Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IRU’

Besvikelse i bussbranschen över EU:s kör- och vilotidsregler

Besvikelsen är stor i den samlade europeiska bussbranschen när det gäller nya regler för kör- och vilotider inom EU. Som det ser ut nu kommer alla skrivningar om särskilda villkor för busstrafiken när det gäller kör- och vilotidsreglerna inom EU att sluta som ambitiösa förslag. Även i fortsättningen kommer reglerna att se lika ut för både buss- och lastbilstrafik, trots att det är två skilda verKsamheter. Det konstaterade passagerarkommittén inom den internationella vägtransportunionen, IRU, vid sitt halvårsmöte i Génève under torsdagen och fredagen.

IRU: ”Dieselförbud i städer kan försämra miljön”

Turistbussen gör det möjligt med ett miljövänligt och flexibelt resande. Ändå drabbas även dieselbussar som är moderna och har låga emissioner av allt fler inskränkningar i städer runt om i Europa. Fler och fler städer inför eller planerar förbud för dieseldrivna fordon för att minska miljöpåverkan och trängsel. Men det är åtgärder som kan motverka syftet och istället öka trängseln på gatorna och ge en sämre miljö. Det hävdar den internationella vägtransportunionen, IRU, i en ny rapport om bussturismen: Coach of the Future.

Besvikelse över EU-beslut om kör- och vilotidsregler

EU-parlamentets beslut om kör- och vilotidsregler för vägtransporter är en besvikelse när det gäller reglerna för persontrafik. Det menar den internationella vägtransportunionen, IRU, och får medhåll av Sveriges Bussföretag. Europaparlamentet klubbade i förra veckan det så kallade Mobilitetspaket 1 som reglerar bland annat yrkesförares kör- och vilotider.

Akut förarbrist i hela Europa – och det blir värre

Bristen på buss- och lastbilsförare är akut i hela Europa – och väntas bli värre. Det konstaterar den internationella vägtransportunionen, IRU, i en ny rapport. Stora pensionsavgångar bidrar till underskottet på förare, samtidigt som det är svårt att rekrytera tillräckligt många nya förare, både till buss och lastbil, konstaterar IRU i rapporten Tackling Driver Shortage in Europe. IRU kan sägas vara en branschorganisation för de nationella branschorganisationerna i transportsektorn. Bland andra Sveriges Bussföretag är medlem i IRU.

Klimatsmarta fordon i fokus

Klimatsmarta fordon var en av de frågor som togs upp när passagerarkommittén i den internationella vägtransportunionen, IRU, möttes i Berlin på måndagen. Runt om i Europa lanseras olika initiativ som syftar till att göra bussar och andra vägtransportfordon säkrare och mer klimatvänliga. Den internationella vägtransportorganisationen IRU har i ett dokument samlat ett antal goda exempel. Syftet är att göra det möjligt för medlemmar i IRUs passagerarkommitté att hämta inspiration från sina grannar.

Elektrifieringen snabbare än förutsett

Elektrifieringen av världens fordonsflotta går snabbare än vad världens samlade prognosmakare förutsåg för fem år sedan. Bussarna ligger i framkant. Det konstaterades i ett seminarium på IRU:s världskongress som inleddes idag i Oman. IRU är den internationella vägtransportunionen där bland andra Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet ingår.

Politik för attraktivare busstrafik efterlyses i ny vision för transportsektorn

Den internationella vägtransportunionen, IRU, väntas på sin världskongress i Muscat, Oman, nästa vecka besluta om en ny vision för hur vägtransportsektorn ska minska sin klimatpåverkan fram till år 2050. Bland annat tar IRU upp bättre framkomlighet för busstrafiken liksom politiska åtgärder för att göra busstrafiken mer attraktiv och effektiv.

Öppning för HVO i EU

EU-kommissionens hårdnackade motstånd mot att godkänna biodrivmedel som HVO som rena verkar vara på väg att luckras upp. Kommissionens förslag har tidigare mött stark kritik från den samlade kollektivtrafikbranschen, bland annat Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, den internationella vägtransportunionen IRU och UITP, den internationella kollektivtrafikorganisationen.

Kampanj för bussen gör comeback

Inför valet till EU-parlamentet den 26 maj nästa år kommer IRU, den internationella vägtransportunionen, att relansera sin kampanj för bussen, Smart Move. Kampanjen lanserades första gången år 2009. Den syftar till att göra beslutsfattare på alla nivåer mer medvetna om de fördelar som bussen har för samhället när det gäller att öka trafiksäkerheten och minska utsläppen av koldioxid, trängseln på gator och ett socialt utanförskap för människor.

– Kampanjen Smart Move ska öka medvetenheten om bussens fördelar och ge politiker och beslutsfattare rätt fakta och underlag för att utforma EUs politik inom persontransportområdet så att bussens fördelar kommer hela samhället till nytta.

– Syftet med relanseringen är att i god tid nå ut till möjliga nya EU-parlamentariker med branschens viktiga frågor och budskap. Många av de frågor som idag diskuteras inom EU, såsom vad som ska räknas som klimatsmarta drivmedel och fordonstekniker, fortsatt marknadsöppning av kollektivtrafiken och tillgång till data i syfte att utveckla nya digitala tjänsten för kollektivtrafikens resenärer är frågor som kommer fortsätta diskuteras, debatteras och kanske beslutas efter EU-valet nästa år, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag samt vice ordförande i IRUs persontransportkommitté.

Hittills har över 100 partners anmält sig till Smart Move: ledande branschorganisationer, fordonstillverkare och media samt tusentals bussföretag och enskilda personer.

EU-parlamentariker manas: Skilj på buss och lastbil

Efter att frågan om kör- och vilotider i praktiken har kört fast i EU kräver nu den internationella vägtransportunionen IRU att EU-parlamentet förstår att det inte kan gälla samma kör- och vilotidsregler för bussar och lastbilar. I ett brev till EU-parlamentets ledamöter framhåller IRU, där Sveriges Bussföretag är en av medlemmarna, att särskilda kör- och vilotidsregler ska gälla för bussar.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)