Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kroppskameror’

Trygghetspris för kroppskameror

Det svenska företaget Optidev och dess lösningsarkitekt Marcus Lindholm har vunnit årets pris för brottsförebyggande arbete som Stiftelsen Tryggare Sverige delar ut. Optidev får priset för sitt arbete med kroppskameror som används i bland annat kollektivtrafiken och polisen i flera länder och minskar riskerna för hot och våld. Priset har av Tryggare Sverige delats ut sedan 2017.

Kroppskameror på SL-kontrollanter

Samtliga biljettkontrollanter i kollektivtrafiken i Storstockholm har sedan den gångna helgen kroppskameror. Det gör att kontrollanterna själva enkelt kan filma händelser eller personer och syftar tills till att förebygga incidenter, men också bättre kunna klara upp eventuella händelser som inträffar. Satsningen är en utvidgning och permanentning av ett försök som inleddes 2018.

Kroppskameror på kontrollanter under lupp

Datainspektionen ska granska den planerade användningen av kroppskameror hos biljettkontrollanterna vid SL, Storstockholms Lokaltrafik. Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu på försök börjar använda kroppskameror i lokaltrafiken i Storstockholm.

Kroppskamera på bussförare gav ökad trygghet

Det pilotprojekt med trygghetskameror, eller kroppskameror, på bussförare som har haft effekt. Projektet har nu avslutats och tycks ha gett ett positivt resultat. Under de tre månader som pilotprojektet pågick har inget fall av hot och våld fångats på film.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)