Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Jönköpings län’

Allt större underskott i Jönköpings län

Kollektivtrafiken i Region Jönköpings län spräcker budgetgen mer och mer i år, trots att resandet är på god väg att återhämta sig efter pandemin. Främst är det prisutvecklingen för drivmedel och el som gör att kostnaderna drar iväg. Till och med juli månad redovisar länstrafiken en budgetavvikelse på drygt 80 miljoner kronor.

Jönköping: ”Marginell ökning av resandet”

Politikerna i Region Jönköping räknar inte med att resandet i kollektivtrafiken ska vara åter på ett normalläge till årsskiftet, även om biljettintäkterna har ökat något under perioden april – juli. Det rapporterar Jnytt. ”Osäkerheten är stor”, säger ordföranden i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Marcus Eskdahl (S) till Jnytt.

Vy Buss tar över i Jönköping efter Keolis

Från juni 2021 kommer stadsbusstrafiken i Jönköping, som idag körs av Keolis, att tas över av Vy Buss AB (tidigare Nettbuss AB). Det står klart sedan Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik nu har upphandlat trafiken. Avtalslängden är tio år och den sammanlagda trafikvolymen uppgår årligen till drygt åtta miljoner kilometer. All trafik kommer att drivas med fordon som går på el eller biogas.

Slut med kontanter på Jönköpingsbussar

Bland de sista regionerna i landet avskaffar Jönköpings län kontanthanteringen på länstrafikens bussar. På tisdagen bestämde de politiker i regionen som har ansvar för kollektivtrafiken att kontanterna på bussarna ska bort.

Två delar på Region Jönköpings län

Två företag delar på regionbusstrafiken i Jönköpings län från sommaren 2020. När regionen genom Jönköpings länstrafik nu har blivit klar med upphandlingen av regionbusstrafiken står det klart att trafiken kommer att köras av Buss i Väst AB och Karlssonbuss i Vaggeryd AB. Av de sex trafikpaket som upphandlingen omfattade har fem tilldelats Buss i Väst och ett Karlssonbuss.

Skenande tågkostnader dyra för skattebetalare

En allt större del av kostnaderna för kollektivtrafiken i Jönköpings län måste täckas via skattsedeln. Biljettintäkterna räcker inte alls till för att klara regionens mål om en självfinansieringsgrad på 50 procent, alltså att hälften av kostnaderna för trafiken ska täckas av biljettintäkter och hälften via skattsedeln. Det är framför allt kostnaden för tågtrafiken i länet som har ökat de senaste åren.

Jönköpings län prioriterar biogas för busstrafiken

Region Jönköpings län ska prioritera biogas i kommande upphandlingar av kollektivtrafik. I en utredning som regionen och länets kommuner har gjort hävdas det att möjligheterna är stora att använda biogas som drivmedel i framtiden i transportsektorn i Jönköpings län. I en gemensam överenskommelse förslås nu Region Jönköpings län och kommunerna ställa sig bakom om ett antal åtaganden. Om så sker, kan efterfrågan på biogas i länet nästan fördubblas, menar utredningen. Kollektivtrafiken ska stå för en stor del av biogasförbrukningen.

Miljoner i retur till staten när bussatsning stoppas

Jönköpings kommun ska lämna tillbaka ett statsbidrag på 27 miljoner kronor som man fått till snabb, kapacitetsstark busstrafik. Regionens klena ekonomi har gjort att stadens planer har gjort att en planerad satsning på 24-metersbussar går om intet och då avstår kommunen från att bygga den nya Slottsbro som var tänkt för att förbättra framkomligheten för stadsbussarna.

Jönköping: Ny bussdepå för 330 miljoner

Jönköping får om några år en ny bussdepå för stadsbussarna. Den nya depån ska ligga i Ljungrums industriområde i södra Jönköping och är kostnadsberäknad till cirka 330 miljoner kronor. Depån ska vara klar våren 2021.

Jönköping spräckte budgeten rejält

Jönköpings Länstrafik, JLT, spräckte förra året sin budget med råge. Alla trafikslag missade budgeten, men regionaltågen, Krösatågen, var sämst på att hålla sig till kostnadsramarna om man ser till verksamhetens volym. JLT gjorde i fjol av med 44 miljoner mer än man hade räknat med. Trots ökat resande sviktade dessutom biljettintäkterna.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)