Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nu är Hörvalls i Kiruna herrar på täppan

När Petter Hörvall var arton tog han över ägandet av familjeföretaget Hörvalls Buss i Vittangi. Då hade han tänkt jobba i bussbranschen en tid för att sedan flytta till USA. Det var mer än tjugo år sedan, men någon flytt över Atlanten har det ännu inte blivit… Däremot har Hörvalls nu sin största bas i Kiruna. Från årsskiftet ingår inkråmet i Kiruna Trafik i företaget. Vi har besökt Hörvalls Buss och fått höra hur bostadsbristen hindrar nyrekryteringen av förare, hur man spar pengar på att undvika märkesverkstäder och hur den två år gamla kollektivtrafiklagen har gett mindre pang för pengarna.

 Av Ulo Maasing i Kiruna

Hörvalls Buss kör nu i princip all linjetrafik i Kiruna kommun, Sveriges största. Bland annat kör man tätortstrafiken. Resandet har fördubblats sedan nolltaxa infördes härom året. Foto: Ulo Maasing.

Hörvalls Buss kör nu i princip all linjetrafik i Kiruna kommun, Sveriges största. Bland annat kör man tätortstrafiken. Resandet har fördubblats sedan nolltaxa infördes härom året. Foto: Ulo Maasing.

Tiden runt jul och nyår är hektisk för Hörvalls Buss i Kiruna. Skyll på tomten!  Tomteturismen har blivit big business i Lappland. Norra Finland har visserligem sedan länge ledningen i kampen om utländska turister som vill träffa den riktiga tomten, men även orter som Pajala och Karesuando är med och kämpar om turisternas gunst. Hörvalls Buss samarbetar med Santa Safaris och ser till att en många av tomtens besökare kommer från charterflyget till mötet med tomten – och tillbaka till flyget.

Suget efter tomteresor verkar omättligt i England. Därifrån kommer fullsatta charterplan på sina endagsresor. Det är nästan så att det handlar om speed-dating…  Från mitten av november till mitten av mars kommer charterturisterna. Men det handlar inte bara om endagsresor som dagarna runt storhelgerna utan också om fyradagarsresor under huvuddelen av vintersäsongen.

Dagarna innan jul trappas de utländska gästernas längtan efter tomten upp så att Hörvalls måste uppbåda stora delar av sin vagnpark för att klara anstormningen. Men från årsskiftet är den egna vagnparken större än tidigare. I höstas blev det nämligen klart att Hörvalls från årsskiftet tar över inkråmet i Kiruna Trafik. De tidigare 23 bussarna utökades då i ett slag med ytterligare tio.

– Men vi kommer inte att behålla alla. Några av de äldsta kommer vi att göra oss av med, säger Petter Hörvall som tillsammans med sin fru Veronica driver familjeföretaget Hörvalls Buss.

– Vi har alltid haft ambitionen att växa. När möjligheten öppnade sig att köpa inkråmet i Kiruna Trafik föll det sig naturligt för oss att göra en affär.

Petter och Veronica Hörvall driver tillsammans bussföretaget. De är också företagets hela administration. Foto: Ulo Maasing.

Petter och Veronica Hörvall driver tillsammans bussföretaget. De är också företagets hela administration. Foto: Ulo Maasing.

Petter är ensam ägare till företaget sedan han var arton. Nu är han 40.

– När jag började med det här hade jag bestämt mig för att hålla på en tid och sedan flytta till USA. Jag är fortfarande på väg. skrattar han.

– Blir det tråkigt slutar jag med en gång. Fast så har det ännu inte blivit.

Lastbilar, taxi och bussar
Petter Hörvall föddes bokstavligt talat in i bussbranschen. Han är tredje generationen Hörvall som driver det företag som grundades av hans farfar 1927. Sin första taxibil köpte Hörvalls 1936.

Den första bussen skaffade man efter andra världskriget, men det var taxi och lastbilar som var stommen i företaget. Någon riktig fart på bussverksamheten blev det inte förrän Petters far Sven tog över rörelsen i början av 60-talet. Några år senare började man avveckla lastbilsverksamheten och i slutet av 2008 gjorde man sig också av med de sex taxibilarna för att bli ett renodlat bussföretag.

Trots att han börjar närma sig 80 sätter sig Sven Hörvall fortfarande regelbundet bakom ratten för att köra skolskjuts. Han förväntar sig också dagliga rapporter från ”högkvarteret” i Kiruna dit han aldrig riktigt har gillat att företaget har flyttat…

Även Petter och Veronica kör regelbundet skolskjutsar.

Beställningstrafiken står för ungefär en tredjedel av omsättningen. Foto: Ulo Maasing.

Beställningstrafiken står för ungefär en tredjedel av omsättningen. Foto: Ulo Maasing.

Genom affären med Kiruna Trafik har Hörvalls nu nära nog fått ett bussmonopol i Kiruna, Förutom Hörvalls finns nu där endast Robert Lundgrens företag Kiruna Buss som man har ett nära samarbete med.

– Det känns skönt att få något år som ensam herre på täppan. Men jag inbillar mig verkligen inte att vi kommer att vara fria från konkurrens för all framtid. Det kommer säkert ett tredje bolag som tar upp konkurrensen, förklarar Petter.

Förutom i Kiruna har Hörvalls depåer även i Karesuando och Vittangi, den ort där företaget föddes och länge hade sin bas. Verksamheten omfattar tätortstrafiken i Kiruna och nästan all linjetrafik inom Kiruna kommun som körs på uppdrag av länstrafiken. Undantagen är länstrafikens linje 10 mellan Luleå och Kiruna, Polstjärnan,  som körs av Veoliam Transport. Trafiken mellan Kiruna och Haparanda delar Hörvalls och Tapanis på.

Dessutom har Hörvalls en omfattande turist- och beställningstrafik. Man kör också skoltrafiken i Nikkaluokta, Karesuando och Vittangi.

Med förvärvet av Kiruna Trafik följde också en del ny trafik till Hörvalls, bland annat personalbussar till rymdbasen Esrange och till LKAB i Gällivare. Från Kiruna Trafik tar man också över flygbussen som körs kommersiellt.

– Hittills har den endast gått under vinterns högsäsong, men vi funderar på om det ska gå att utöka trafiken även till övriga årstider, säger Petter.

Fulla bussar
Sedan hösten 2011 kan alla som är mantalsskrivna i Kiruna kommun åka avgiftsfritt med bussarna i kommunen om de köper ett årskort för blygsamma 100 kronor. Samma rätt har asylsökande som bor i kommunen.

Förr körde Hörvalls enbart Volvo, nu har man en rad märken i vagnparken. Det mesta av servicen gör man på egen verkstad. Här servas företagets Temsa MD9 som mest används för skoltrafik. Foto: Ulo Maasing.

Förr körde Hörvalls enbart Volvo, nu har man en rad märken i vagnparken. Det mesta av servicen gör man på egen verkstad. Här servas företagets Temsa MD9 som mest används för skoltrafik. Foto: Ulo Maasing.

Nolltaxan har gjort att bussresandet i kommunen har fördubblats med oväntade effekter som följd.

– Nu händer det att resenärer ringer hit och undrar om det verkligen är lagligt att vi har stående passagerare på stadsbussarna. Det är något de aldrig tidigare har varit med om, skrattar Veronica.

– Vi underskattade vilket genomslag nolltaxan skulle få, medger Petter. På linjen Vittangi – Kiruna har vi nu i genomsnitt 56 passagerare per tur.

Förvärvet av Kiruna Trafik gör att det kommer att bli knökfullt i Hörvalls nuvarande anläggning som man byggde 1997 och sedan utökade 2004 till 2000 kvadratmeter när företaget för första gången vann tätortstrafiken i Kiruna. Anläggningens framtid på längre sikt är oklar. Stora delar av Kiruna tätort ska ju flyttas och det nuvarande stadshuset rivas. Det nya stadshuset ska byggas bara 300 meter från Hörvalls garage och verkstad.

Märkestrohet lönar sig inte
Så mycket som det överhuvud taget är möjligt gör Hörvalls själva alla verkstadsjobb. Det gäller även stora arbeten. I princip är det bara datorarbeten som lämnas över till märkesverkstad.

– Det kostar oss sällan under 50 000 kronor när vi rullar in på en märkesverkstad. Därför lönar det sig för oss med egen verkstad. Nu har vi koll på vagnarna och upptäcker problem som är på väg att uppkomma. Det gör att vi kan ta tu med dem innan de har blivit verklighet. Vi får mindre stillestånd på det sättet, förklarar Petter.

Fram till 2005 hade Hörvalls endast Volvo i vagnparken. Nu är sammansättningen betydligt brokigare: Volvo, MAN, Scania, Temsa, Van Hool.

– Man har inget för att vara märkestrogen idag. Förr var det annorlunda, konstaterar Petter.

Försvinner. Både stadshuset och den här busshållplatsen är dödsdömda när Kirunas centrum flyttas. Det nya stadshuset byggs 300 meter från Hörvalls nuvarande anläggning. Foto: Ulo Maasing.

Försvinner. Både stadshuset och den här busshållplatsen är dödsdömda när Kirunas centrum flyttas. Det nya stadshuset byggs 300 meter från Hörvalls nuvarande anläggning. Foto: Ulo Maasing.

Mindre pang för pengarna
Hörvalls ska den närmaste tiden investera i tre nya bussar. Det är två godsrumsbussar och en 15-metersbuss med bakdörr, samtliga i första hand avsedda för linjetrafik. Petter konstaterar att detaljkraven från länstrafiken på bussarna nu är färre än tidigare.

– Vi kommer inte ifrån kraven på handikapplift, trots att många av hållplatserna är omöjliga att nå för rullstolsburna. Men vi är glada att vi slipper lågentrébussar i linjetrafiken, förklarar Petter som är måttligt road av tillkomsten av den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

– Den betyder mindre pang för pengarna. Räknar man in suppleanterna sitter där 48 mötesproffs i styrelsen. Kvar finns dessutom länstrafiken med oförändrad personalstyrka.

Hörvalls omsättning under 2013 landar på ungefär 34 – 35 miljoner kronor. Under 2014 räknar företaget med att omsättningen ökar med ytterligare 7 – 8 miljoner genom övertagandet av Kiruna Trafik. Beställningstrafiken står idag för ungefär en tredjedel av omsättningen.

Periodvis är tåget, främst Norrtåg, företagets största kund tack vare de många och stora störningar som Norrtågs trafik har dragits med sedan starten.

– Norrtåg är något av det bästa som hänt oss, säger Petter ironiskt när vi åker förbi järnvägsstationen i Kiruna.

Godsrumsbuss till IKEA
Även SAS är en betydande kund vintertid. Hörvalls kör också mycket idrottsföreningar till kuststäderna och Sundsvall under helgerna. Däremot har företaget inget eget reseprogram utan arrangerar resor på beställning – med ett undantag: tre gånger om året ordnar man resor till IKEA i Haparanda. Naturligtvis med godsrumsbuss.

Resorna är mäkta populära, trots att de avgår klockan 06.00 och är åter i Kiruna 23.00. För att klara logistiken gäller särskilda regler på bussen.

– Vi har alltid fullt i godsrummet. För att klara lastningen i Haparanda måste stora föremål lastas redan klockan 13. Annars går det inte, berättar Petter.

Horvalls-DEn av de stora utmaningarna för hans företag är att kunna rekrytera de förare man behöver. 2013 hade Hörvalls 26 fast anställda medarbetare, varav tre i verkstaden. Köpet av Kiruna Trafik innebär en utökning med fem förare.

– Vi har många som vill arbeta hos oss. Problemet är att de inte hittar någonstans att bo i Kiruna. Vi har två lägenheter som kan användas, men i sommar har vi haft fyra förare som har bott i husvagn på vår tomt. Det går helt enkelt inte att hitta permanentboende i Kiruna.

– Samtidigt står vi de kommande åren inför en väldig omställning då många av våra förare går i pension. Det finns ingen gymnasieutbildning för bussförare här. Innan försvaret avvecklade Jägarskolan kunde vi rekrytera ett par – tre förarare årligen därifrån, beättar Petter.

Han konstaterar att generationsskiftet också kommer att få genomslag i företagsstrukturen i bussbranschen. Hörvalls är ett av de 23 bussföretag som idag ingår i Centrala Buss i Norrbotten.

– Om fem år kommer företagen att vara betydligt färre säger Petter.

Eftersom han gillar utmaningar är det med andra ord osannolikt att han kommer att få tråkigt på jobbet i framtiden heller. USA-flytten får nog vänta…

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)