Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Per Kågeson’

Elektrifiering i fokus på största transportkonferensen

Två timmar om elektrifiering inledde på tisdagen Nordens största transportkonferens, det årliga Transportforum i Linköping. ”Elektrifieringen är oerhört central för att få ner transportsektorns utsläpp av klimatgaser”, konstaterade forskaren och författaren Per Kågeson, som var en av huvudtalarna på Transportforums inledning. Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, lyfte fram kollektivtrafiken som en föregångare med 90 procent av trafiken fossilfri idag.

Elektrifiering i fokus på Transportforum

Elektrifieringen av transportsektorn kommer att vara i fokus på nästa års Transportforum, det vill säga den årliga stora transportkonferensen i Linköping i regi av VTI. Den inledande sessionen på Transportforum ska behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen.

”Skippa spårväg, satsa på elväg i södra Storstockholm”

Bygg inte Spårväg Syd, utan satsa istället på elektrifierad busstrafik i södra Storstockholm. En satsning på spårväg är att satsa på föråldrad teknik som dessutom är dyrare och ger sämre trafik än vad man kan få med bussar. Det skriver Per Kågeson, tidigare professor i miljösystemanalys vid KTH i Stockholm med inriktning på transportsektorns problem, i ett brev till kommunstyrelsen i Huddinge. Att bygga spårvägen skulle vara som att man på 1800-talet hade byggt kanaler istället för stambanor i Sverige.

C och S överens: Superbuss gör största nyttan

Superbussatsningen Stockholmsbågen är ett projekt som en av de största resenärsnyttorna i landstingets inspel till i Sverigeförhandlingen. Det konstaterade Gustav Hemming(C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, vid ett seminarium i Stockholm på onsdagen. Och trots att landstingets trafikförvaltning, SL, tycker att satsningen på en nord-sydlig superbusslinje i Stockholm blir för dyr, menade både Gustav Hemming och landstingets oppositionsledare, Erika Ullberg(S), att det är angeläget att föra projektet framåt.

Tunga S-politiker: Dags för superbussar i Stockholm

Det är nödvändigt att satsa på superbussar i Storstockholm. Det skriver två tunga S-politiker i Stockholms läns landsting i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Landstinget bör prioritera en investering i superbusslinjer på Södertörn, bygga Stockholmsbågen på Förbifart Stockholm samt en ny nord-sydlig tunnelbanelinje, skriver oppositionsfinanslandstingsrådet Erika Ullberg och oppositionstrafiklandstingsrådet Talla Alkurdi i artikeln.

BRT och T-bana prioritreras i Storstockholm

Sex politiska partier i Stockholms läns landsting går samman om att en BRT-linje och en T-baneutbyggnad är de viktigaste satsningarna på kollektivtrafik i Storstockholm. I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver gruppledarna för de fyra borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt om vad landstinget prioritera

Forskare: Välj BRT i stället för spårsatsningar – lika stora vinster som höghastighetståg

Att investera cirka en miljard i en 18 kilometers BRT-linje (Bus Rapid Transit) i södra Storstockholm ger minst lika stora restidsvinster som att satsa flera tiotals miljarder på höghastighetståg till Göteborg . Miljönyttan är dessutom många gånger större. Det skriver den välkände forskaren, debattören och miljöexperten Per Kågeson i en debattartikel i tidningen Ny Teknik. Superbussar är ett kostnadseffektivt alternativ till spårtrafik i Stockholms kollektivtrafik, framhåller Kågeson.

Samsyn i Stockholm om BRT

En bred samsyn om BRT håller på att etablera sig bland trafikpoiitikerna i Storstockholm. Det visade sig i den debatt som hölls i Almedalen på måndagen i samband med att professor Per Kågeson presenterade sin rapport om BRT. Där pekar Kågeson ut tre lämpliga BRT-linjer i Storstockholm. Rapporten presenteras i en separat artikel här på bussmagasinet.se. Debatten i Almedalen slog också an en ny ton mellan trafikpolitikerna i Storstockholm.

BRT-linjer föreslås i Stockholmsområdet

En ny rapport som föreslår tre BRT-linjer i Stockholmsregionen presenterades idag i samband med ett seminarium om Bus Rapid Transit i Almedalen. Två av linjerna föreslås använda den kommande och hett omdebatterade Förbifart Stockholm, medan den tredje linjen ska vara en tvärlinje i södra delen av Storstockholm. Varken Kågeson eller de tunga trafikpolitiker från Stockholms läns landsting som deltog i seminariet ägnade någon nämnvärd uppmärksamhet kring en utbyggnad av spårvägar. Inställningen till BRT och kostnadseffektiva lösningar var påtaglig

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)