Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kör- och vilotider’

Nya regler idag för förare i beställningstrafik

Idag, onsdag, införs i Sverige de nya reglerna om kör- och vilotider för bussförare som kör beställningstrafik. EU beslutade tidigare i år att införa ett nytt, flexiblare regelverk för förare som kör så kallad tillfällig trafik med buss vilket vi tidigare rapporterat om.

Domstol om kör- och vilotider: Orimligt att trafikföretag bötfälls när förare kör åt annat företag

Det är orimligt att ett trafikföretag ska få betala sanktionsavgift när en förare bryter mot kör- och vilotidsreglerna när föraren arbetar åt en annan uppdragsgivare. Det slår Förvaltningsrätten i Falun fast i en principiellt viktig dom som gäller både bussföretag och åkerier. Domstolen ansluter sig därmed till den linje som Transportföretagen med Sveriges Bussföretag har drivit mot Transportstyrelsen.

Bussföretagen: Viktig seger för turistbussbranschen

Att Europaparlamentet och EU:s ministerråd i veckan kom överens om ändrade kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik är en viktig seger för turistbussbranschen. De nya reglerna kommer att minska stressen och ge förarna bättre förutsättningar att anpassa körningarna efter verkligheten. Men viktigast av allt är att EU:s institutioner en gång för alla erkänner att förutsättningarna skiljer sig mellan buss- och lastbilstrafik. Det framhåller Sveriges Bussföretag i en kommentar till uppgörelsen som vi tidigare presenterat.

Bussbranschen bra på att följa regler – utom kör- och vilotider

Bussbranschen är bra på att följa de regler som finns utom kör- och vilotidsreglerna. Det visar Transportstyrelsens mätning av regelefterlevnaderna hos företag som kör beställningstrafik med buss. Tillsammans med polisen har myndigheten granskat företagen för att se hur de följer regler och krav. ”Redan i tidigare undersökningar har det varit brister inom just kör- och vilotider. Det är därför oroande att det försämras”, säger Fredrik Lorenz, utredare vid Transportstyrelsen.

Ja i EU-parlamentet till nya kör- och vilotidsregler

EU-parlamentet sa på tisdagen ja till nya, flexiblare kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik. EU-parlamentet gick därmed på samma linje som dess transportutskott. ”Äntligen får bussförare i turisttrafik regler som är avsedda för deras yrke”, kommenterar den internationella vägtransportunionen, IRU.

Bussföretagen: Flexiblare kör- och vilotidsregler välkomnas

”Det är välkommet att EU-kommissionen föreslår flexiblare kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik än för linjetrafik.” Det skriver branschorganisationen Sveriges Bussföretag i sitt remissvar när det gäller EU-kommissionens förslag om ändrade kör- och vilotidsregler. Förslaget tar upp minimikrav för raster samt dygns- och veckovila för det som kallas ”tillfälliga persontransporter”, alltså turist- och beställningstrafik.

EU-kommissionen: Ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafik

EU-kommissionen klubbade på torsdagen sitt förslag om ändrade kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik, det som formellt kallas tillfällig busstrafik. EU-kommissionen motiverar sitt förslag med att förare i turist- och beställningstrafik har en annan rytm i arbetet än förare i linjetrafik eller lastbilsförare, beroende på stora säsongsvariationer, längden på resorna och karaktär på köruppdragen. Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag.

Europafack: ”Ändrade kör- och vilotider förvärrar förarbristen”

Över hela Europa är bristen på buss- och lastbilsförare stor och på väg att bli värre. Men det kan bli ännu värre om EU-kommissionens förslag till ändrade kör- och vilotidsregler genomförs, varnar det europeiska transportfacket, European Transport Workers Federation (ETF). ETF har reagerat på två förslag till ändringar för turistbussförare, dels när det gäller raster, dels när det gäller antal arbetsdagar i en följd.

Varning istället för böter för kör- och vilotidsfel välkomnas

Inför ett system med varning istället för sanktionsavgifter när företag inte har följt kör- och vilotidsreglerna. Det föreslår den så kallade regelförenklingsutredningen som på onsdagen lämnade över sina förslag till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Förslaget välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. I första hand riktar utredningens förslag in sig på småföretag och mikroföretag.

Undantag från kör- och vilotidsregler förlängs /NY VERSION/

På torsdagseftermiddagen blev det klart att det undantag från kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare beslutat om ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj men med vissa förändringar från dagens undantagsregler. Tidigare på torsdagen meddelade Transportstyrelsen att undantaget skulle gå ut den 15 april. 

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)