Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Johan Wadman’

Kollektivtrafiken i spetsen mot fossilfritt

Kollektivtrafiken i Sverige leder utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs nu på förnybara drivmedel eller el. Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el. Men nu är det angeläget att regeringen och EU-kommissionen säkrar skattebefrielsen av biodrivmedel långsiktigt – annars kan utvecklingen vridas mot mer fossilt i kollektivtrafiken, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

Fler underkänner regeringsförslag om ID-kontroller

Regeringens förslag om återinförda ID-kontroller vid Sveriges gränser, utom gränsen till Norge, underkänns även av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Som vi tidigare rapporterat har Sveriges Bussföretag riktat skarp kritik mot förslaget. Det är inte ID-kontrollerna i sig man protesterar mot, utan att de ska utföras av transportörerna. ”Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter dessutom stå för kostnaderna och riskera en sanktionsavgift på 50 000 kr per transport”, skriver Svensk Kollektivtrafik till regeringen.

Persontrafik rycker allt närmare

Den 25–27 oktober i år är det äntligen dags för Nordens absolut viktigaste mötesplats för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen – Persontrafik. Dagsläget är cirka 110 utställare anmälda till mässan, uppger Anders Rudestad på Stockholmsmässan. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram under pandemin. Vi har talat med två företrädare för organisationerna bakom mässan, Anna Grönlund, branschchef och vice vd vid Sveriges Bussföretag samt Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik inför årets mässa.


”Avskaffa dagens reseavdrag”

Dagens reseavdrag måste avskaffas och ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Fossila bränslen måste fasas ut snabbare. Produktion och användning ska inte subventioneras. Det skriver en rad företrädare för 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners i en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln har bland annat undertecknats av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik samt ordförandena i Cykelfrämjandet och Gröna Bilister.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan – Taxiförbundet gör comeback

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har från årsskiftet ny ordförande, Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt återkommer Svenska Taxiförbundet som för några år sedan lämnade Partnersamverkan. Bakom skiftet av ordförande ligger att ordförandeskapet roterar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

”Nödvändigt med långsiktig skattebefrielse för biodrivmedel”

En långsiktig skattebefrielse för alla hållbara biodrivmedel är en förutsättning för att transportsektorn i Sverige ska kunna nå sina högt uppsatta klimatmål. Det skriver branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i ett brev till EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Utan klara och gynnsamma förutsättningar och ett långsiktigt tänkande kommer varken EU:s medlemsstater eller näringslivet att kunna tackla klimatutmaningen, heter det i brevet.

”Nya stödåtgärder till kollektivtrafiken krävs”

De besked som regeringen gav i veckan för att bromsa en ökad smittspridning av covid-19 har ett starkt signalvärde. De stora förlusterna för kollektivtrafiken kommer att fortsätta även nästa år. Därför måste regeringen ta initiativ till en diskussion med de regionala kollektivtrafik-myndigheterna och trafikföretagen för att säkra en robust kollektivtrafik under och efter pandemin. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i ett inlägg på organisationens hemsida.

Applåder för ändrat reseavdrag – minskar fusk och klimatutsläpp

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Svensk Kollektivtrafik menar att det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist. Även Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag och menar att det är positivt att regeringen har lyssnat på branschen.

Svensk Kollektivtrafik: ”Rätt riktning men mer behövs”

Det finns förslag som går i rätt riktning, men mer behövs. Det säger Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman när han kommenterar det budgetförslag som regeringen presenterade på måndagen. Han menar bland annat att den miljard som regeringen vill ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna nästa år som kompensation för minskade biljettintäkter till följd av pandemin är otillräcklig.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)