Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotider’

Bussföretagen: Flexiblare kör- och vilotidsregler välkomnas

”Det är välkommet att EU-kommissionen föreslår flexiblare kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik än för linjetrafik.” Det skriver branschorganisationen Sveriges Bussföretag i sitt remissvar när det gäller EU-kommissionens förslag om ändrade- kör och vilotidsregler. Förslaget tar uppminimikrav för raster samt dygns- och veckovila för det som kallas ”tillfälliga persontransporter”, alltså turist- och beställningstrafik.

EU-kommissionen: Ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafik

EU-kommissionen klubbade på torsdagen sitt förslag om ändrade kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik, det som formellt kallas tillfällig busstrafik. EU-kommissionen motiverar sitt förslag med att förare i turist- och beställningstrafik har en annan rytm i arbetet än förare i linjetrafik eller lastbilsförare, beroende på stora säsongsvariationer, längden på resorna och karaktär på köruppdragen. Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag.

Europafack: ”Ändrade kör- och vilotider förvärrar förarbristen”

Över hela Europa är bristen på buss- och lastbilsförare stor och på väg att bli värre. Men det kan bli ännu värre om EU-kommissionens förslag till ändrade kör- och vilotidsregler genomförs, varnar det europeiska transportfacket, European Transport Workers Federation (ETF). ETF har reagerat på två förslag till ändringar för turistbussförare, dels när det gäller raster, dels när det gäller antal arbetsdagar i en följd.

Varning istället för böter för kör- och vilotidsfel välkomnas

Inför ett system med varning istället för sanktionsavgifter när företag inte har följt kör- och vilotidsreglerna. Det föreslår den så kallade regelförenklingsutredningen som på onsdagen lämnade över sina förslag till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Förslaget välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. I första hand riktar utredningens förslag in sig på småföretag och mikroföretag.

Undantag från kör- och vilotidsregler förlängs /NY VERSION/

På torsdagseftermiddagen blev det klart att det undantag från kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare beslutat om ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj men med vissa förändringar från dagens undantagsregler. Tidigare på torsdagen meddelade Transportstyrelsen att undantaget skulle gå ut den 15 april. 

Transportstyrelsen ger undantag från kör- och vilotidsregler

Transportstyrelsen har på måndagsmorgonen beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi. Beslutet kommer efter myndighetens kontakter med Transportföertagen, där Sveriges Bussföretag ingår, och som vi tidigare rapporterat om.

Transportföretagen begär undantag från kör- och vilotider

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, skickade på söndagseftermiddagen in en begäran om undantag från kör- och vilotider till Transportstyrelsen med anledning av det nya coronaviruset, Covid-19. Syftet är att säkra att bussföretag och åkerier kan upprätthålla sin trafik och sina transporter under den rådande krisen. Enligt Transportföretagen har begäran tagits emot väl av Transportstyrelsen. Ett beslut från myndigheten väntas under måndagen, den 16 mars.

Busstorget: Kontroller visar på bättre efterlevnad av kör- och vilotider

Tillsammans med Polisen har Transportstyrelsen för tredje gången gjort en mätning av hur yrkestrafiken följer de krav och regler som finns i nationell som internationell lagstiftning. Generellt är regelefterlevnaden hög konstateras i en rapport som presenterades på Busstorget under torsdagen.

Besvikelse över EU-beslut om kör- och vilotidsregler

EU-parlamentets beslut om kör- och vilotidsregler för vägtransporter är en besvikelse när det gäller reglerna för persontrafik. Det menar den internationella vägtransportunionen, IRU, och får medhåll av Sveriges Bussföretag. Europaparlamentet klubbade i förra veckan det så kallade Mobilitetspaket 1 som reglerar bland annat yrkesförares kör- och vilotider.

Bussbranschen allt bättre på att följa reglerna

Både buss- och taxibranschen är generellt bra på att följa de regler som finns för yrkestrafiken. Framför allt bussbranschen har tagit tydliga kliv framåt i ökad regelefterlevnad. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av hur yrkestrafiken följer lagar och regler. Granskningen har gällt den yrkesmässiga persontrafiken. Senare i år kommer en motsvarande granskning av godstrafiken på väg.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)