Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportstyrelsen: ”Vi är fyrkantigare än de flesta”

Transportstyrelsen är självkritisk: "Vi är fyrkantigare än många länder när det gäller kontroll av kör- och vilotider." Arkivbild: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen är självkritisk: ”Vi är fyrkantigare än många länder när det gäller kontroll av kör- och vilotider.” Arkivbild: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen är fyrkantigare än många andra länder inom EU när det gäller kontroller av kör- och vilotidsreglerna och sanktioner när reglerna överträds. Det konstaterar Transportstyrelsen själv efter en utvärdering av hur man hanterar frågorna kring kör- och vilotidsregler inom yrkestrafiken på väg. Nu ska Transportstyrelsen bli smidigare, lovar man.

Bland annat har man gjort en internationell jämförelse med ett flertal länder i Europa och kan konstatera att Transportstyrelsen tillämpar delar av regelverket mer fyrkantigt än många av de länder man besökt i utvärderingen av sig själv.

Kör- och vilotidsreglerna inom yrkestrafiken på väg syftar bland annat till att skapa rättvisa konkurrensförhållanden inom branschen.

Eftersom transportbranschen till sin karaktär är internationell anser Transportstyrelsen att det är viktigt att regler och kontroller fungerar lika i Europa.

Därför har Transportstyrelsen genomfört en kartläggning i nio andra länder för att se hur Transportstyrelsens tillämpning förhåller sig till övriga Europas, och om det finns något ”normalläge” i Europa. Men något sådant normalläge har man inte hittat. Det finns ingen övergripande tillämpning av regelverk, kontroller och sanktioner.

När det gäller en del detaljfrågor tillämpar en majoritet av länderna, inklusive Sverige, regelverket på samma sätt, konstaterar myndigheten.

Men i andra fall skiljer sig Sveriges tillämpning från flera andra länder. Och när Sveriges tillämpning skiljer sig markant från de övriga ländernas har Transportstyrelsen tagit sig en funderare på om Sveriges tillämpning är rimlig. Exempel på detta är sanktionering vid för sent utförd kopiering av förarkort.

– Vid våra möten med bransch och andra myndigheter och genom domstolspraxis har vi fått många synpunkter och vägledning kring tillämpningen och dessa ska nu tas omhand.

– Den internationella jämförelsen har varit oerhört nyttig för oss och bekräftar att vi är mer fyrkantiga än andra länder inom vissa delar. Det ska vi nu ta itu med, säger Petra Wermström, enhetschef för trafikföretag på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

De länder som Transportstyrelsen jämfört med sig är Danmark, Finland, Lettland, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Annat som Transportstyrelsen har kommit fram till i sin utvärdering är:

* Översynen har visat att transportföretagen i huvudsak har allvarliga eller mycket allvarliga överträdelser och att de inte får betala höga sammanlagda sanktionsavgifter för uteslutande mindre överträdelser.

* Om endast enstaka mindre överträdelser konstateras vid en kontroll har den internationella jämförelsen visat att flera länder kan underlåta att sanktionera transportföretaget för dessa. Istället utfärdar man exempelvis en varning. Transportstyrelsen ska utreda frågan om att införa ett system med varningar även i Sverige.

* Transportstyrelsens dokument som används vid företagskontroll, exempelvis underrättelser och beslut, måste göras mer begripliga. Även begäran om underlag vid företagskontroll ska förenklas för att underlätta för transportföretagen att förstå vad Transportstyrelsen behöver för att genomföra kontrollen. Transportstyrelsen behöver också bli tydligare med hur transportföretagen kan påvisa undantag från regelverket.

Transportstyrelsens utvärdering kan Du ladda ner här.

Har Du råkat ut för Transportstyrelsens fyrkantighet? Berätta för oss! Antingen i kommentarsfältet här nedan eller i ett mail till: ulo @ bussmagasinet.se ! (Kom ihåg att ta bort mellanrummet på vardera sidan om @ – det har vi skrivit för att förhindra automatiskt utsklickad spam.)

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)