Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘MTA’

Miljardorder till Skanska för ny elbussdepå

Byggföretaget Skanska ska bygga en ny, stor bussdepå i New York, USA. Skanska har tecknat ett kontrakt med Metropolitan Transportation Authority, MTA, i New York om bygget. Den nya depån, Jamaica Bus Depot, ska ligga i stadsdelen Queens i New York. Ordervärdet är 480 miljoner dollar, cirka 4,9 miljarder kronor.

Volvo får rekordorder på bussar i USA

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Prevost har fått sin största order någonsin, räknat i ordervärde, med två kontrakt för lokaltrafiken i New York City, MTA (Metropolitan Transportation Authority). MTA har tecknat två avtal med Prevost på upp till 330 bussar. Avtalen gäller en fast order på 307 bussar som ska levereras mellan 2020 och 2022 och med möjlighet till en beställning på ytterligare 23 bussar.

New York satsar på övergång till elbussar

New York City planerar att stegvis elektrifiera hela sin bussflotta. Lokaltrafiken där, MTA (Metropolitan Transportation Authority) har idag 5 700 bussar. Idag testar MTA tio fullelektriska bussar och ytterligare 60 ska levereras till MTA nästa år. Siktet är inställt på att hela bussflottan ska vara elektrisk till år 2040.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)