Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VL’

Västmanland: Blipp för resor i hela länet

Sedan drygt ett år har resenärer med kollektivtrafiken i Västmanland, VL, kunnat blippa sitt betalkort för att köpa en enkelbiljett giltig inom en kommun. Nu blir det möjligt att köpa även länsbiljetter på det sättet. Men bara om man har ett betalkort från Mastercard eller Visa.

Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

Blipp med betalkort på buss snart även i Västmanland

Snart kommer bussresenärer i Västmanland också att kunna resa genom att blippa sitt betalkort på bussen. Då köper resenären en enkelbiljett som gäller för obegränsat resande under en timme i den kommun där vederbörande reser.

Varning för minskad kollektivtrafik på grund av smittspridning (uppdaterad)

Den ökade smittspridningen av covid-19 kan inom kort påverka busstrafiken och serviceresorna i Västmanland, varnar regionen. Frånvaron bland förarna och övrig personal är hög och Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland ser en risk i att det kan komma att bli värre i takt med att smittan ökar.

Varje kommun sin egen zon

Varje kommun i Västmanland blir den 30 januari en egen zon i VL:s kollektivtrafik. Dessutom införs en länszon som omfattar hela Västmanlands län, samtidigt som VL inför en helt ny 24-timmarsbiljett som kommer att finnas med både kommun- och länsgiltighet.

Otillåten flygplatsreklam på bussar

På söndag är det folkomröstning i Västerås i en fråga som är laddad och där många har starka åsikter. Ska Västerås förlusttyngda flygplats bevaras eller läggas ner? Inför folkomröstningen har olika parter marknadsfört sin ståndpunkt på olika sätt, bland annat genom reklam på VL:s bussar. Men en del av reklamen har varit otillåten och har nu fått plockas bort av VL därför att den stred mot VL:s egna regler, skriver Vestmanlands Läns Tidning.

Jönköpingsföretag utvecklar i Västmanland

Jönköpingsföretaget Infospread har vunnit uppdraget att utveckla den nya appen för resesökning och biljettköp i Västmanland, VL-appen. Infospread vann upphandlingen i konkurrens med sex andra företag. Upphandlingen gjordes av Region Västmanland och Kollektivtrafikmyndigherten i regionen.

Ökad busstrafik i Västmanland

VL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Västmanland utökar busstrafiken i början av näsa vecka. Anledningen är att VL har fått klagomål på trafikutbudet som man skare ner för några veckor sedan, likaså på att resenärer upplever trängsel på en del bussturer.

Fler stänger framdörren – en månad efter SL

Allt fler trafikhuvudmän stänger framdörrarna på bussarna för av- och påstigande. Från och med fredagen den 17 april kommer således framdörrarna på bussarna i Västmanlands län att vara stängda, likaså de bussar som kör för Länstrafiken Örebro. Det är en månad efter det att SL i Storstockholm stängde framdörrarna.

Busstrafiken i Västmanland skärs ner

VL, det vill säga kollektivtrafiken i Region Västmanland, skärs ner från den 14 april. Bakgrunden är att antalet resor med VL:s bussar har kraftigt minskat de senaste veckorna som en följd av covid-19-pandemin. Enligt VL innebär nerdragningen att busstrafiken glesas ut där det är möjligt, men samtidigt säkrar man att människor kan ta sig till och från sina arbeten och skolor. Utbudet är enligt VL även anpassat för att undvika risken för trängsel.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)