Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Länstrafiken i Jämtland’

Avgjort i Jämtland – norska Trønderbilarna tar över

Den segdragna upphandlingsstriden om busstrafik i Jämtland är över. Norska Trønderbilenme och Länstrafiken i Jämtland har nu tecknat ett tioårigt avtal när det gäller kollektivtrafiken i sex kommuner: , Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Östersunds kommuner.

Jämtlands-vd går

Per-David Wennberg, vd för Länstrafiken i Jämtland lämnar sin tjänst under sensommaren. På tisdagsförmiddagen informerades personalen på länstrafiken och länstrafikens styrelse om Wennbergs beslut att sluta.

Norskt bussföretag ska köra regionbussar i Jämtland

Avtalet för att utföra regionbusstrafiken i de aktuella kommunerna tilldelades ett annat bussföretag redan i december 2018, men begäran om överprövning lämnades in hos Förvaltningsrätten i Härnösand. Anledningen var att det under pågående upphandling beslutades om nedläggning av Bussgods i Jämtland. Förvaltningsrätten ansåg att detta innebar för stora förändringar i förhållande till anbudsunderlaget. Länstrafiken valde då att göra om upphandlingen.

Stor upphandling av busstrafik måste göras om

Vinterns stora upphandling av busstrafik i Jämtland måste göras om. Vinnare i upphandlingen blev Nettbuss, men ändrade krav när det gäller transporter av bussgods gjorde att upphandlingen överklagades av både Busspoolen i Västerbotten och Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen. De båda samverkansbolagen får nu stöd av förvaltningsrätten. Enligt upphandlingen skulle Nettbuss ta över över regiontrafiken i kommunerna Härjedalen, Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund och Östersund, sammanlagt 67 linjer med trafikstart den 9:e december i år.

Slutet nära för Bussgods i Jämtland

En nerläggning av Bussgods i Jämtland rycker allt närmare. Bussgods är en avdelning inom Länstrafiken i Jämtland och har varit svårt pressat ekonomiskt sedan 2013. Nu föreslår politikerna i den regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att Bussgods läggs ner. En avveckling av Bussgods skulle innebära att länets godstransporter främst sköts av privata aktörer och att Länstrafiken enbart skulle bedriva persontransporter.

Högre priser och färre turer i Jämtland

Det kommer att bli dyrare att ta bussen i Jämtland framöver. Och bussturerna blir samtidigt färre när Länstrafiken ska spara närmare fem miljoner kronor om året från och med 2019. Nu utvärderar Länstrafiken närmare vilka sparåtgärder man ska ta till för att klara ekonomin, skriver Östersunds-Posten. I år beräknas Länstrafiken i Jämtland spräcka budgeten med 9,7 miljoner.

Ingen egen regi i Jämtland

Länstrafiken i Jämtland kommer inte att börja köra busstrafik i egen regi, enligt ett beslut i den regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Styrelsen för Länstrafiken har tidigare föreslagit att man skulle köra de större linjerna till Östersund i egen regi, medan kompletteringstrafik och skolskjutsar skulle upphandlas på ramavtal.

Ledare: Jämtland vrider tillbaka klockan

Styrelsen för Länstrafiken i Jämtland är sur. Kostnaderna för busstrafiken i Region Jämtland Härjedalen har ökat kraftigt och i de två senaste upphandlingarna har konkurrensen varit dålig. Styrelsens recept: Ta över busstrafiken i egen regi när de nuvarande avtalen går ut i december 2018.

Jämtland tar över busstrafik i egen regi

Styrelsen för Länstrafiken i Jämtland vill att regionen ska köra delar av busstrafiken i Jämtland Härjedalen i egen regi från och med december 2018. Styrelsen har utrett möjligheterna och hänvisar till kraftiga kostnadsökningar och avsaknaden av konkurrens vid de två senaste upphandlingarna av regional busstrafik. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i juni 2016.

Nettbuss Stadsbussarna fortsätter i Östersund

Det statliga norska bussföretaget Nettbuss Stadsbussarna AB fortsätter att köra tätortstrafiken i Östersund liksom flygbusstrafiken till Åre Östersund Airport. Trafikstart för det nya avtalet med Länstrafiken i Jämtland är i juni nästa år. Befintliga bussar kommer att rustas upp och delvis förnyas under avtalsperioden.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)