Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Trafikanalys: ”Kostnaderna ökar och myndigheterna sköter inte sitt jobb”

Maria Melkersson, Trafikanalys: Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar, resandet blir allt dyrare och flera myndigheter sköter inte sitt jobb. Det är långt kvar tills Sverige har en väl fungerande öppen marknad för kollektivtrafik. Det slog Maria Melkersson från myndigheten Trafikanalys fast på ett av seminarierna på Transportforum i Linköping på onsdagen. Om det stämmer att nöden är uppfinningens moder så är förutsättningarna de bästa för att tänka nytt i branschen. Foto: Ulo Maasing.

Maria Melkersson, Trafikanalys: Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar, resandet blir allt dyrare och flera myndigheter sköter inte sitt jobb. Det är långt kvar tills Sverige har en väl fungerande öppen marknad för kollektivtrafik. Det slog Maria Melkersson från myndigheten Trafikanalys fast på ett av seminarierna på Transportforum i Linköping på onsdagen. Om det stämmer att nöden är uppfinningens moder så är förutsättningarna de bästa för att tänka nytt i branschen. Foto: Ulo Maasing.

Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar, resandet blir allt dyrare och flera myndigheter sköter inte sitt jobb. Det är långt kvar tills Sverige har en väl fungerande öppen marknad för kollektivtrafik. Det slog Maria Melkersson från myndigheten Trafikanalys fast på ett av seminarierna på Transportforum i Linköping på onsdagen. Om det stämmer att nöden är uppfinningens moder så är förutsättningarna de bästa för att tänka nytt i branschen, menar Trafikanalys.

Där presenterade hon Trafikanalys´ rapport ”Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2013”.

På uppdrag av regeringen har Trafikanalys utvärderat två reformer för en öppen marknad inom kollektivtrafiken. Det är dels marknaden för långväga persontrafik på järnväg, dels den nya lagen om kollektivtrafik.

Syftet med reformerna är att få mer kollektivtrafik utan att kostnaderna ökar, genom att fler aktörer släpps in på marknaden.

– När det gäller järnvägen börjar det nu hända saker. Däremot ligger det sämre till med marknadsöppningen för kollektivtrafik med buss, konstaterar Trafikanalys.

– Ett överskuggande problem är att kostnaderna för den subventionerade kollektivtrafiken i länen stiger, och resandet blir allt dyrare. Det finns stora ambitioner att öka resandet med kollektivtrafik, men samtidigt är konkurrensen om kommunala skattemedel hård. Därför finns det ett akut behov av innovationer och effektiviseringar som gör det möjligt att öka den regionala kollektivtrafiken utan att kostnaderna fortsätter att stiga, säger Maria Melkersson på Trafikanalys.

Ironiserar
Lite ironiskt skriver Trafikanalys i sin rapport:

– Om det stämmer att nöden är uppfinningens moder så är förutsättningarna de bästa för att tänka nytt i branschen.

Bättre uppföljning och friare avtalsformer kan bidra till en effektivisering av kollektivtrafiken, menar Trafikanalys i sin rapport. Man efterlyser också en ökad öppenhet gentemot kommersiella möjligheter i länen och ett ökat samarbete kring reseinformation och biljetter.

Trafikanalys riktar också besk kritik mot flera myndigheter inom transportsektorn.

– Det finns stora brister i hur myndigheterna sköter sina uppdrag kring det kollektiva resandet. Regeringen bör därför ta ett helhetsgrepp om myndighetsstyrningen, tillsynen och marknadsövervakningen på området, säger Maria Melkersson.

I sin rapport skriver Trafikanalys att ”Myndigheter och andra aktörer måste ta sitt professionella ansvar. I detta ingår att följa lagar och utnyttja möjligheten att vara proaktiva.”

De reformer som den två år gamla kollektivtrafiklagen ”handlar inte bara om principiell avreglering”, heter det i Trafikanalys´ rapport. Trafikanalys anser att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver både nationellt stöd och uppföljning och tillsyn.

– Trafikverket har inte tagit något helhetsgrepp på sin stödjande roll gentemot de regionala myndigheterna och Transportstyrelsen har varken prioriterat tillsyn eller marknadsövervakning av den regionala kollektivtrafiken. Trafikanalys anser att de nationella myndigheterna måste höja sina ambitioner avsevärt, slås det fast i den digra rapporten.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)