Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Gotland’

Gotland delas för bussresenärer

Gotland ska från den 1 maj nästa år delas i två zoner när det gäller busstrafiken. En ny zontaxa ska införas där Visby med närområde blir en zon och övriga ön blir en zon.

Mångmiljonstöd till Gotlandstrafiken

Färjetrafiken till och från Gotland kan i år få ett stöd på 33 miljoner kronor enligt ett förslag från regeringen. Anledningen är att frakt- och biljettpriserna för färjetrafiken har ökat på grund av den rådande ekonomiska och geopolitiska situationen med ökad inflation.

Gotland: Höga kostnader slår mot busstrafiken

De höga drivmedelspriserna slår hårt mot kollektivtrafiken även på Gotland. Bland annat kan en övergång från diesel till HVO som drivmedel för bussarna inte genomföras utan att en finansiering av merkostnaderna är klar. Det konstaterar Tekniska nämnden på Gotland i sin delårsrapport. Där konstaterar nämnden att ”den ekonomiska situationen har gjort att de marginaler som funnits för att hantera tillkommande oförutsedda utgifter nu inte längre finns kvar”.

Färre och rakare i Visby

Färre busslinjer med rakare sträckningar och tätare trafik. Kollektivtrafiken på Gotland kommer att göras om. Först ut är stadstrafiken i Visby i höst. Där ska det bli nya linjer till flygplatsen och stadsdelen Vibble, medan hamnen och områdena Stenhuggaren och Skarphäll får fler turer. I ett andra steg ska landsbygdstrafiken göras om.

Erfaren bussman tar över på Gotland

Gotlandsbuss, som från nästa sommar kör busstrafiken på Gotland, har anställt Göran Melander, 52, som ny trafikchef. Gotlandsbuss kör trafiken som utförare åt Bivab. Det var i augusti som det blev helt klart att Bivab ska ta över all linjetrafik med buss på Gotland under ett tioårigt avtal med Region Gotland.

Grönt ljus för Bivab och Gotlandsbuss

Det är nu helt klart att Bivab tar över all linjetrafik med buss på Gotland, skolskjutsar inräknade. Region Gotland och Bivab har tecknat ett tioårigt avtal med trafikstart i mitten av juni nästa år. Bivab kommer att anlita Gotlandsbuss som underleverantör. Bivab är avtalsansvarig för avtalet med regionen och kommer att vara en aktiv part när det gäller operationella frågor som trafikplanering, tidtabeller med mera. Från Bivab betonar man vikten av att hålla bussförarna informerade och delaktiga under etableringstiden.

Kammarrätten nekar Bergkvarabuss om Gotland

Kammarrätten i Stockholm säger nej till att ta upp den senaste upphandlingen av busstrafiken på Gotland till prövning. Därmed tyder det mesta på att Bergkvarabuss definitivt förlorar trafiken till Bivab (Buss i Väst) som i november tilldelades trafiken av Region Gotland. Trafiken kommer att köras av Gotlandsbuss AB.

Stora ändringar för busstrafiken på Gotland

Flera genomgripande förändringar av busstrafiken på Gotland föreslås i en utredning som teknikförvaltningen på ön har låtit göra. I regiontrafiken ska antalet busslinjer minskas från tolv till åtta. Stadsbusslinjerna ska bli rakare och tydligare och trafiken till båt och flyg bli bättre. Utredningen har gjorts av konsultföretaget Ramböll och föreslår även att anropsstyrd trafik införs dit den ordinarie linjetrafiken inte når.

Nya bussturer på Gotland

De rättsliga turerna kring upphandlingen av busstrafiken på Gotland fortsätter. På måndagen beslutade förvaltningsrätten i Stockholm i en dom att avvisa den begäran om överprövning av upphandlingen som Bergkvarabuss hade begärt. Därmed skulle regionens beslut i november att tilldela Buss i Väst trafiken att stå fast. Men Bergkvarabuss ger sig inte.

Elfordon eller inte stridsfråga i Gotlandsupphandling

Den stora upphandling av omsorgsresor (färdtjänst, skoltaxi och sjukresor) som Region Gotland nyligen fattade tilldelningsbeslut om har överklagats. I upphandlingen tilldelades Nobinaägda Telepass trafik med 32 av 33 fordon medan Taxi Visby tilldelades ett fordon. Nu har Taxi Visby hos Förvaltningsrätten i Stockholm överklagat regionens beslut. Elfordon eller inte är en av stridsfrågorna.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)