Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sofia Malander’

Östgötatrafiken ger sig ut på fältet

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, ger sig ut för att möta resenärer i alla regionens kommuner. Syftet är att snabbt få både gamla och nya resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen så snart restriktionerna släpper. Därför satsar Östgötatrafiken på mobilt team för kundtjänst som möter resenärer i hela Östergötland.

Flexiblare biljettpriser ska vinna tillbaka resenärerna

Den stelbenta prissättning som dominerar i svensk kollektivtrafik behöver ersättas av flexiblare priser som varierar med tiden på dygnet. Då kan topparna i hur människor reser jämnas ut, samtidigt som trängseln ombord på bussar och tåg kan minska. Dessutom måste biljettpriser och biljettyper anpassas till en ny verklighet då hemarbete och motvilja mot trängsel påverkar resandet med kollektivtrafiken. Östgötatrafiken räknar med att i februari införa tidsdifferentierade biljettpriser – dyrare i högtrafik, billigare i lågtrafik. Det framgick av ett seminarium på tisdagen som konsultföretaget Urbanet arrangerade.

Pristak för blippade betalkort i Östergötland

Först i landet inför Östgötatrafiken nu ett pristak för resenärer som blippar sitt betalkort i stadstrafiken. Det innebär att den som har köpt biljett genom att blippa betalkortet ett visst antal gånger under en 30-dagarsperiod automatiskt få en biljett som gäller restren av perioden utan att resorna då kostar något.

Mohlins Bussar vinnare i Östergötland

Mohlins Bussar, som nyligen hade en stor trafikstart i Uppland, har vunnit trafik i Östergötland. Detta, sedan Östgötatrafikens upphandling av landsbygdstrafik i östra Östergötland har avslutats. Uppdraget som gäller åren 2022–2032 har tilldelats Mohlins Bussar AB. Det betyder att ett nytt trafikföretag tar över ansvaret för landsbygdstrafiken i de östra delarna av länet.

Grimslövsbuss stor vinnare i Östergötland

Östgötatrafiken har nu avgjort sin stora upphandling av express- och regionbusstrafik i Östergötland. Upphandlingen avser åren 2021 – 2032. Vinnare av upphandlingen är Grimslövsbuss AB. Det betyder att ett, för Östergötland, nytt trafikföretag tar över ansvaret för kollektivtrafiken på de regionala stråken i länet. De nya avtalen träder i kraft den 21 juni 2021 och gäller i 11 år. Avtalen är värda drygt 2,1 miljarder kronor.

Swisha för att åka i Östergötland

Östgötatrafiken förenklar nu för spontanresenärer i städerna. Det sker genom att enkelbiljetter som köps direkt i Östgötatrafikens app nu också kan betalas med Swish.

Ny vd för Östgötatrafiken

Styrelsen för Östgötatrafiken har på torsdagen utsett Sofia Malander till ny vd för Östgötatrafiken. Hon efterträder Paul Håkansson som har gått till en anställning vid Linköpings kommun. Sofia Malander är idag stabschef på Östgötatrafiken där hon har varit anställd sedan hösten 2015.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)