Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Persontrafik’

Persontrafikmässan flyttar till januari 2021

Den stora svenska buss- och kollektivtrafikmässan Persontrafik flyttar till januari nästa år. Mässan skulle ha ägt rum på Svenska Mässan i Göteborg i oktober, men på grund av covid-19-pandemin har arrangörerna nu beslutat att skjuta den framåt i tid. Nytt datum för mässan är den 19 – 21 januari 2021.

Avlösning i toppen på Persontrafikmässan

Nordens största mässa inom buss- och övrig kollektivtrafik genomför nu en avlösning i ledningen. Ny projektledare för mässan är Anders Rudestad. Han tar över efter Dan Ågren som varit projektledare för mässan sedan starten. Men de båda kommer att arbeta parallellt under 2019 och Dan Ågren kommer också att vara den nya ledningen behjälplig nästa år om det finns önskemål om det.

Mercedes-Benz elbuss nu i serieproduktion

Mercedes-Benz eldrivna stadsbuss eCitaro är nu i serieproduktion och det första serietillverkade exemplaret levererades på torsdagen till lokaltrafiken i Hamburg, Hamburger Hochbahn. Mercedes-Benz eCitaro visades för första gången i Sverige på Persontrafikmässan i Stockholm i oktober. Bussen till Hochbahn i Hamburg är den första i en serie på 20 bussar som Hochbahn har beställt.

Bussbranschens framtid mer än bara bussar

”Bussbranschens framtid är mycket mer än bussar. Vi behöver se utanför dagens verksamheter och strukturer och våga tänka nytt. Det är en av våra viktigaste gemensamma utmaningar i den svenska bussbranschen framåt.” Det menar Stefan Magnusson, ordförande i bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond BR. Han är också styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och vd i Nettbuss Sverige AB. Han intervjuas här i det nya avsnittet av samtalsserien Bussbranschen 2030 av Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund.

Persontrafik slog alla rekord (uppdaterad)

Persontrafikmässan på Stockholmsmässan tidigare i veckan slog i år alla rekord med fler utställare, fler besökare, fler seminariedeltagare, fler partajande branschpersoner än någonsin tidigare. Att årets Persontrafik blev en dundrande framgång är klart – med 6 418 besökare och 1 133 seminariedeltagare.. Nästa Persontrafikmässa äger rum på Svenska Mässan i Göteborg, hösten 2020. Men redan i sommar är det dags för en ny, stor kollektivtrafikmässa och -konferens i Stockholm.

Chris Heister ny ordförande i Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet får ny ordförande. Det är den tidigare moderatpolitikern och landshövdingen Chris Heister som efterträder en annan tidigare politiker på posten, nämligen den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman. Chris Heister valdes till ordförande på Svenska Taxiförbundets kongress i samband med Persontrafikmässan i Älvsjö.

Språkapp och bättre arbetstider ska göra bussföraryrket attraktivare

Hur kan kollektivtrafiken bli ett attraktivt yrkesval? På Persontrafikmässan på Älvsjömässan i Stockholm presenterades två projekt som dels ska skapa bättre arbetstider för bussförarna, dels hjälpa nyanlända som vill satsa på yrket att övervinna språkbarriärerna med hjälp av en språkapp.

Nolltaxa lockade inte till bussen – men bilarna blev fler

Den internationellt uppmärksammade storsatsningen på nolltaxa i Estlands huvudstad Tallinn har inte gett fler resenärer på bussar och spårvagnar. Däremot har bilarna blivit många fler sedan nolltaxan infördes 2013. Resultatet av fem år med fria resor med kollektivtrafiken i Tallinn redovisades på ett av seminarierna på Persontrafikmässan i Stockholm.

Konkurrens med skattebetald trafik stor utmaning

Sex år har gått sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde ikraft. Men fortfarande har den kommersiella linjetrafiken med buss knappast utvecklats. På ett av Persontrafiks sista måndagsseminarier diskuterade varför och vad som kan göras för att förenkla kommersiella initiativ.

Små åtgärder kan förbättra framkomligheten för busstrafiken

Lika många pendlar med stombussarna i Stockholm som med pendeltågen. Men ändå görs få åtgärder för att öka bussarnas framkomlighet. Varför är busstrafiken så underprioriterad och vad krävs för att något att ske? Frågan diskuterades på ett välbesökt seminarium under Persontrafiks öppningsdag på måndagen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)