Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svenska Miljöinstitutet’

Forskare: Liten nytta med vätgasdrivna stadsbussar

På platser med kallt klimat kan det finnas fördelar med att använda bränslecellsbussar om man använder spillvärmen från bränslecellen för att värma upp bussen. Däremot finns det inte många andra nyttor med vätgasbussar i stadstrafik eftersom det är dyrt, både när det gäller fordon, drivmedel och infrastruktur. Det konstaterar forskarna bakom en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Forskarna har sett särskilt på Luleå där det kommunägda bussföretaget ser vätgasbussar som en möjlighet vid sidan av batteribussar.

Luleå kan få vätgasbussar

Luleå kan komma att få bränslecellsbussar. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheterna för kommunägda Luleå lokaltrafik (LLT) att förutom elbussar använda bränslecellsbussar. Enligt IVL är vätgasbussar särskilt intressant som alternativ eftersom de inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.

Kollektivtrafik gör det möjligt minska p-platser vid nybyggen

Tillgång till kollektivtrafik är den faktor som påverkar det så kallade p-talet mest vid nybyggnation. Det säger de kommuner som deltar i ett projekt om styrmedel när det gäller parkeringsplatser och energieffektiva städer. Projektet har döpts till KomPark. Den här veckan arrangerar projektet det första av tre webbinarier om kommunala parkeringsfrågor.

Bättre styrning krävs för elektrifiering

Både fordonsindustrin, upphandlare och politiker behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor när det gäller eldrivna vägtransporter. Det hävdas i en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet: Hållbar elektromobilitet. Rapporten tar upp hela vägtransportsektorn och ägnar även elbussar stor uppmärksamhet. ”Upphandlare av kollektivtrafik kan öka andelen bussar med eldrift. De kan också ställa krav på att trafikföretagen uppvisar miljövarudeklarationer, transparent hållbarhetsarbete och bra miljöprestanda hos de fordon som används”, heter det i rapporten som har sammanställts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige.

Trendbrott för bussavgaser

Införandet häromåret av Euro 6-kraven för avgasutsläpp har inneburit ett klart trendbrott när det gäller bussavgaserna. Det konstaterar IVL, Svenska Miljöinstitutet, som under fem års tid har mätt av gaser från olika bussmodeller och bränslen. Studien har finansierats av IVL tillsammans med Västtrafik. En av slutsatserna är att avgaserna från bussar med den nya Euro 6-klassningen är renare, bland annat vad gäller kväveoxider, men att det fortfarande rullar många äldre bussar på vägarna med högre utsläpp.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)