Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘servicetrafik’

Värmland säkrar ekonomin för företag som kör servicetrafik

Region Värmland kollektivtrafik är först i landet med att genom ett nytt, tillfälligt avtal, säkra ekonomin för de trafikföretag i regionen som kör servicetrafik, främst färdtjänst och sjukresor. Främst är det taxiföretag som omfattas av den nya lösningen. ”Vi har byggt upp en väl fungerande sjuk- och färdtjänsttrafik under ett antal år och vill inte att samarbetet ska raseras i det allvarliga ekonomiska läge som bolagen befinner sig i”, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik.

Förlikning mellan Keolis och Värmlandstrafik

Den segdragna tvisten mellan bussoperatören Keolis och Värmlandstrafik är slut. Parterna har träffat en överenskommelse om förlikning i tvisten som hade sitt ursprung i upphandlingen av servicetrafik i Värmland 2016.

Keolis stämmer Värmlandstrafik (uppdaterad)

Bussoperatören Keolis stämmer Värmlandstrafik. Det står klart nu. Stämningen har hängt i luften länge. I juni förra året sa Keolis upp sitt avtal med Värmlandstrafik om servicetrafiken i Värmland, det vill säga färdtjänst och sjukresor. Det var den 1 juli 2016 som Keolis tog över större delen av servicetrafiken i Värmland efter en upphandlingsprocess som hade pågått i två år.

Fyra tar över efter Keolis

Totalt fyra företag tar över den servicetrafik i Värmland som Keolis lämnar i december. Det står klart när Värmlandstrafik nu har avslutat upphandlingen av servicetrafiken, det vill säga färdtjänst och sjukresor, i en rad körområden i Värmland. Idag körs trafiken av Keolis som dock har sagt upp avtalet med Värmlandstrafik efter mindre än ett år av de avtalade fem åren.

Snart klart med snabbupphandling i Värmland

I slutet av månaden kommer Värmlandstrafik att vara klar med upphandlingen av större delen av servicetrafiken i Värmland. Upphandlingen görs i expressfart sedan Keolis hoppat av sitt femåriga avtal med Värmlandstrafik efter bara ett år. Den 22 december ska nya entreprenörer börja köra de 85 procent av servicetrafiken som Keolis svarar för idag.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)