen är inte en nationell utan en global fråga men inte den enda utmaningen. Branschen har brist även på annan kvalificerad arbetskraft. Det konstaterar en ny rapport om bristen på arbetskraft i kollektivtrafiken och åtgärder för att möta problemet. Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp på på uppdrag av EU-kommissionen. Där föreslås ett antal åtgärder för att tackla problemen.

Internationell utmärkelse till svensk bussförare

Bussföraren Mats Skördeman som arbetar på Keolis i Uppsala fick på onsdagen ta emot pris från den internationella vägtransportunionen IRU, International Road Transport Union. Priset, ”IRU Diploma of Honour”, delades ut vid en ceremoni hos Keolis i Uppsala. Prisutdelare var Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Förarbrist tvingar Västtrafik att skära ner

Nio busslinjer i Göteborg får minskad turtäthet efter trettonhelgen, det vill säga från och med den 8 januari och i första hand fram till sommaren. Anledningen är förarbrist. I vissa fall halveras turtätheten.

Ja i EU-parlamentet till nya kör- och vilotidsregler

EU-parlamentet sa på tisdagen ja till nya, flexiblare kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik. EU-parlamentet gick därmed på samma linje som dess transportutskott. ”Äntligen får bussförare i turisttrafik regler som är avsedda för deras yrke”, kommenterar den internationella vägtransportunionen, IRU.

EU-parlamentet klubbade nya utsläppskrav för bussar och lastbilar

Europaparlamentet röstade på tisdagen med bred marginal igenom nya, tuffa begränsningar av utsläpp av koldioxid från nya bussar och lastbilar. År 2030 – 2034 måste utsläppen vara åtminstone 45 procent lägre än 2019/2020. Därefter skärps kraven.

Flexiblare kör- och vilotidsregler rycker närmare

Flexiblare kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik rycker närmare. EU-parlamentets utskott för transporter och turism (TRAN) sa på torsdagen ja till flera förändringar av regelverket. ”En stor framgång”, säger den internationella vägtransportunionen IRU (där Sveriges Bussföretag är medlem) som länge har arbetat för en ändring av kör- och vilotidsreglerna för turistbussförare. De nya reglerna ligger också i linje med vad bland andra ett antal tunga organisationer i turistnäringen vill se.

Europeiska turistorganisationer backar upp nya kör- och vilotidsregler för turistbussförare

Tunga organisationer inom europeisk turistnäring ställer sig bakom EU-kommissionens förslag om kör- och vilotidsregler inom turist- och beställningstrafik. Inom kort ska Europaparlamentet rösta i frågan. Inför omröstningen uppmanar tre tunga organisationer som arbetar med bussresor och bussturism parlamentsledamöterna och parlamentets transportutskott att ställa sig bakom kommissionens förslag. Dagens kör- och vilotidsregler fungerar inte inom turist- och beställningstrafiken, menar de tre organisationerna.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)