Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mats Persson’

Skånetrafiken beställer beredskapsbussar för att klara tågstrul

Skånetrafiken, som svarar för huvuddelen av kollektivtrafiken i Skåne, satsar nu på särskilda beredskapsbussar som ska stå beredda att sättas in när tågtrafiken krånglar. Därmed är man inne på samma linje som Mikael Nilsson, ordförande i Skånes bussbranschförening, som nyligen efterlyste ett joursystem.

Enklare betala i Skåne i framtiden

Det ska bli enklare för människor att betala i kollektivtrafiken i Skåne. Region Skåne ska, först i landet, ingå i ett projekt med statliga Vinnova för att utveckla framtida betalningslösningar i kollektivtrafiken för att göra det lättare att betala för sin buss- eller tågresa i Skåne.

Skåne söker kommersiellt samarbete

Skåne vill bjuda in trafikföretag att driva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne och då också få tillgång till kollektivtrafikens infrastruktur i form av hållplatser, terminaler och informationssystem. Som första regionala kollektivtrafikmyndighet lanserar nu Region Skåne och Skånetrafiken ett samlat erbjudande till trafikföretag som vill arbeta på kommersiell grund med kollektivtrafik i Skåne. Målet, säger man på Skånetrafiken, är att ta ett nytt steg och därmed komma vidare till konkret handling för att tillsammans nå målet om ett ökat resande och mer nöjda kunder.

Osäkert om Skåne klarar biogasmål

Det är osäkert om kollektivtrafiken i Skåne kommer att klara målet att vara helt oberoende av fossila bränslen år 2020. Tre planerade produktionsanläggningar för biogas saknas ännu och stora delar av länet har inga tankställen, skriver Sydsvenskan.

Skånskt experiment fick bilister att åka buss och tåg

Det skånska pendlarexperiment som genomfördes under oktober och november har fått bilister att mer än tidigare välja buss eller tåg för sina resor. Under hösten fick mer än 30 000 skåningar chansen att testa den skånska kollektivtrafiken genom att under två veckor resa gratis. Nu, när försöket är avslutat, kan Skånetrafiken konstatera att resultatet har varit lyckat. Intäkterna ökade och resenärerna blev fler.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)