Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘realtidsinformation’

Göteborgsföretag fixar realtid i Västerbotten

Det Göteborgsbaserade IT-företaget Consat ska leverera realtidssystem tillö 327 fordon som kör åt Länstrafiken i Västerbotten. Där ingår stadstrafiken i Umeå, den så kallade Ultratrafiken, med cirka 80 fordon.

Realtid på nytt sätt

Trafikhuvudmannen för Köpenhamn och Själland har i samarbete med svenska Hogia infört ett helt nytt sätt att hantera realtidsinformation till och från sina bussar. Det skapar enligt Hogia nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i bussarna kan fördelas mellan trafikhuvudmannen och bussoperatörerna, vilket samlat sett medför större frihet och lägre kostnader.

Realtidsförsening på åtta år

Länstrafiken i Västerbotten har problem med tiden. Bokstavligt talat. Man är nu åtta år försenad med den realtidsinformation som ska göra det möjligt för kunderna att följa bussarnas ankomst- och avgångstider i realtid. Nu lovar man att det ska fungera i höst, rapporterar SvT Nyheter Västerbotten.

Realtid i Umeå efter åratal av väntan

Efter många års väntan får resenärerna med stadsbussarna i Umeå snart ett fungerande system för realtidsinformation. Siktet är inställt på att systemet ska fungera i samband med att sommartidtabellen börjar gälla den 15 juni.

Nytt biljett- och realtidssystem till Västmanland

Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland har gett Sundsvallsbaserade TriNorth Solutions tillsammans med det Estniska företaget Ridango AS i uppdrag att leverera en helt ny teknisk lösning för betal- och biljettsystem samt realtidsinformation. Avtalet, som är värt drygt 25 miljoner kronor löper på fem år och innebär att man helt byter ut det nuvarande biljett- och realtidssystemet mot TriNorths molnbaserade.

Realtid hos Flygbussarna

Nu lanserar även Flygbussarna realtidsinformation för sina resenärer. Systemet är igång vid Arlanda och Bromma flygplatser, dels vid hållplatserna men även inne på terminalerna vid Flygbussarnas biljettautomater. Efterhand ska realtidsinformation komma även vid hållplatser längs linjerna och även i andra städer som Flygbussarna trafikerar.

Realtid viktigare än turtäthet för att locka till bussen

Att vänta på bussen är värre än det mesta av väntan i vardagen. Värre än att stå i kassakön i livsmedelshallen eller på systemet, värre än att sitta i väntrummet hos en läkare. Det bästa hjälpmedlet mot en upplevelse som många avskyr är pålitlig realtidsinformation, på hållplatser och i appar. Det visar en färsk forskningsrapport från USA.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)