Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kalmar Läns Trafik’

Klart för kameror i Flexbussar

Länsstyrelsen i Kalmar län har nu gett sitt godkännande till att bussföretaget Flexbuss får använda trygghetskameror på 52 av de bussar man kör för länstrafiken KLT. Tillståndet gäller 52 bussar i sju av kommunerna i Kalmar län, bland annat Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred.

Standardchock för bussresenärer i Kalmar län

Den 21 augusti får bussresenärerna i Kalmar län en drastisk standardhöjning i kollektivtrafiken. Då börjar de nya trafikavtalen i länet att gälla och en hel flotta på 400 nya, gulröda bussar att köra för Kalmar Läns Trafik, KLT. Några av bussarna har visserligen satts i trafik redan tidigare i sommar, men det stora förändringen sker vid tidtabellsskiftet den 21 augusti.

Övervakningskameror föreslås på Kalmarbussar

Kalmar Läns Trafik, KLT, vill införa kameraövervakning på stadsbussarna i Kalmar. Tidigare har man begärt att få ha kameraövervakning på regionaltåget Krösatåget mellan Kalmar och Emmaboda. Enligt Sveriges Radio P4 Kalmar har KLT vänt sig till Bergkvarabuss, som är ny entreprenör i stadstrafiken, och bett företaget att hos länsstyrelsen söka tillstånd för trygghetskameror i stadstrafiken.

Småland kan få superbussar

Expressbussar eller superbussar kan i framtiden komma att knyta samman orter i Småland som saknar tågförbindelse. De tre länstrafikbolagen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar ska gemensamt utreda behovet av ett nytt busslinjenät i Småland.

Kommunal anmäler Nobina till arbetsmiljöverket

Facket Kommunal har anmält bussoperatören Nobina till arbetsmiljöverket eftersom facket menar att företaget kör med defekta bussar som både är ett arbetsmiljö- och ett säkerhetsproblem. För tidningen Barometern i Kalmar bekräftar Karl-Johan Bodell, trafikdirektör vid Kalmar Läns Trafik (KLT) att Nobina har stora kvalitetsbrister och har haft det en längre tid.

Keolis nobbar Kalmar Läns Trafik

Keolis har nu bestämt sig för att nobba den upphandling som KLT, Kalmar Länstrafik, genomför av kollektivtrafiken i länet. Upphandlingen har tidigare mötts av hård kritik från en rad aktörer i bussbranschen. Nu har Keolis bestämt sig för att inte lägga något bud, bland annat därför att upphandlingen inte följer branschens gemensamma avtalsrekommendationer och att riskerna i upphandlingen är alltför stora.

Bussföretagare: ”Gärna fossilfritt – men släpp biogasen!”

”Kommunerna i Kalmar län har gemensamt bestämt att all kollektivtrafik i länet ska drivas fossilfritt senast år 2020. Det är en god tanke och fullt genomförbart. Men nu vill kommunerna att skattebetalarna tvingas vara med och finansiera uppbyggnaden av biogasanläggningar och dess drift. Det gränsar till otillbörligt gynnande av part”, skriver en småländsk bussföretagare i en debattartikel i Västerviks-Tidningen på tisdagen.

Har månadskortet spelat ut sin roll?

Tidigare i år gav SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar. Det är en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades en analys av vad som kan och bör göras för att minska kostnadsutvecklingen dvs öka intäkterna och resandet utan att kostnaderna ”rakar i höjden”. Nu är det dags att ställa sig frågan om dagens taxepolitik i kollektivtrafiken har spelat ut sin roll, skriver Torbjörn Eriksson och Bård Norheim i en artikel. De båda tillhör Nordens mest välkända och respekterade konsulter inom kollektivtrafiksektorn.

Ny stadstrafik i två Smålandsstäder

Städerna Västervik och Oskarshamn får den 15 december ny stadsbusstrafik. Busslinjerna förnyas och trafiken utökas av KLT, Kalmar Läns Trafik.

Fler tar bussen i Kalmar

Den nya stadstrafik som infördes i Kalmar i somras har gett klart fler bussresenärer i staden. Resandet med stadsbussarna i Kalmar har ökat med 5,5 procent på kort tid. Det visar en första sammanfattande jämförelse som gjorts mellan september 2012 och september 2013 när det gäller registrerade resor i KLT:s biljettsystem. Resultatet visar också på ett ökat resande i hela Kalmar län.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)