Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kalmar Läns Trafik’

Snabbare och tätare i Kalmar i augusti

Nya busslinjer, snabbare och tätare trafik och flera andra förbättringar får Kalmarborna när stadens nya stadstrafik lanseras i augusti. Till nyheterna hör två nya stadslinjer, liksom ökad turtäthet på samtliga linjer.

Utbyggd stadsbusstrafik i Kalmar

Kalmar Länstrafik planerar att bygga ut stadsbusstrafiken i Kalmar från augusti. Bland annat ska en ny ringlinje införas. Det ska också bli lättare för de boende i områdena Ljungbyholm, Rinkabyholm och Lindsdal.att pendla.

Biogaskrav hotar slå ut taxi

Taxinäringen i Kalmar län riskerar att till stor del slås ut i nästa trafikupphandling som Kalmar Läns Trafik, KLT, ska genomföra. Anledningen är, skriver Barometern, att det finns ett krav i det planerade upphandlingsunderlaget att fordonen ska köras på fossilfritt bränsle. Sedan tidigare är det fastslaget i det regionala trafikförsörjningsprogrammet att trafikupphandlingarna ska bygga på fossilfria bränslen, där biogas prioriteras

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)