Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Grönt ljus för Bivab och Gotlandsbuss

I mitten av juni tar Bivab med Gotlandsbuss över all kollektivtrafik på Gotland från Bergkvarabuss. Regionen och Bivab har nu tecknat ett tioårigt avtal. Foto: Ulo Maasing.

Det är nu helt klart att Bivab tar över all linjetrafik med buss på Gotland, skolskjutsar inräknade. Region Gotland och Bivab har tecknat ett tioårigt avtal med trafikstart i mitten av juni nästa år. Bivab kommer att anlita Gotlandsbuss som underleverantör. Bivab är avtalsansvarig för avtalet med regionen och kommer att vara en aktiv part när det gäller operationella frågor som trafikplanering, tidtabeller med mera. Från Bivab betonar man vikten av att hålla bussförarna informerade och delaktiga under etableringstiden.

Eftersom upphandlingen överklagades av den nuvarande operatören Bergkvarabuss har tiden mellan att avtal tecknas och trafikstart blivit kortare än normalt. Samtidigt brottas fordonsleverantörerna med problem som komponentbrist och svårigheter i leverantörskedjorna vilket i sin tur påverkar bussleverantörernas leveranskedjor.

– Vi har haft en dialog med fordonsleverantörerna under överprövningsperioden och kommer att göra allt i vår makt för att få in de nya fordon som krävs. Jag bedömer sannolikheten som god. Dessutom startar inte all trafik samtidigt. Linjetrafiken startar i juni 2023 och skolskjutsarna i augusti, kommenterar Christer Pettersson, vd för Bivab.

Totalt ska Bivab sätta in cirka 70 fordon i trafiken på Gotland. Minst 70 procent av trafikproduktionen ska ske med biogasfordon, i övrigt ska det vara fossilfria fordon.

Christer Pettersson avböjer att i nuläget avslöja vilken eller vilka fordonsleverantörer som kommer att leverera fordonen till Gotland.

”Vi hoppas på stort intresse från nuvarande och nyblivna bussförare”, säger Bivabs vd Christer Pettersson. Foto: Ulo Maasing.

Rent praktiskt kommer Bivab nu att tillsammans med Region Gotland starta upp etableringsarbetet. Det är allt ifrån trafikplanering till teknikutrymme och biljettmaskiner i bussarna.

– Vi kommer också under hösten informera bussförare och övriga intressenter hur tidsplanen kommer se ut. Vi hoppas på stort intresse från nuvarande och nyblivna bussförare.

– Gotlandsbuss kommer vara mycket involverat i hela processen och kommer starta upp rekryteringsarbetet i höst, säger Christer Pettersson.

– Det är väldigt viktigt att informera förarna om vår rekryteringsplan, hur vi tänker kring tjänster, bussar, depåer och mycket annat. Bussförarna ska känna sig trygga. Dialogen med Bergkvarabuss är väldigt viktig och vi räknar med att ha ett gott samarbetsklimat i och med övertagandet.

Det var i november 2021 som Bivab vann Region Gotlands upphandling av kollektivtrafiken på Gotland (klicka här).

Totalt fick regionen in fem anbud i upphandlingen. Bivab la det för regionen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet om totalt cirka 975 miljoner kronor.

Den nuvarande operatören Bergkvarabuss begärde dock att förvaltningsrätten i Stockholm skulle överpröva upphandlingen. I maj i år avvisade dock förvaltningsrätten Bergkvarabuss´ begäran om överprövning av regionens tilldelningsbeslut.

Bergkvarabuss var dock missnöjt med förvaltningsrättens ställningstagande och begärde prövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm. Men kammarrätten sa nej. Bergkvarabuss begärde då prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, men fick nej även där.

Den 21 juli tecknade därför Region Gotland och Bivab avtal. I sådana här sammanhang ska också en så kallad efterannonsering ske, alltså att upphandlaren offentligt informerar om att man har skrivit avtal. Den publiceringen har nu gjorts.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)