Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sambus’

Ny bussupphandling inledd i Dalarna – igen

Region Dalarna och Dalatrafik inledde på torsdagen ännu en gång upphandlingen av busstrafik i regionen. Tidigare i höst avbröt man upphandlingen av busstrafiken i Dalarna och förde in krav på personalövertagande i upphandlingsunderlaget. Förra veckan ändrade man sig och tog bort kravet, men efter hårda fackliga påtryckningar tog (S)-ledningen i Dalarna och dess ordförande Leif Nilsson(S) i örat och såg till att kravet på personalövertagande återinfördes.

Dalatrafik frias för sen direktupphandling

Ännu en av turerna kring den stora upphandlingsröran i Dalarna har nu nått en slutpunkt. I en purfärsk dom från kammarrätten slår domstolen fast att Dalatrafik inte kan lastas för den direktupphandling som Dalatrafik ansåg sig tvingad att göra på grund av de många och långa turerna kring upphandlingen. Direktupphandlingen ledde till att Sambus och Keolis tilldelades trafiken, men upphandlingen överklagades av Nobina.

Dalaföretag i konkurs efter förlorad direktupphandling

Dalaföretaget Sunnansjö Taxi&Buss har gått i konkurs. Företaget har under flera år haft pressad ekonomi och tidvis släpat efter med skatteinbetalningar. Man har dock blygsamma plusresultat sedan 2008.

Dalatrafik avbryter upphandling – inför krav på personalövertagande

Arbetsutskottet i Region Dalarna har beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av busstrafik. Anledningen är att man vill ändra förfrågningsunderlaget och införa krav på anställningstrygghet för den personal som idag arbetar i kollektivtrafiken om det skulle bli ett skifte av entreprenör.

KR Trafik överväger att lämna Uppland

Bussföretaget KR Trafik, med bas i Östersund, överväger att sluta köra kollektivtrafik för Upplands Lokaltrafik, UL, uppger Sveriges Radio P4 Uppland. KR Trafik fick nyligen nya ägare i A Björkskoncernen och Byberg & Nordin. Förutom linjetrafik kör man även en del skolskjutsar och enligt SR Uppland kan KR Trafik komma att istället för att köra själv anlita underentreprenörer.

Taxibråk i Dalarna i upphandlingsbråkets kölvatten

Det är inte bara Dalatrafiks upphandling av busstrafiken i Dalarna som har vållat stridigheter och feta rubriker i tidningarna. Även upphandlingen av särskild kollektivtrafik, bland annat färdtjänst, har blivit en laddad historia. Det är taxiförarna i Taxi Dalarna/Sambus som enligt Dalarnas Tidningar rasar med anledning av att taxibolagen i Taxi Dalarna sänker deras löner från halvårsskiftet.

Upphandlingsbråket i Dalarna: “Dyrare bussresor Nobinas fel”

Dalatrafik, som har huvudansvaret för kollektivtrafiken i Dalarna, höjer vid månadsskiftet sina biljettpriser med sex – sju procent. Region Dalarnas ordförande, Leif Nilsson (S), skyller prishöjningarna på att bussoperatören Nobina överklagade Dalatrafiks upphandling av busstrafiken.

SamBus tar över Bussgods i Dalarna

Samverkansbolaget SamBus tar över som ägare till Bussgods Dalarna. SamBus fick i februari uppdraget att köra landsbygdstrafiken med buss i Dalarna i en direktupphandling som Dalatrafik genomförde. Nu utökas SamBus engagemang i Dalarna ytterligare. Hittills har Bussgods i Dalarna ägts av Dalatrafik.

Dyrare trafik blir ännu dyrare för Dalakommuner

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarna skjuts från halvårsskiftet mycket mer än hittills över på Dalakommunerna. Hittills har ägarbidraget från kommuner och landsting varit 50/50, men från halvårsskiftet ska kommunerna stå för 70 procent av kostnaderna och landstinget för 30. Överflyttningen av kostnaderna kommer i ett läge när trafiken har blivit avsevärt dyrare på grund av upphandlingsbråket i Dalarna.

Dalarna: Motgång för Nobina i upphandlingstvisten

Turerna kring Dalatrafiks upphandling av busstrafik fortsätter. Den direktupphandling av trafiken som Dalatrafik genomförde i förra veckan överklagades omedelbart av bussoperatören Nobina. Nobina ville också att förvaltningsrätten i Falun skulle utfärda ett interimistiskt förbud för Dalatrafik att fullfölja avtalet med Keolis och Sambus. Nu säger förvaltningsrätten nej till detta, rapporterar Dalarnas Tidningar, DT.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)