Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Öresundståg’

Nobina och Bergkvarabuss hjälper skånska tågresenärer

Både Nobina och Bergkvarabuss ska rycka in och köra ersättningstrafik för Öresundstågen när dessa drabbas av oplanerade störningar. SJ Öresund har skrivit avtal med de båda bussföretagen om ersättningstrafiken från och med december.

Nobina ersätter Öresunds- och Pågatåg

Bussoperatören Nobina har skrivit avtal med Skånetrafiken och de sydsvenska länstrafikbolagen om att Nobina ska ansvara för all planerad ersättningstrafik för tåg inom hela Öresunds- och Pågatågssystemet. All ersättningstrafik ska köras med fossilfria bussar, biodrivmedel eller grön el, och med realtidsinformation till resenärerna. Avtalet omfattar sex län och löper på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Tågkonkurrens sänker Hallandstrafiken

Hallandstrafiken, som har huvudansvaret för kollektivtrafiken i Halland, är på väg att göra en brakförlust i år. Den främsta anledningen är att man fått ökad konkurrens på Västkustbanan från SJ, skriver Hallands Nyheter. Nu ska man ta fram en handlingsplan för att få ordning på ekonomin. Det finns en risk att busstrafiken drabbas av nerskärningar.

Dålig information till tåg- och bussresenärer

Det är betydligt enklare att ta flyget än tåget eller bussen. Varje flygplats ger resenärerna mycket bättre information än vad tåg- och bussresenärer får. Det skriver Vi Resenärers Jan-Åke Bosell i ett öppet brev till ett antal aktörer i persontrafikbranschen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)