Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jämtland Härjedalen’

Fortsatt liv trots dödsdom för Bussgods i Jämtland?

Trots att politikerna i region Jämtland Härjedalen på tisdagskvällen beslutade att avveckla Bussgods i regionen kan verksamheten eventuellt fortsätta, om än i ny form. Bussgods Sverigefrakt AB meddelar nu att man ska se över hur godsflödet för Bussgods i Jämtland Härjedalen kan lösas och vad man själv eller något annat företag kan hantera.

Ingen egen regi i Jämtland

Länstrafiken i Jämtland kommer inte att börja köra busstrafik i egen regi, enligt ett beslut i den regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Styrelsen för Länstrafiken har tidigare föreslagit att man skulle köra de större linjerna till Östersund i egen regi, medan kompletteringstrafik och skolskjutsar skulle upphandlas på ramavtal.

Jämtland tar över busstrafik i egen regi

Styrelsen för Länstrafiken i Jämtland vill att regionen ska köra delar av busstrafiken i Jämtland Härjedalen i egen regi från och med december 2018. Styrelsen har utrett möjligheterna och hänvisar till kraftiga kostnadsökningar och avsaknaden av konkurrens vid de två senaste upphandlingarna av regional busstrafik. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i juni 2016.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)