Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kollektivtrafiklag’

Unik samverkan mellan kommersiellt och offentligt i Göteborg

Tillgängligheten till terminaler och bytespunkter har sedan den nya kollektivtrafiklagen infördes för fem år sedan varit ett problem för kommersiella bussföretag. På många håll har man ansett sig undanskuffad eller utestängd från de bytespunkter som används av den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Men nu har ett nytt samarbete etablerats mellan kommersiella och offentliga aktörer i Göteborg. Det är det första i sitt slag i Sveri

Inget besked från ministern om kommersiell trafik

”Vi får se”. Så skulle man kunna sammanfatta det svar som infrastrukturminister Anna Johansson(S) ger på en riksdagsfråga om den kommersiella linjetrafiken med buss. I samband med att den nya kollektivtrafiklagen började gälla för snart fem år sedan öppnades möjligheterna för operatörer att fritt etablera kommersiell linjetrafik. Men föga har hänt.

Riksdagsfråga: Kommer infraministern att göra något?

Kommer infrastukturministern att göra något för att underlätta för den kommersiella busstrafiken så att resenärernas valfrihet ökar? Det undrar riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikutskottet bekräftar: Det blev inte som det var tänkt

Riksdagens trafikutskott har följt upp den kollektivtrafiklag som började gälla den 1 januari 2012. Slutsatsen är klar: Det blev inte som det var tänkt. Lagen skulle bland annat leda till ett större utbud i kollektivtrafiken och en större valfrihet för resenärerna. Rapporten bekräftar den bild som många aktörer i bussbranschen har haft ända sedan lagen infördes.

Kollektivtrafiklagens flaggskeppslinje går i graven

Efter tre år upphör den privata arbetspendlarlinjen Nacka-Kista. Busslinjen startades den 15 februari 2012 av People Travel Group, en del av Veolia Transport, som en av de första kommersiella linjerna efter det att marknaden avreglerats i januari 2012. Linjen är den som sannolikt har överlevt längst av de regionala busslinjer i landet som startades med stöd av den nya kollektivtrafiklagen. Den har varit något av ett flaggskepp för den förra regeringen och dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

”Låt kundernas val styra stödet till kollektivtrafiken”

Det är dags att låta kundernas val styra vilka trafikföretag som ska få skattepengar för att köra kollektivtrafik. Det föreslår riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) i en motion till riksdagen. Där pekar hon på att den marknadsöppning som kollektivtrafiklagen från 2012 skulle bana väg för nästan inte har lett till någon ny, kommersiell kollektivtrafik.

Allianspolitiker: ”Nya lagen visar vägen”

På tisdagen skrev vd:n för Swebus Express, Joakim Palmkvist, i en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur Storstockholms Lokaltrafik med skattemiljoner i ryggen konkurrerar ut kommersiell trafik. Samtidigt skrev fem företrädare för regeringsalliansen i en annan debattartikel i Dagens Samhälle att den nya (sedan januari 2012) kollektivtrafiklagen ”ger samhället verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik”.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)