Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kris’

Stor oro bland bussföretagen

Bland de mindre och medelstora bussbolagen i landet är oron för framtiden stor. Genomgående tycker de företag vi talat med att det statliga krisstödet till företagen är alldeles för lågt. Lån till sex eller sju procents ränta är inget alternativ och flera företagare befarar att deras företag är på väg att gå under. Flera företag lyfter fram Danmark som ett bra exempel på hur besöksnäringen kan stöttas och samtidigt finns det en kämpaanda och en förmåga att blicka framåt.

Viktigt med krishanteringsplan vid bussolyckor

Vid bussolyckor är samspelet mellan bussbolaget och beställaren A och O, konstaterade Göran Forssén, Sveriges Bussföretag, på Busstorgets andra dag i Sunne. Lika viktigt är att ha en krishanteringsplan.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)