Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sv eriges Bussföretag’

Bussarna fastnar, resenärerna flyr i Stockholm

Bussresandet i Stockholm minskar, framför allt i innerstaden. Anledningen är att bussarna fastnar i trafiken. ”Men om Stockholms kommun inte har råd att göra det bättre för busstrafiken är vi beredda att ställa upp med pengar från SL”. Det vallöftet presenterade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons(M) i Stockholms läns landsting på ett seminarium i Almedalen om bussarnas framkomlighet. En särskild framkomlighetskommission ska också jobba för att underlätta för busstrafiken.

Branschen nobbar utrop om bälten – utom i beställningstrafik och på expressbussar

Buss- och kollektivtrafikbranschen i Sverige säger gemensamt nej till Transportstyrelsens förslag att införa krav på bussförare, gruppledare, ombordpersonal och ledsagare att de ska informera om skyldigheten att använda bälte i samtliga busstyper i Sverige. Det skulle ge en rad negativa konsekvenser, menar branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik i ett brev till Transportstyrelsen.

Debut med nya upphandlingsregler

Ewa Rosén gör sitt första officiella framträdande som ny ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, vid kursen ”Hur påverkar den nya upphandlingslagstiftningen bussbranschen?”. Kursen äger rum i Stockholm den 11 september.

Flexiblare vid överträdelse av kör- och vilotider – i Danmark men inte här

Danmark inför den 1 juli ett nytt system med varningar vid mindre allvarliga överträdelser för kör- och vilotider. Sveriges Bussföretag föreslog tillsammans med andra branschorganisationer att den svenska Transportstyrelsen skulle införa ett liknande system. Men förslaget har hittills fallit på hälleberget.

Regeringen öronmärker pengar för id-kontroller

Regeringen har i sitt förslag till budget för 2017 avsatt pengar för att kompensera de trafikföretag som enligt ny lagstiftning tvingats utföra ID-kontroller vid resor till Sverige. Det är ett uppdrag som de samlade transportföretagen anser ska utföras av tull och polis, de myndigheter som har ansvar för gränskontroller. Regeringen har avsatt 139 miljoner kronor för ändamålet

Transportföretagen varnar för följder av utbildningsstopp

Transportföretagen, där branschorganisationen Sveriges Bussföretag ingår, varnar nu starkt för följderna av att arbetsmarknadsutbildningarna för transportnäringen har stoppats. Anledningen till stoppet är en rättslig prövning av Arbetsförmedlingens upphandling av utbildningarna sedan resultatet av en upphandling har överklagats. Stoppet medför allvarliga konsekvenser för transportnäringen, framhåller Transportföretagen.

Anna & Ulrika möter miljöminister Karolina Skog

När får den svenska bussbranschen besked om villkoren för förnyelsebara drivmedel efter 2018? Avser regeringen att ändra reseavdraget så att resor med kollektivtrafik behandlas mer förmånligt? Det är två av de frågor som tas upp när Sveriges Bussföretags båda vice vd:ar Anna Grönlund och Ulrika Egervall möter miljöminister Karolina Skog(MP) i det nya avsnittet av samtalsserien ”Anna & Ulrika möter”. Och så berättar Karolina Skog om sitt bästa bussreseminne – med skolbussen.

Kommunal stöttar bussföretagen om gränskontroller

Sveriges Bussföretag som är den svenska bussbranschens organisation, får nu stöd från fackförbundet Kommunal i sina protester mot att bussföretag ska kunna tvingas att genomföra ID-kontroller av passagerare. ”De av regeringen planerade gränskontrollerna kan inte utföras av våra medlemmar. Kontrollerna bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd från Tullverket – inte av transportören,” skriver de båda organisationerna i ett uttalande.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)