Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ISS’

ISS fortsätter med Västtrafiks butiker

Det står nu klart att det blev ISS som vann upphandlingen om att få driva Västtrafiks butiker. ISS driver butikerna redan idag och får nu fortsätta ytterligare en avtalsperiod. För en vecka sedan vann ISS även upphandlingen av biljettkontrollerna i Västtrafiks bussar och tåg.

ISS ska fyrdubbla biljettkontroller i väst

Västtrafik är nu klar med sin upphandling av biljettkontroller och det blir ISS som tar över kontrollerna. SAmtidigt uitökas bniljettkontrollerna inom Västtrafik kraftigt. Hädanefter ska 10 miljoner biljettkontroller utföras varje år, jämfört med dagens 2,5 miljoner kontroller.

Västtrafik fördubblar kontrollerna

Västtrafik ska nästa år fördubbla biljettkontrollerna. Fokus kommer att ligga i Göteborg där fuskåkningen är mest utbredd. Under våren tar också ISS över biljettkontrollen för Västtrafik från Securitas som idag svarar för kontrollerna.

ISS kollar SL-biljetter

ISS Facility Services har vunnit uppdraget att kontrollera att resenärerna i SL-trafiken, alltså kollektivtrafiken i Stockholms län, har giltiga biljetter. ISS ska kontrollera dubbelt så många resenärer som idag på ett avtal som sträcker sig från den 1 januari 2018 och högst sju år framåt.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)