Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘turismstatistik’

Ökad turism trots svalare grannar

Turismen i Sverige fortsatte att öka under 2017. Ett svalare intresse från de nordiska marknaderna vägdes upp av fler långväga besökare. Övernattningarna ökade med två procent jämfört med år 2016 till totalt 63 miljoner övernattningar förra året, rapporterar Tillväxtverket

Stark ökning av turismen till Sverige

Förra året blev ett starkt år för svensk besöksnäring. Framför allt ökar turismen från länder utanför Europa. Nästan alla regioner i landet fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade övernattningarna med 7,1 procent jämfört med förra året till drygt 60 miljoner övernattningar visar siffror från Tillväxtverket. De visar också att turismen till Sverige ökar snabbare än till övriga Europa.

Svenskt rekord i turism

2015 kommer troligen att bli ännu ett rekordår för utländsk turism i Sverige, konstaterar VisitSweden som marknadsför Sverige som resmål i tolv länder. Redan i oktober överträffades fjolårsresultatet för övernattningar från utlandet. Enligt VisitSweden beror det bland annat på att fler upplevelser i Sverige intresserar en internationell publik.

Turismen i Sverige ökade första halvåret – Indien rena raketen

Antalet gästnätter i Sverige ökade under årets första sex månader enligt siffror som Tillväxtverket presenterade på fredagen. Totalt uppgick gästnätterna under januari till juni 2014 till 23,7 miljoner vilket motsvarar en ökning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Från Indien ökade besökarna i vad som närmast är raketfart.

Nu slår eurokrisen mot Sverigeturismen – men långväga turism ökar

Den ekonomiska oron i Europa har nu tydligt slagit igenom mot turismen till Sverige. Med undantag för Schweiz, Irland och Turkiet minskade övernattningarna från samtliga länder i Väst- och Sydeuropa under 2012. Det konstaterar Tillväxtverket i sin summering av turiståret 2012. Samtidigt som turismen från stlrre delen av Europa minskade ökade däremot antalet långväga besökare med 5,8 procent.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)