Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotider’

Varning istället för böter för kör- och vilotidsfel välkomnas

Inför ett system med varning istället för sanktionsavgifter när företag inte har följt kör- och vilotidsreglerna. Det föreslår den så kallade regelförenklingsutredningen som på onsdagen lämnade över sina förslag till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Förslaget välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. I första hand riktar utredningens förslag in sig på småföretag och mikroföretag.

Undantag från kör- och vilotidsregler förlängs /NY VERSION/

På torsdagseftermiddagen blev det klart att det undantag från kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare beslutat om ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj men med vissa förändringar från dagens undantagsregler. Tidigare på torsdagen meddelade Transportstyrelsen att undantaget skulle gå ut den 15 april. 

Transportstyrelsen ger undantag från kör- och vilotidsregler

Transportstyrelsen har på måndagsmorgonen beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi. Beslutet kommer efter myndighetens kontakter med Transportföertagen, där Sveriges Bussföretag ingår, och som vi tidigare rapporterat om.

Transportföretagen begär undantag från kör- och vilotider

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, skickade på söndagseftermiddagen in en begäran om undantag från kör- och vilotider till Transportstyrelsen med anledning av det nya coronaviruset, Covid-19. Syftet är att säkra att bussföretag och åkerier kan upprätthålla sin trafik och sina transporter under den rådande krisen. Enligt Transportföretagen har begäran tagits emot väl av Transportstyrelsen. Ett beslut från myndigheten väntas under måndagen, den 16 mars.

Busstorget: Kontroller visar på bättre efterlevnad av kör- och vilotider

Tillsammans med Polisen har Transportstyrelsen för tredje gången gjort en mätning av hur yrkestrafiken följer de krav och regler som finns i nationell som internationell lagstiftning. Generellt är regelefterlevnaden hög konstateras i en rapport som presenterades på Busstorget under torsdagen.

Besvikelse över EU-beslut om kör- och vilotidsregler

EU-parlamentets beslut om kör- och vilotidsregler för vägtransporter är en besvikelse när det gäller reglerna för persontrafik. Det menar den internationella vägtransportunionen, IRU, och får medhåll av Sveriges Bussföretag. Europaparlamentet klubbade i förra veckan det så kallade Mobilitetspaket 1 som reglerar bland annat yrkesförares kör- och vilotider.

Bussbranschen allt bättre på att följa reglerna

Både buss- och taxibranschen är generellt bra på att följa de regler som finns för yrkestrafiken. Framför allt bussbranschen har tagit tydliga kliv framåt i ökad regelefterlevnad. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av hur yrkestrafiken följer lagar och regler. Granskningen har gällt den yrkesmässiga persontrafiken. Senare i år kommer en motsvarande granskning av godstrafiken på väg.

Nytt från Transportstyrelsen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen har nu publicerat en ny vägledning för hur myndigheten ska tolka tillämpningen av kör- och vilotidsreglerna. Syftet med den 38-sidiga vägledningen är att förtydliga hur myndigheten ska tillämpningen av kör- och vilotidsreglerna när man kontrollerar transportföretag. Samtidigt betonar Transportstyrelsen att det är reglerna som styr. Det innebär att om tillämpningarna i den nya vägledningen avviker från reglerna är det reglerna som gäller.

EU förbereder ändrade kör- och vilotidsregler – flexibilitet ett nyckelord (April, April!)

Samtidigt som arbetet pågår med EU:s vägtrafikpaket, Mobility Package” i EU-högkvarteret kommer ett av de viktigaste inslagen, kör- och vilotider för yrkesförare, att brytas loss ur paketet. Det är branschorganisationer i södra Europa som har övertygat EU-kommissionen om att det behövs ett nytänkande när det gäller kör- och vilotiderna. De nya regler som EU nu förbereder syftar enligt den italienska EU-parlamentarikern Toni Schonfeldi till att ”åstadkomma ett regelverk som är mer verklighetsförankrat än dagens”.

Bussolyckan i Sveg: Föraren påverkad av trötthet, få använde säkerhetsbälte (uppdaterad version)

Statens haverikommission har nu kommit med sin slutrapport om den svåra bussolyckan i Sveg den 2 april förra året. Haverikommissionen gör bedömningen att bussföraren sannolikt var påverkad av trötthet. Man konstaterar också att bussföretaget, Bergkvarabuss, inte hade gjort någon djupare analys av riskerna med trötthet och nattarbete. Däremot slår kommissionen fast att det inte fanns något tekniskt fel på olycksbussen, en Setra dubbeldäckare.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)