Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ISS’

Upphandling av biljettkontroller måste göras om

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Västtrafik måste göra om upphandlingen av biljettkontroller i kollektivtrafiken. Därmed försenas den utökning av kontrollerna som Västtrafik hade planerat. Företaget ISS vann upphandlingen som blev klar den 20 september i fjol. Securitas, som hade det tidigare avtalet överklagade och har nu alltså fått stöd i högsta instans.

Stor jakt på fuskåkare lagd på is

Västtrafik, som har ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland, hade planerat att fyrdubbla biljettkontrollerna för att stävja det ökande fuskåkandet. Men offensiven har kommit av sig. Anledningen är att upphandlingen av biljettkontrollerna som vanns av ISS har överklagats av den nuvarande entreprenören Securitas.

ISS fortsätter med Västtrafiks butiker

Det står nu klart att det blev ISS som vann upphandlingen om att få driva Västtrafiks butiker. ISS driver butikerna redan idag och får nu fortsätta ytterligare en avtalsperiod. För en vecka sedan vann ISS även upphandlingen av biljettkontrollerna i Västtrafiks bussar och tåg.

ISS ska fyrdubbla biljettkontroller i väst

Västtrafik är nu klar med sin upphandling av biljettkontroller och det blir ISS som tar över kontrollerna. Samtidigt utökas biljettkontrollerna inom Västtrafik kraftigt. Hädanefter ska 10 miljoner biljettkontroller utföras varje år, jämfört med dagens 2,5 miljoner kontroller.

Västtrafik fördubblar kontrollerna

Västtrafik ska nästa år fördubbla biljettkontrollerna. Fokus kommer att ligga i Göteborg där fuskåkningen är mest utbredd. Under våren tar också ISS över biljettkontrollen för Västtrafik från Securitas som idag svarar för kontrollerna.

ISS kollar SL-biljetter

ISS Facility Services har vunnit uppdraget att kontrollera att resenärerna i SL-trafiken, alltså kollektivtrafiken i Stockholms län, har giltiga biljetter. ISS ska kontrollera dubbelt så många resenärer som idag på ett avtal som sträcker sig från den 1 januari 2018 och högst sju år framåt.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)