Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Samtrans’

Samtrans kör vidare i Huddinge

Samtrans Omsorgsresor, som ingår i Nobinakoncernen, fortsätter att köra skol- och omsorgsresor på uppdrag av Huddinge kommun. Samtrans har fått sitt avtal med Huddinge förlängt med fyra år från juli nästa år. Företaget har kört skol- och omsorgsresorna i Huddinge sedan 2020.

Nobinaföretag i testuppdrag åt Karolinska Universitetssjukhuset

Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor får efter genomförd upphandling fortsätta att sköta logistik och utlämning av testkit inom Stockholmsregionen. Testkiten är avsedda till vårdpersonal och personer i riskgrupp. Avtalet stäcker sig 12 månader framåt, med option på bemannad alternativt obemannad teststation med uppstart på 2 veckor. Uppdraget beräknas påbörjas den 1 juni i år.

Kvalitetsbonus för skolskjuts, omsorgsresor och rullstolstaxi

Nobinaägda Samtrans inför nu ett nytt bonussystem som syftar till att utveckla och stärka kvaliteten inom rullstolstaxi, omsorgsresor och skolskjuts i Stockholms län. De åkerier som lever upp till Samtrans kvalitetsmål kommer att premieras ekonomiskt. Bonusen är den första i sitt slag inom branschen. Avsikten är att uppmuntra och stimulera duktiga förare i en tuff bransch. Under ett år avsätts två miljoner kronor att fördela till de åkerier som når målen.

Samtrans: Fyra miljoner coronatester och 230 teststationer på två år

Efter att ha utfört fyra miljoner covid-19-tester, bemannat mer än 230 teststioner över hela landet och packat 3,6 miljoner provtagningskit avslutade på torsdagen Nobinaägda Samtrans sitt uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Samtrans är en del av Nobina Care och har under pandemin bistått tretton regioner.

Samtrans vann igen i Stockholm

Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor har i en upphandling som Stockholms stad har genomfört vunnit de två största av fyra områden när det gäller skol- och omsorgsresor. Det är andra gången som Samtrans vinner upphandlingen som avslutades första gången i april förra året. Den upphandlingen blev överprövad och fick göras om. Men nu står det klart att Samtrans på nytt tilldelas det största uppdraget från Stockholms stad.

Omsorgsresor även för julpaket

Nobinaägda Samtrans omsorgsresor breddar sin verksamhet ytterligare när nu den mest intensiva e-handelsperioden stundar. Under tider då Samtrans inte har fasta ordinarie köruppdrag kommer företaget att samarbeta med Bring för att klara den stora efterfrågan på paketleveranser som stundar de närmaste veckorna.

Samtrans testar vidare i stor skala

Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor ska i samarbete med Infosolutions fortsätta med storskalig testning av covid-19 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Syftet är att även i fortsättningen kunna erbjuda regionerna testkapacitet för påvisande av covid-19. Det förlängda uppdraget sträcker sig fram till 31 mars 2022, med möjlighet till ytterligare förlängning.

SD kräver krisutredning av färdtjänst

Missnöjet och otryggheten i färdtjänsten är mycket större än Region Stockholm tidigare trott. Nu krävs en krisutredning. Det anser Sverigedemokraterna i Region Stockholm mot bakgrund av den nationella Demoskopundersökning av färdtjänsten som Samtrans och Nobina har låtit göra och som vi nyligen rapporterat om. Undersökningen visar bland annat att fyra av tio färdtjänstresenärer någon gång har känt sig otrygg i samband med resan.

Vanligt med otrygghet och dålig kvalitet vid färdtjänstresor

Fyra av tio färdtjänstresenärer har någon gång känt sig otrygg i samband med resan – och ju oftare man reser desto större är otryggheten. Det framgår av en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Samtrans Omsorgsresor, landets största renodlade företag för färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik. Drygt 20 procent av de tillfrågade i undersökningen är direkt missnöjda med färdtjänsten. ”Hela branschen behöver rycka upp sig och de som upphandlar trafiken borde ställa större krav på företagen när det gäller kvalitet, ekonomi, medarbetarnas arbetsvillkor, fordon och miljö”, kommenterar Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor.

Samtrans testar igen

Nobinas dotterbolag Samtrans Omsorgsresor återupptar och utökar sin testverksamhet för covid-19 i Region Stockholm. I januari i år startade företaget på uppdrag av Region Stockholm en mobil provtagningsenhet där invånare med symtom i Tensta, Rinkeby och Husby erbjöds drop-in-provtagning för covid-19. När avtalstiden gick ut tog ett annat företag över och under sommaren beslutade regionen att pausa verksamheten, då vaccinationstakten ökade och behovet inte längre bedömdes som lika stort. Men sedan tisdagen är den igång igen och Samtrans Omsorgsresor driver provtagningarna. Antalet testbussar ska ökas till fyra. Bussarna kommer att alternera mellan ett flertal platser inom regionen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)