Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kristdemokraterna’

Regeringen stoppar nya reseavdraget – generösare villkor för bilpendling

Den förändring av reseavdraget som kollektivtrafikens branschorganisationer länge verkat för stoppas av den nya regeringen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas.

V, M och KD eniga om miljardstöd till kollektivtrafiken

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kom på tisdagen överens om en miljardsatsning på stöd till kollektivtrafiken. Stödet uppgår till minst 2,5 miljarder kronor och ska gå till kollektivtrafiken redan i år. Exakt hur de kommer att användas avgörs av regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken. Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik samt för SL samt trafikregionråd i Region Stockholm, välkomnar uppgörelsen. ”Nu får vi fast mark under fötterna och kan minska risken för underskott, neddragningar och höjda biljettpriser”, säger han i en kommentar till överenskommelsen.

Inga fria kollelktivresor för unga i sommar

Sommarens fria kollektivresor för unga får ingen uppföljning sommaren 2018 eller 2019. I och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstades igenom i riksdagen på onsdagen försvinner det statliga bidraget till fria sommarlovsresor för unga både sommaren 2019 och 2020.

De fria sommarlovsresorna för unga från årskurs sex till nio samt i de två första årsklasserna i gymnasiet drevs igenom av Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna inför år 2017.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kunde hos Trafikverket ansöka om pengar för att genomföra de fria resorna,. 350 miljoner fanns avsatta för ändamålet och alla pengar gick åt.

Tre av fyra allianspartier svänger om elskatt för elbussar

När riksdagen på onsdagen ska rösta om budgeten för 2019 är elbussarna förlorare. Av allianspartierna är det bara centern som föreslår att elskatten på elbussar ska avskaffas, något som tidigare även liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna har begärt. Men de tre senare partierna har i sina budgetförslag gjort en U-sväng och slopat kravet som har drivits hårt av bland andra Sveriges Bussföretag.

KD-politiker kritiserar Air Shuttles agerande

När flygbussaktören Air Shuttle, ägd av Gotlandsbolaget, nyligen la ner sin trafik mellan Stockholm och Arlanda brydde man sig inte om att följa de regler som gäller för kommersiell kollektivtrafik. Nu får Air Shuttle politikerkritik för sitt agerande. Det är Karl Henriksson(KD), ordförande för Stockholms läns landstings beredning för trafikplanering som sågar Air Shuttles agerande.

Dags att sterilisera luften i bussar?

Steriliserad luft i bussarna i SL-trafiken för att hindra smittspridning. Det föreslår Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting som hänvisar till positiva erfarenheter i USA.

Politisk strid om spritbussar i Göteborg

En politisk strid har brutit ut i Göteborg om hur den omfattande smugglingen av sprit med bussar ska stoppas, konstaterar Göteborgs-Posten. Socialdemokrater och kristdemokrater tycker att hela ansvaret ligger hos polisen medan moderaterna anser att Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg ska få i uppdrag at ta upp striden mot spritbussarna.

KD vill ge landstingsanställda i Stockholm gratis testresor

Kristdemokraterna vill att anställda inom Stockholms läns landsting som dagligen åker bil till sina arbeten ska få åka gratis med SL-trafiken under två veckor. Syftet är att locka fler att åka kollektivt och ställa bilen, även efter testperiodens slut. Liknande satsningar har tidigare med framgång gjorts på en rad håll i landet.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)