Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Trendbrott för bussavgaser

Införandet av Euro 6-normerna för utsläpp från fordon har inneburit ett trendbrott när det gäller avgaserna. Foto: Bengt Nyman/Wikimedia Commons.

Införandet av Euro 6-normerna för utsläpp från fordon har inneburit ett trendbrott när det gäller avgaserna. Foto: Bengt Nyman/Wikimedia Commons.

Införandet häromåret av Euro 6-kraven för avgasutsläpp har inneburit ett klart trendbrott när det gäller bussavgaserna. Det konstaterar IVL, Svenska Miljöinstitutet, som under fem års tid har mätt av gaser från olika bussmodeller och bränslen. Studien har finansierats av IVL tillsammans med Västtrafik. En av slutsatserna är att avgaserna från bussar med den nya Euro 6-klassningen är renare, bland annat vad gäller kväveoxider, men att det fortfarande rullar många äldre bussar på vägarna med högre utsläpp.

– Det är samma problematik med bussarna som den vi såg i samband med Volkswagenskandalen i fjol – utsläppen i verklig körning är nästan alltid högre än de man uppger officiellt, säger Martin Jerksjö, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har genomfört stickprover på ett hundratal busstyper från olika operatörer i Västtrafiks fordonsflotta under fem års tid. Syftet har delvis varit att identifiera fordon med fel på avgasreningen som gör att utsläppen blir högre än normalt, liksom att se hur variationerna ser ut mellan olika modeller, avgasreningssystem och bränslen.

Resultaten visar att utsläppen av framförallt hälsofarliga kväveoxider ofta är avsevärt högre än de lagstadgade gränsvärdena. Detta gäller speciellt när bussarna kör i låg hastighet, med många start och stopp, vilket är normala körförhållanden för många busslinjer i stadstrafik. Även utsläpp av partiklar som uppstår vid förbränningen är ibland högre än de bör vara enligt gällande regelverk.

Att det är så stora skillnader mellan utsläppsgränser och vad fordonen släpper ut i verklig körning beror på att regelverken hittills har varit för svaga, menar Martin Jerksjö.

För att ett tungt fordon ska bli godkänt för Euro 6-kraven måste det klara utsläppstester vid körning i verklig trafik. Det är en klar skärpning jämfört med tidigare krav som bara innebar tester i laboratoriemiljö. Detta är en av anledningarna till att Euro 6-bussar nu har lägre utsläpp än äldre bussar, inte bara på pappret utan även vid verklig körning, framhåller han.

–  Euro 6-bussar ser ut att ha betydligt renare avgaser och bättre överensstämmelse med gränsvärdena, jämfört med tidigare utsläppsklasser. Tidigare har vi inte kunnat se så stora förbättringar till följd av regelskärpningar. Det här är väldigt positivt, speciellt avseende kväveoxider, säger Martin Jerksjö.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)